Đất được nhà nước cho thuê có được cho thuê lại không?
Đất được nhà nước cho thuê có được cho thuê lại không?

Từ căn cứ trên cùng với thông tin mà bạn cung cấp cho thấy, thửa đất bà A được Nhà nước cho thuê trong thời gian 25 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 25 năm. Do đó bà A có quyền cho B thuê lại thửa đất mà mà Nhà nước đã cho bà A thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Từ căn cứ trên cùng với thông tin mà bạn cung cấp cho thấy, thửa đất bà A được Nhà nước cho thuê tro...

Có những hình thức sử dụng đất nào?
Có những hình thức sử dụng đất nào?

Căn cứ Luật đất đai năm 2013, theo đó các hình thức sử dụng đất bao gồm:

– Nhận quyền sử dụng đất từ Nhà nước:

Được Nhà nước giao đất
Được Nhà nước cho thuê đất
Được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
– Nhận quyền sử dụng đất từ chủ thể sử dụng đất khác:

+ Nhận chuyển quyền sử dụng đất:

Nhận chuyển đổi
Nhận chuyển nhượng
Nhận thừa kế
Nhận tặng cho
Nhận góp vốn
+ Thuê quyền sử dụng đất từ chủ thể sử dụng đất khác

+ Thuê lại quyền sử dụng đất từ chủ thể sử dụng đất khác.

Căn cứ Luật đất đai năm 2013, theo đó các hình thức sử dụng đất bao gồm:

– Nhận quyền s...

Đất thổ cư và những lưu ý khi mua bán
Đất thổ cư và những lưu ý khi mua bán

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 61, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục hành chính đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không quá 30 ngày.

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 61, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục ...

Xử phạt hành vi lấn chiếm đất
Xử phạt hành vi lấn chiếm đất

Như vậy, trường hợp bạn có hành vi lấn chiếm đất công cộng, tùy vào mức độ sai phạm mà bạn có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự theo quy định pháp luật nêu trên. Do đó bạn có thể tham khảo thông tin trên, dự liệu những hậu quả pháp lý có thể xảy ra trước khi đưa ra quyết định cho mình.

Như vậy, trường hợp bạn có hành vi lấn chiếm đất công cộng, tùy vào mức độ sai phạm mà bạn có thể bị...

Thủ tục xin đo đạc và xác định lại ranh giới đất
Thủ tục xin đo đạc và xác định lại ranh giới đất

Để tiến hành xin đo đạc lại đất, bạn phải thực hiện theo trình tự thủ tục việc xin đo đạc lại đất theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

– Bước 1: Người sử dụng đất mang hồ sơ theo quy định đến nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất hoặc Phòng tài nguyên và Môi trường xem xét trường hợp của bạn và tiến hành đo đạc lại vì văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật chỉnh lý hồ sơ đất đai và cơ sở dử dữ liệu đất đai, thống kê kiểm kê đất đai quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2013/ NĐ-CP. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ hồ sơ có liên quan và nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiến hành lập hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính theo quy định và thông báo cho người sư

Để tiến hành xin đo đạc lại đất, bạn phải thực hiện theo trình tự thủ tục việc xin đo đạc lại đất th...

Quy định của pháp luật về đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn
Quy định của pháp luật về đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

Như vậy, trong trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợp hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất thì mảnh đất của gia đình bạn có thể bị thu hồi. Tuy nhiên, nếu không thuộc trường hợp bị thu hồi này, gia đình bạn vẫn được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình

Như vậy, trong trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợ...

Diện tích đất thực tế chênh lệch so với sổ đỏ
Diện tích đất thực tế chênh lệch so với sổ đỏ

Để tiến hành xin đo đạc lại đất, bạn phải thực hiện theo trình tự thủ tục việc xin đo đạc lại đất theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết luật đất đai năm 2013 như sau:

– Bước 1: Người sử dụng đất mang hồ sơ theo quy định đến nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất hoặc Phòng tài nguyên và Môi trường xem xét trường hợp của bạn và tiến hành đo đạc lại vì văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật chỉnh lý hồ sơ đất đai và cơ sở dử dữ liệu đất đai, thống kê kiểm kê đất đai quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2013/ NĐ-CP. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ hồ sơ có liên quan và nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiến hành lập hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính th

Để tiến hành xin đo đạc lại đất, bạn phải thực hiện theo trình tự thủ tục việc xin đo đạc lại đất th...

Thủ tục tách thửa, hợp nhất đất
Thủ tục tách thửa, hợp nhất đất

Căn cứ Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết luật Đất Đai năm 2013 về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau:

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân

Căn cứ Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết luật Đất Đai năm 2013 về trình tự, thủ tục ...

Hạn mức giao đất nông nghiệp
Hạn mức giao đất nông nghiệp

Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau: Không quá 3 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Không quá 2 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. Hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30 héc ta đối với mỗi loại đất: Đất rừng phòng hộ; Đất rừng sản xuất.

Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá n...

Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp khi làm sổ đỏ
Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp khi làm sổ đỏ

Các loại phí và lệ phi bạn phải nộp khi làm sổ đỏ bao gồm:

+ Thuế thu nhập cá nhân, là nghĩa vụ của bên chuyển nhượng nhưng nếu các bên có thỏa thuận về việc bên nhận chuyển nhượng đóng thuế này thì bên nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện nghĩa vụ này. Căn cứ theo Điều 14 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% tính trên giá trị chuyển nhượng mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng.

+ Lệ phí trước bạ là nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng. Theo quy định tại Điều 6, Thông tư 124/2011 và Điều 3, thông tư 34/2013/TT-BTC quy định về lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% tính trên bảng giá đất của UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước

Các loại phí và lệ phi bạn phải nộp khi làm sổ đỏ bao gồm:

+ Thuế thu nhập cá nhân, là ...

