Quy định về chế độ hưu trí và tử tuất

Thứ Sáu, 11/05/2018 | 15:10 GMT+7
Lượt xem: 1122

Tóm tắt câu hỏi:

Cho cháu hỏi cậu cháu là sỹ quan quân đội năm nay đã 56 tuổi và đã nghỉ hưu được 5 năm. Vợ cậu 51 tuổi và nhà còn 3 đứa con đều hơn 18 tuổi.
1. Vậy năm này ông mất thì lương hưu của ông có bị cắt không?
2. Nếu cắt thì lúc nào thì cắt?
3. Ông mất có được trợ cấp gì không?
Người gửi: Minh Nguyệt
Bài viết liên quan:
- Điều kiện hưởng lương hưu và mức lương hưu theo quy định của pháp luật
- Quy định của pháp luật về mức lương hưu hàng tháng nhận được khi nghỉ hưu trước tuổi
- Điều kiện và mức hưởng lương chế độ lương hưu một lần
- Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo nghị đinh 108/2014 và chế độ hưởng lương hưu.
- Khi nghỉ hưu ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp gì không?


Liên hệ luật sư gọi: 1900 6589

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lí

- Luật Bảo hiểm xã hội 2014

2. Quy định về chế độ hưu trí và tử tuất

Vì cậu bạn là sỹ quan quân đội nên căn cứ Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cậu bạn thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, cậu bạn sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định tương ứng với số năm và mức đóng bảo hiểm thực tế trong đó có chế độ hưu trí và tử tuất.
Như thông tin bạn cung cấp thì cậu bạn năm nay 56 tuổi đã về hưu được 5 năm, tức cậu bạn về hưu năm 51 tuổi, và đang hưởng lương hưu, như vậy, cậu bạn đang trong thời gian hưởng chế độ hưu trí hàng tháng. Do đó:
- Chế độ hưu trí sau khi người hưởng lương hưu qua đời:
Khi cậu bạn mất thì chế độ lương hưu hàng tháng sẽ chấm dứt, về thời điểm chấm dứt thì sẽ là từ thời điểm gia đình cậu bạn được ủy ban nhân dân xã cấp giấy chứng tử.
- Chế độ sau khi người hưởng lương hưu mất
Khi cậu bạn mất thì tùy vào hoàn cảnh thực tế thân nhân gia đình cậu bạn sẽ được hưởng chế độ tử tuất theo quy định. Cụ thể bao gồm:
- Trợ cấp mai táng: Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau
"Điều 66. Trợ cấp mai táng
1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:
a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;
b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.
3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này."
Như vậy, do cậu bạn đang trong thời gian hưởng lương hưu nên theo quy định trên khi cậu bạn mất người lo mai táng cho cậu bạn, tức gia đình cậu bạn sẽ được hưởng trợ cấp mai táng.
Mức hưởng: 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà cậu bạn mất. Cụ thể, hiện nay căn cứ Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì từ ngày 01/7/2017 mức lương cơ sở áp dụng sẽ là 1.300.000 đồng/tháng. Do đó, khi cậu bạn mất gia đình cậu bạn sẽ được trợ cấp mai táng với mức bằng 10 x 1.300.000 = 13.000.000 đồng
- Chế độ tuất
Vì cậu bạn đang hưởng lương hưu, nên khi mất thì tùy vào điều kiện khác nhau, thân nhân của cậu bạn có thể được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất 1 lần, cụ thể:
Khoản 2, 3 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thân nhân được trợ cấp hàng tháng như sau:
"Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng
2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:
a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;
b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;
d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.
3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công."
Như vậy, như bạn cung cấp thì thân nhân của cậu bạn bao gồm: vợ 51 tuổi, 3 con trên 18 tuổi và không thuộc các trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, do đó, theo quy định trên, thân nhân của cậu bạn không thuộc trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, do đó, căn cứ Khoản 2 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội 2014 những thân nhân này của cậu bạn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp tuất 1 lần
"Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần
Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:
2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;
Mức hưởng trợ cấp 1 lần: Vì cậu bạn đang hưởng lương hưu nên căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2014 cách tính trợ cấp tuất 1 lần cho tất cả các thân nhân được xác định như sau:
Điều 70. Mức trợ cấp tuất một lần
2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng."
Vì bạn không nói rõ khi cậu bạn mất đã được hưởng lương hưu bao nhiêu tháng và mức lương hưu là bao nhiêu nên căn cứ quy định trên chúng tôi đưa ra công thức tổng quát để tính số trợ cấp tuất 1 lần cho thân nhân gia đình cậu bạn như sau:
Mức trợ cấp tuất 1 lần = [48  - (số tháng đã hưởng lương hưu – 2) x 0.5] x mức lương hưu đang hưởng (tính theo mức lương hưu của tháng trước khi cậu bạn mất)
Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về chế độ được hưởng khi người đang hưởng lương hưu qua đời. Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý
Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu
 
LIKE VÀ SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
LIKE VÀ SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHONG
Bài viết liên quan
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, giá rẻ cho doanh nghiệp Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật ...
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dich vụ đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp của bạn vừa mở một tài khoản ngân hàng mới để thực hiện các giao dịch tài chính? Bạn không biết làm thế nào để thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh? Hoặc bạn cũng đã thử nộp hồ sơ đăng ký nhưng ...
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Dự thảo điều lệ công ty
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách ...
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Luật Việt Phong tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến thành lập, giải thể, phá sản,.. thay đổi hoạt động kinh doanh, cac dịch vụ pháp lý theo yêu cầu..
Luật sư tư vấn về doanh nghiệp tại Hà Nội
Có thể nói, mỗi doanh nghiệp khi ra đời đã tạo ra một trách nhiệm xã hội to lớn, đó là việc cùng chung tay đóng góp công sức và tài sản để tạo ra không chỉ việc làm cho chính họ, mà còn cho cả những người khác nữa. Không chỉ sống và làm việc vì ...
Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh… doanh nghiệp của bạn có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty… Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nội dung đăn
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...
 
 
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2018), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi ngay: 19006589