Quy định về tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất
Quy định về tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn thuê đất 20 năm và không thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạn nên khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thuê này thì bạn vẫn sẽ phải chịu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 34/2013/TT-BTC quy định về công thức tính lệ phí trước bạ như sau:

Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng) = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng) X Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

Trong đó :
+ Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.

+ Tỷ lệ lệ phí đối với nhà, đất trước bạ là 0,5%

Giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn thuê đất 20 năm và không thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ...

Xây nhà ở trên mảnh đất mang tên mình có cần xin giấy phép xây dựng?
Xây nhà ở trên mảnh đất mang tên mình có cần xin giấy phép xây dựng?

Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

– Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đố

Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan...

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Như vậy, trường hợp của gia đình bạn là chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp nên cần phải tiến hành thủ tục xin phép. Gia đình bạn nộp hồ sơ tại phòng tài nguyên môi trường. Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định mức thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thông báo cho người được chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp của gia đình bạn là chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp nên cần phải...

Cùng đứng tên nhiều người trên sổ đỏ có được không?
Cùng đứng tên nhiều người trên sổ đỏ có được không?

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn và hai người nữa cùng muốn mua một mảnh đất và cùng muốn mua đứng tên trên mảnh đất này. Đối chiếu với quy định trên của pháp luật thì thửa đất có nhiều người chung quyền sở hữu khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người 01 giấy chứng nhận. Do đó, bạn và hai người cùng mua đất hoàn toàn được phép đứng tên trên mảnh đất này.

Ngoài ra, trong trường hợp bạn và hai người kia có thỏa thuận được bằng văn bản (có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật) về việc cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện của nhóm người cùng sử dụng đất thì theo quy định tại khoản 3 điều 4 của thông tư 14 thì trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi thông tin của ng

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn và hai người nữa cùng muốn mua một mảnh đất và cùng muốn mua ...

Bồi thường thế nào khi diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất?
Bồi thường thế nào khi diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất?

Theo thông tin bạn cung cấp, diện tích đo đạc trên thực tế là 80m2, có sự sai lệch so với diện tích đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và theo quy định của pháp luật, việc bồi thường và hỗ trợ về đất trong trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Vì vậy, việc bồi thường của cơ quan có thẩm quyền là đúng quy định của pháp luật về Đất đai.
Mong rằng với những căn cứ pháp luật và phân tích của chúng tôi, bạn có thể áp dụng và đưa ra phương án giải quyết tốt nhất cho vấn đề của mình.

Theo thông tin bạn cung cấp, diện tích đo đạc trên thực tế là 80m2, có sự sai lệch so với diện tích ...

Thủ tục thuê đất có mặt nước ven biển
Thủ tục thuê đất có mặt nước ven biển

Căn cứ vào Điều 28 Luật thủy sản năm 2003 và Điều 10,12,13 Nghị định 27/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật thủy sản thì trình tự để tiến hành thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản đối với trường hợp của bạn như sau:

Về hồ sơ xin thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản:

+ Đơn xin thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản (kèm theo bản trích đo, trích lục sơ đồ, bản đồ vị trí khu mặt nước biển xin thuê);

+ Báo cáo dự án khả thi nuôi trồng thủy sản được Chi cục thủy sản thẩm định;

+ Bản thuyết minh về năng lực kỹ thuật nuôi trồng thủy sản;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thuỷ sản và kế hoạch bảo vệ môi trường (hoặc cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường);

Căn cứ vào Điều 28 Luật thủy sản năm 2003 và Điều 10,12,13 Nghị định 27/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật th...

Thời hạn thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản
Thời hạn thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản

Đối chiếu với trường hợp của doanh nghiệp của bạn muốn thuê đất để kinh doanh nuôi trồng thủy sản thì thời hạn thuê đất tối đa không quá 50 năm. Trường hợp dự án kinh doanh của doanh nghiệp bạn có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm.

Căn cứ vào Điều 28 Luật thủy sản năm 2003 và Điều 10,12,13 Nghị định 27/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật thủy sản thì trình tự để tiến hành thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản đối với trường hợp của bạn như sau:

Về hồ sơ xin thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản:

+ Đơn xin thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản (kèm theo bản trí

Đối chiếu với trường hợp của doanh nghiệp của bạn muốn thuê đất để kinh doanh nuôi trồng thủy sản th...

Có được thế chấp tài sản gắn liền với đất hay không?
Có được thế chấp tài sản gắn liền với đất hay không?

Như vậy, đối với trường hợp của anh, theo như thông tin anh cung cấp, anh chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu anh có mảnh đất và nhà ở trên đất đó vào thời điểm sau ngày 10 tháng 12 năm 2009, căn cứ vào các văn bản pháp luật trên, có thể thấy, anh chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài ra, căn cứ theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, trong Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất thì bắt buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s

Như vậy, đối với trường hợp của anh, theo như thông tin anh cung cấp, anh chưa được cấp Giấy chứng n...

