Thành lập công ty cổ phần với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thứ Sáu, 04/05/2018 | 15:47 GMT+7
Lượt xem: 1151

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là Phương Uyên, hiện là sinh viên trường đại học Kinh tế - Luật ĐH Quốc Gia TPHCM.
Hiện tôi đang nghiên cứu về việc thành lập công ty cổ phần và đang gặp phải một số thắc mắc nên tôi gửi email này tới công ty hy vọng công ty có thể giải đáp.
Tôi có 4 thắc mắc như sau: Hồ sơ thành lập công ty cổ phần với ngành nghề đăng ký là Chứng khoán, Ngân hàng và Thẩm định giá thì cần những giấy tờ thủ tục liên quan gì? Với từng ngành nghề đăng ký có cần phải có những giấy tờ riêng cho mỗi loại ngành nghề hay không? Điều lệ của công ty có thể được lập nên như thế nào? Với từng ngành nghề đăng ký như vậy thì điều lệ sẽ được triển khai theo hình thức nào? Hi vọng sớm nhận được phản hồi từ phía công ty luật Việt Phong.
Người gửi: Phương Uyên
Bài viết liên quan:
- Có được thành lập công ty TNHH khi đang làm PGĐ công ty có vốn NN không?
- Tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty trọn gói
- Điều kiện thành lập công ty chứng khoán
- Điều kiện, thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán


Liên hệ luật sư gọi: 1900 6589

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1.Cơ sở pháp lý

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP
- Nghị định 86/2016/NĐ-CP
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP
- Thông tư 40/2011/TT-NHNN
- Luật các tổ chức tín dụng 2010
- Luật giá 2012

2. Thành lập công ty cổ phần với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Như vậy, muốn kinh doanh các ngành nghề này trước tiên các tổ chức, các nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện thành lập, hoạt động của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Căn cứ Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần như sau:
"Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản Điều 78 Luật Doanh nghiệp."
Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các vănbản hướng dẫn thi hành.
5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.”
Tuy nhiên, muốn kinh doanh những ngành nghề kinh doanh chứng khoán, ngân hàng, thẩm định giá phải đáp ứng các "điều kiện trước” – là các điều kiện đặc thù của từng ngành nghề trên yêu cầu phải đáp ứng ngay khi thành lập công ty. Còn lại các "điều kiện sau” – là các điều kiện có thể đáp ứng sau khi đã thành lập công ty, tức là không bắt buộc phải đáp ứng ngay. Cụ thể như sau:
Với ngành nghề kinh doanh là chứng khoán
Căn cứ Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP quy định việc hoạt động kinh doanh chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
"1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị…
2. Điều kiện về vốn…
3. Điều kiện về nhân sự…
4. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn…”
Trong đó:
+ Phải đáp ứng điều kiện về vốn ngay khi thành lập công ty: "Vốn đã góp tại thời Điểm thành lập công ty tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP.” Cụ thể, như sau:
"a) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;
b) Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;
c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;
d) Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.”
+ Các điều kiện còn lại có thể đáp ứng sau khi thành lập công ty
- Với ngành nghề kinh doanh là ngân hàng
Căn cứ Điều 9 Thông tư 40/2011/TT-NHNN Khoản 1 Điều 20 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định về điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, như sau:
1 "Điều kiện cấp giấy phép
Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;
b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.
Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định;
c) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật này;
d) Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
đ) Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.
2. Điều kiện đối với cổ đông sáng lập…”
Trong đó:
+ Phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ, điều lệ của công ty ngay khi thành lập công ty.
+ Các điều kiện còn lại có thể đáp ứng sau khi thành lập công ty, không đòi hỏi phải đáp ứng ngay.
- Với ngành nghề kinh doanh là thẩm định giá
Căn cứ Khoản 5 Điều 39 Luật giá 2012 quy định như sau;
"5. Công ty cổ phần khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:
a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập;
c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;
d) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.”
Trong đó:
+ Phải đáp ứng điều kiện phần vốn góp của thành viên ngay khi thành lập công ty.
+ Các điều kiện còn lại có thể đáp ứng sau khi thành lập công ty, không đòi hỏi phải đáp ứng ngay.
Do đó, đối với từng ngành nghề kinh doanh như trên sẽ có những giấy tờ riêng cụ thể cho mỗi loại. Theo đó, điều lệ của công ty triển khai với từng ngành nghề sẽ khác nhau và mang đặc thù riêng của mỗi ngành.
Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về Thành lập công ty cổ phần với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.  
Chuyên viên: Trần Thị Thủy Tiên 
 
LIKE VÀ SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
LIKE VÀ SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHONG
Bài viết liên quan
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 118/4, đường Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói, giá rẻ cho doanh nghiệp Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật ...
Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói cho doanh nghiệp
Công ty Luật Việt Phong chúng tôi, với đội ngũ gồm các luật sư, chuyên viên pháp lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế Toán - Thuế là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế tại Hà Nội. Hiện nay, Luật Việt Phong chúng t...
Dich vụ đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp của bạn vừa mở một tài khoản ngân hàng mới để thực hiện các giao dịch tài chính? Bạn không biết làm thế nào để thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh? Hoặc bạn cũng đã thử nộp hồ sơ đăng ký nhưng ...
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Dự thảo điều lệ công ty
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách ...
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Luật Việt Phong tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến thành lập, giải thể, phá sản,.. thay đổi hoạt động kinh doanh, cac dịch vụ pháp lý theo yêu cầu..
Luật sư tư vấn về doanh nghiệp tại Hà Nội
Có thể nói, mỗi doanh nghiệp khi ra đời đã tạo ra một trách nhiệm xã hội to lớn, đó là việc cùng chung tay đóng góp công sức và tài sản để tạo ra không chỉ việc làm cho chính họ, mà còn cho cả những người khác nữa. Không chỉ sống và làm việc vì ...
Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh… doanh nghiệp của bạn có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty… Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nội dung đăn
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...
 
 
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2018), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi ngay: 19006589