Quy định về bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần

Thứ Hai, 14/05/2018 | 09:17 GMT+7
Lượt xem: 1129

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho hỏi: Tôi có 1% cổ phiếu, có đủ trình độ, năng lực dân sự, làm trong công ty. Tôi đã huy động tạo được 1 nhóm cổ đông đủ 15% cổ phiếu, nếu đại hội có thể được với 20% cổ phiếu. Có 1 người khác đủ hành vi dân sự, nhưng không làm trong công ty này, mua được 15% cổ phiếu, nếu đại hội cổ đông thì có thể được bầu với 16% cổ phiếu. Cho hỏi : Ai là người sẽ trúng Hội đồng quản trị công ty? Chỉ so sánh 2 người này thôi, vì số thành viên Hội đồng quản trị là 3 người, 2 người khác đã đủ điều kiện, chỉ chọn thêm 1 trong 2 người trên, thì ai là người trúng hội đồng quản trị?
Người gửi: Thế Huỳnh
Bài viết liên quan:
- Hiệu lực quyết định của hội đồng quản trị cử một người là người đại diện ký hợp đồng tín dụng
- Chủ tịch hội đồng quản trị có được ký hợp đồng khi giám đốc đi vắng?
- Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị có phải đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh
- Tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị trong Công ty Cổ phần
- Hội đồng quản trị có được miễn nhiệm chức danh phó giám đốc hay không?


Liên hệ luật sư gọi: 1900 6589

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lí

- Luật Doanh nghiệp 2014

2. Quy định về bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần

Như bạn cung cấp thì hội đồng quản trị công ty bạn chỉ có 3 thành viên nên chúng tôi nhận định rằng cơ cấu tổ chức của công ty bạn theo mô hình đơn hội đồng, theo đó, Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị như sau:
"Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.[…]"
Như vậy, nếu Điều lệ công ty bạn có quy định khác, thì theo quy định trên dù người bạn kia không phải là cổ đông công ty bạn thì họ vẫn được quyền ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty bạn nếu họ đáp ứng các điều kiện còn lại. Như vậy, chúng tôi giả định coi rằng hai bạn đều đủ tiêu chuẩn để ứng cử thành viên hội đồng quản trị
- Về thẩm quyền bầu thành viên hội đồng quản trị thì thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty, quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:
"Điều 135. Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;"
Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 143 Luật doanh nghiệp 2014 thì việc bầu thành viên hội đồng quản trị phải được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
"Điều 143. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;"
- Về điều kiện biểu quyết thông qua nghị quyết bầu thành viên hội đồng quản trị thì Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:
"Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua
3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty[…]"
Theo đó, nếu Điều lệ công ty bạn không có quy định khác về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thì theo quy định trên việc bầu thành viên hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo hình thức "bầu dồn phiếu”. Và người được chọn sẽ là người có số phiếu bầu cao hơn. Trong trường hợp này, vì chỉ bầu thêm 1 thành viên nên mỗi cổ đông sẽ có số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu của mình. Do đó, như thông tin bạn cung cấp thì nếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, chỉ lựa chọn 1 trong hai bạn và bạn được bỏ phiếu 20% và người kia chỉ được bỏ phiếu 16% thì theo nguyên tắc, ai cao hơn sẽ được chọn, như vậy, khi đó, bạn sẽ được chọn làm thành viên hội đồng quản trị.
Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về điều kiện trở thành thành viên hội đồng quản trị. Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý
Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu
 
LIKE VÀ SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
LIKE VÀ SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHONG
Bài viết liên quan
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, giá rẻ cho doanh nghiệp Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật ...
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dich vụ đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp của bạn vừa mở một tài khoản ngân hàng mới để thực hiện các giao dịch tài chính? Bạn không biết làm thế nào để thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh? Hoặc bạn cũng đã thử nộp hồ sơ đăng ký nhưng ...
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Dự thảo điều lệ công ty
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách ...
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Luật Việt Phong tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến thành lập, giải thể, phá sản,.. thay đổi hoạt động kinh doanh, cac dịch vụ pháp lý theo yêu cầu..
Luật sư tư vấn về doanh nghiệp tại Hà Nội
Có thể nói, mỗi doanh nghiệp khi ra đời đã tạo ra một trách nhiệm xã hội to lớn, đó là việc cùng chung tay đóng góp công sức và tài sản để tạo ra không chỉ việc làm cho chính họ, mà còn cho cả những người khác nữa. Không chỉ sống và làm việc vì ...
Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh… doanh nghiệp của bạn có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty… Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nội dung đăn
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...
 
 
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2018), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi ngay: 19006589