Cán bộ địa chính xã có được giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
Cán bộ địa chính xã có được giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Như vậy trong trường hợp này cán bộ địa chính xã giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bạn là không đúng quy định pháp luật. Bạn nên đến yêu cầu cán bộ đó trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất nuôi trồng thuỷ sản. Nếu không trả thì bạn có quyền làm đơn khiếu nại tới Ủy ban nhân dân xã nơi để giải quyết về việc cán bộ địa chính xã cố tình giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không trả lại cho bạn.

Như vậy trong trường hợp này cán bộ địa chính xã giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ...

Đất đang tranh chấp thì có được bán không?
Đất đang tranh chấp thì có được bán không?

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì phần đất mà nhà bạn muốn mua đang có tranh chấp với nhà hàng xóm, đối chiếu với quy định trên của pháp luật thì phần đất này không thể chuyển nhượng được. Do vậy, để đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho bố bạn khi tranh chấp giữa chủ đất và nhà hàng xóm được giải quyết thì khi đó bố bạn mới nên mua mảnh đất này.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì phần đất mà nhà bạn muốn mua đang có tranh chấp với nhà hàng ...

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Như vậy, đối với trường hợp của gia đình bác, bác cần làm đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở theo mẫu và nộp kèm với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Phòng tài nguyên và môi trường thuộc UNBD cấp huyện nơi tồn tại thửa đất. Sau đó cơ quan này sẽ có trách nhiệm xem xét và trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, gia đình bác phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất như sau: Đối với hộ gia đình, cá nhân “Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồ

Như vậy, đối với trường hợp của gia đình bác, bác cần làm đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất t...

Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Như vậy đã quá thời hạn theo quy định của pháp luật mà gia đình bạn vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này để đảm bảo quyền lợi của bạn thì bạn nên đến ủy ban xã nơi nộp hồ sơ để xin lý do về việc tại sao gia đình bạn vẫn chưa được nhận giấy chứng nhận để có hướng giải quyết sớm nhất.

Như vậy đã quá thời hạn theo quy định của pháp luật mà gia đình bạn vẫn chưa nhận được giấy chứng nh...

Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ
Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ

Điều 97 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và khô

Điều 97 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...

Tranh chấp quyền sử dụng lối đi chung
Tranh chấp quyền sử dụng lối đi chung

Nếu bạn chứng minh được ngoài lối đi qua lối đi của nhà bạn, bên hàng xóm vẫn còn lối đi khác có thể sử dụng, thì việc không cho hàng xóm đi qua phần đất nhà bạn là hoàn toàn hợp pháp.

Nếu bạn chứng minh được ngoài lối đi qua lối đi của nhà bạn, bên hàng xóm vẫn còn lối đi khác có thể...

Công ty nước ngoài có được phép mua đất tại Việt Nam không?
Công ty nước ngoài có được phép mua đất tại Việt Nam không?

Như vậy, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cho phép công ty nước ngoài có quyền mua đất tại Việt Nam. Trong trường hợp công ty của bạn là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài khi muốn mở rộng kinh doanh sản xuất thì có thể tiến hành thuê đất tại Việt Nam và thời hạn thuê đất là không quá 50 năm.

Như vậy, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cho phép công ty nước ngoài có quyền mua đất tại Việt N...

Chuyển nhượng đất ở sang đất xây dựng trụ sở công ty cần những thủ tục gì?
Chuyển nhượng đất ở sang đất xây dựng trụ sở công ty cần những thủ tục gì?

Như vậy, sau khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì công ty bạn có thể xây dựng trụ sở trên phần đất đó.

Như vậy, sau khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì công ty bạn có thể xây dựng trụ sở t...

Đất xin cấp sổ đỏ phải nộp những khoản nào?
Đất xin cấp sổ đỏ phải nộp những khoản nào?

Thứ nhất, lệ phí trước bạ
Thứ hai, Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thứ ba, Phí đo đac, lập bản đồ địa chính, phí thẩm cấp quyền sử dụng đất.

Thứ nhất, lệ phí trước bạ
Thứ hai, Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu n...

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có được mua đất tại Việt Nam?
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có được mua đất tại Việt Nam?

Như vậy, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam thông qua hình thức mua bán quyền sử dụng đất với tổ chức, cá nhân khác. Nói cách khác, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không được phép mua đất tại Việt Nam.

Như vậy, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Na...

 
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Số 6A, Ngõ 76 đường Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, HN
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dich vụ đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp của bạn vừa mở một tài khoản ngân hàng mới để thực hiện các giao dịch tài chính? Bạn không biết làm thế nào để thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh? Hoặc bạn cũng đã thử nộp hồ sơ đăng ký nhưng ...
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Dự thảo điều lệ công ty
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách ...
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Luật Việt Phong tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến thành lập, giải thể, phá sản,.. thay đổi hoạt động kinh doanh, cac dịch vụ pháp lý theo yêu cầu..
Luật sư tư vấn về doanh nghiệp tại Hà Nội
Có thể nói, mỗi doanh nghiệp khi ra đời đã tạo ra một trách nhiệm xã hội to lớn, đó là việc cùng chung tay đóng góp công sức và tài sản để tạo ra không chỉ việc làm cho chính họ, mà còn cho cả những người khác nữa. Không chỉ sống và làm việc vì ...
Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh… doanh nghiệp của bạn có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty… Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nội dung đăn
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2018), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi ngay: 19006589