Lượt xem: 1223

Mức lương thử việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và thời gian xét nâng lương thường xuyên

Tóm tắt câu hỏi:

Chào quý công ty! Tôi có thắc mắc về hợp đồng lao động và chế độ tiền lương đối với người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập. Mong được quý công ty giúp đỡ giải đáp. Câu hỏi của tôi là: Tôi làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đã được 3 năm bắt đầu từ năm 2014. Tháng 4/2014 tôi thử việc tại đơn vị và không nhận lượng. Sau đó 3 tháng, đến tháng 7/2014, tôi ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với đơn vị sự nghiệp, hưởng lương 85% mức lương 2.34 bậc đại học. Năm 2015, 2016, 2017 tôi tiếp tục làm việc và không được ký hợp đồng và tiếp tục hưởng lương 85% hệ số lương 2.34. Hiện tại tôi đã có quyết định tuyển dụng chính thức vào đơn vị sự nghiệp này, thời gian chính thức từ tháng 9/2017. Vậy tôi xin hỏi: 1. Việc đơn vị sự nghiệp trả lương 85% hệ số 2.34 cho tôi trong 3 năm qua là đúng hay sai? 2. Về thời hạn xét nâng bậc lương, do tôi đã đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị sự nghiệp từ khi ký hợp đồng 1 năm (7/2014) cho đến nay (8/2017) đã đủ 36 tháng. Vậy 9/2017 khi quyết định tuyển dụng chính thức có hiệu lực thì thời gian tôi đóng bảo hiểm xã hội trước đó có được tính vào thời gian xét nâng lương thường xuyên (3 năm 1 lần) hay không? Nếu không thì thời gian xét nâng lương thường xuyên của tôi sẽ được tính từ khi nào? 3. 9/2017 tôi có quyết định tuyển dụng chính thức, vậy từ 9/2017 tôi sẽ được ký hợp đồng có thời hạn 1 năm hay hợp đồng không thời hạn? Trân trọng cảm ơn quý công ty!
Người gửi: Quốc Tùng
Liên hệ luật sư gọi: 1900 6589

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

- Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH  năm 2015 hợp nhất Bộ luật Lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành;
- Nghị định 204/2004/NĐ-CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

2/ Mức lương thử việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và thời gian xét nâng lương thường xuyên

Điều 27Điều 28 Bộ luật Lao động quy định về thời gian thử việc và mức lương thử việc như sau:
"Điều 27. Thời gian thử việc
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.
Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”
Theo đó, thời gian thử việc tối đa không quá 2 tháng và được hưởng mức lương thử việc theo thỏa thuận nhưng không ít hơn 85% mức lương công việc đó. Công ty bạn để bạn thử việc 3 tháng từ tháng 4/2014 đến tháng 7/2014 mà không được hưởng lương là trái với các quy định của pháp luật. 
Bên cạnh đó, sau khi kết thúc hợp đồng thử việc, bạn đã kí hợp đồng có thời hạn 1 năm với công ty, lúc này mức lương bạn được hưởng là mức lương làm việc chính thức tương đương 100% nhưng bạn lại chỉ được nhận mức lương bằng với mức lương thử việc là 85%. Do vậy về việc thực hiện hợp đồng lao động và hợp đồng thử việc của đơn vị sự nghiệp công lập bạn đang công tác có nhiều sai phạm.
Về việc thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được tính vào thời gian xét nâng lương thường xuyên không, điểm b điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định về các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên và các trường hợp không được tính như sau:
"b) Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:
- Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;
- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
- Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.
c) Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:
- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;
- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;
- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.
Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điểm này (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.”
Do bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ khi bạn được kí hợp đồng lao động thời hạn 1 năm,không thuộc trường hợp không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định của luật nên nếu như bạn chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương và thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội trước 9/2017 vẫn được tính vào thời gian xét nâng lương thường xuyên . 
Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn kí kết hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với công ty từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2015. Hai năm tiếp theo tức các năm 2015, 2016, 2017 bạn vẫn tiếp tục làm việc mà không kí hợp đồng mới nên theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm của bạn trở thành hợp đồng không xác định thời hạn:
"2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”
Bây giờ nếu kí kết hợp đồng lao động thì bạn có thể kí hợp đồng không xác định thời hạn với công ty.
Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về mức lương thử việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và thời gian xét nâng lương thường xuyên. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Đoàn Thảo Ánh
 
LIKE VÀ SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
LIKE VÀ SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
Bài viết liên quan
 
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Số 6A, Ngõ 76 đường Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, HN
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Quy định về xử lý đối với tội phạm chưa thành niên trộm cắp tài sản Tóm tắt câu hỏi:  Thưa luật sư, luật sư tư vấn giùm em vấn đề này với ạ! Chuyện là, nhà em vừa bị mất trộm và đã bắt được người ăn trộm là thằng bé hàng xóm năm nay vừa tròn 14 tuổi, tài sản bị lấy là số tiền mặt hơn 10 triệu đồng. ...
Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh… doanh nghiệp của bạn có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty… Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nội dung đăn
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều. Đáp ứng
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...
 
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2018), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi ngay: 19006589