Các trường hợp nhà nước có thể thu hồi đất
Các trường hợp nhà nước có thể thu hồi đất

Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp nhà nước quyết định thu hồi đất như sau:

“a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người”.

Trong đó, các trường hợp được coi là thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh được quy định tại Điều 61 Luật Đất đai năm 2013 và các trường hợp được coi là thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công công được ghi nhận tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp nhà nước quyết định thu hồi đất như sa...

Thủ tục sang tên sổ đỏ
Thủ tục sang tên sổ đỏ

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 có quy định trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Theo đó cách thức sang tên sổ đỏ được thực hiện theo từng bước như sau:

Bước 1: Các bên đến cơ quan công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập hợp đồng, các bên phải kê khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, nếu quá thời hạn trên sẽ bị phạt theo quy định của nhà nước.

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính (tại UBND cấp huyện nơi có nhà, đất)
Bước 3: Kê khai hồ sơ sang tên (tại UBND quận/huyện nơi có nhà, đất)
Bước 4: Nộp đủ lệ phí theo quy đị

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi ...

Chậm cấp sổ đỏ xử lý như thế nào?
Chậm cấp sổ đỏ xử lý như thế nào?

Như vậy, đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn chậm so với quy định hay là trì hoãn việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gia đình bạn có thể khiếu nại lên cơ quan cấp trên trực tiếp của người làm thủ tục cấp lại cho gia đình bạn.

Như vậy, đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn chậm so với quy định ha...

Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất
Thủ tục tách thửa, hợp thửa đất

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 và Nghị định 45/2011/NĐ – CP, Nghị định 24/2013/NĐ – CP về lệ phí trước bạ thì trường hợp cha, mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, bạn còn phải nộp các loại phí khác (nếu có) như: phí đo đạc, lập bản đồ địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất. Mức thu các khoản phí này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định dựa trên mức tối đa được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 và Nghị định 45/2011/NĐ – CP, Nghị định 24/201...

Tranh chấp đất đai trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất
Tranh chấp đất đai trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất

Như vậy, trường hợp của bạn, bạn cần gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để tiến hành thủ tục hòa giải theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật. Trường hợp hòa giải không thành bạn có thể gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp Huyện nơi có đất để được giải quyết.

Như vậy, trường hợp của bạn, bạn cần gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để tiến hành thủ ...

Ủy quyền cho người khác giúp bán đất
Ủy quyền cho người khác giúp bán đất

Khi đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các bạn, dì của bạn có thể thay mặt các bạn đăng bán và tìm người mua đất. Sau đó các bạn và người mua đất lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Việc lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất không nhất thiết phải có mặt cả hai bên cùng lúc. Các bạn lập hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất tại Bình Thuận, có sự chứng kiến của công chứng viên và đóng dấu xác nhận của phòng công chứng và chuyển hợp đồng này ra ngoài bắc. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất mang hợp đồng này đến văn phòng công chứng và thực hiện ký tên trước sự có mặt của công chứng viên, có đóng dấu xác nhận của văn phòng công chứng.

Cuối cùng người nhận chuyển quyền sử dụng đất mang hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực đến UBND cấp huyện nơi có đất để tiế

Khi đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các bạn, dì của bạn có thể thay mặt các bạn đăn...

Chuyển quyền sử dụng đất có đòi lại được không?
Chuyển quyền sử dụng đất có đòi lại được không?

Như vậy đối với trường hợp của cha bạn và bác bạn giao dịch bắt buộc phải được lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực. Nếu như không có đủ các điều kiện này, hợp đồng giao dịch giữa bác bạn và cha bạn là vô hiệu bạn có thể gửi đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.

Hoặc trong trường hợp bạn chứng minh được giao dịch này là giả tạo. Theo Điều 129 Bộ luật Dân sự năm 2005, khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của bộ luật này. Trong trường hợp xác lập giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch đó vô hiệu.

Khi giao dịch được Tòa

Như vậy đối với trường hợp của cha bạn và bác bạn giao dịch bắt buộc phải được lập thành văn bản và ...

Chuyển mục đích sử dụng đất sao cho đúng?
Chuyển mục đích sử dụng đất sao cho đúng?

Như vậy, cán bộ xã đưa ra lời khuyên về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bạn là sai. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chỉ do UBND cấp huyện và cấp tỉnh thực hiện tùy theo tính chất trường hợp xin chuyển. Do vậy, UBND cấp xã là không có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất, theo đó bạn phải lên UBND cấp huyện, tỉnh nơi bạn cư trú để xin phép.

Như vậy, cán bộ xã đưa ra lời khuyên về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bạn là ...

 
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Số 6A, Ngõ 76 đường Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, HN
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dich vụ đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp của bạn vừa mở một tài khoản ngân hàng mới để thực hiện các giao dịch tài chính? Bạn không biết làm thế nào để thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh? Hoặc bạn cũng đã thử nộp hồ sơ đăng ký nhưng ...
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Dự thảo điều lệ công ty
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách ...
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Luật Việt Phong tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến thành lập, giải thể, phá sản,.. thay đổi hoạt động kinh doanh, cac dịch vụ pháp lý theo yêu cầu..
Luật sư tư vấn về doanh nghiệp tại Hà Nội
Có thể nói, mỗi doanh nghiệp khi ra đời đã tạo ra một trách nhiệm xã hội to lớn, đó là việc cùng chung tay đóng góp công sức và tài sản để tạo ra không chỉ việc làm cho chính họ, mà còn cho cả những người khác nữa. Không chỉ sống và làm việc vì ...
Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh… doanh nghiệp của bạn có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty… Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nội dung đăn
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2018), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi ngay: 19006589