Kinh doanh của hàng tiện lợi có phải xin giấy phép an ninh trật tự không?
Kinh doanh của hàng tiện lợi có phải xin giấy phép an ninh trật tự không?

Kinh doanh của hàng tiện lợi có phải xin giấy phép an ninh trật tự không?
Như vậy, theo quy định nêu trên ngành nghề bạn kinh doanh không cần phải xin giấy phép an ninh, trật tự. Bạn chỉ cần đăng ký kinh doanh và hoạt động bình thường.

Kinh doanh của hàng tiện lợi có phải xin giấy phép an ninh trật tự không?
Như vậy, theo quy đị...

Cảnh sát an ninh trật tự có quyền kiểm tra những loại giấy phép kinh doanh nào?
Cảnh sát an ninh trật tự có quyền kiểm tra những loại giấy phép kinh doanh nào?

cơ quan nào chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh thì có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự của các cơ sở kinh doanh có điều kiện.
Nội dung kiểm tra: Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ về hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; nội dung kinh doanh ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở kinh doanh với thực tế của cơ sở đang hoạt động.

cơ quan nào chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doa...

Xin C/O form VJ mà ko có C/O đầu vào có được không?
Xin C/O form VJ mà ko có C/O đầu vào có được không?

Vì vậy nếu bạn không có C/O đầu vào nhưng vẫn còn các loại giấy tờ về nguyên liệu đầu vào như trên thì bạn vẫn có thể xin cấp C/O form VJ bình thường.

Vì vậy nếu bạn không có C/O đầu vào nhưng vẫn còn các loại giấy tờ về nguyên liệu đầu vào như trên t...

Xưởng xịt PU ván ép công nghiệp có cần xin cấp giấy phép kinh doanh ?
Xưởng xịt PU ván ép công nghiệp có cần xin cấp giấy phép kinh doanh ?

Tóm lại, Doanh nghiệp mà anh đề cập đến không cần phải cấp giấy phép kinh doanh vì không phải là nghành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng vẫn phải làm các thủ tục khác trước khi đi vào hoạt động như thủ tục lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định ở trên. Nên khi Doanh nghiệp vi phạm thì cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng có thể khiếu nại, tố cáo thể bảo vệ quyền lợi của mình.

Tóm lại, Doanh nghiệp mà anh đề cập đến không cần phải cấp giấy phép kinh doanh vì không phải là ngh...

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Điều kiện, thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định tại Khoản 1 điều 62 Luật chứng khoán 2006

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định tại Khoản 1 điều 62 Luật ch...

Ai là người chịu trách nhiệm cho hoạt động đấu giá?
Ai là người chịu trách nhiệm cho hoạt động đấu giá?

Theo quy định của pháp luật, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp chịu trách nhiệm trong các khâu của hoạt động bán đấu giá, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của đấu giá viên và các nhân viên khác của tổ chức mình gây ra trong khi thực hiện hoạt động bán đấu giá.

Theo quy định của pháp luật, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp chịu trách nhiệm trong các khâu của h...

Người chịu trách nhiệm về hoạt động đấu giá tài sản ở văn phòng đại diện của công ty đấu giá
Người chịu trách nhiệm về hoạt động đấu giá tài sản ở văn phòng đại diện của công ty đấu giá

đấu giá viên chịu trách nhiệm về việc thực hiện bán đấu giá tài sản mà mình được giao thực hiện. Còn đối với người đứng đầu văn phòng đại diện có trách nhiệm đối với hoạt động chung của văn phòng đại diện từ việc tổ chức quản lý đến hoạt động đấu giá.

đấu giá viên chịu trách nhiệm về việc thực hiện bán đấu giá tài sản mà mình được giao thực hiện. Còn...

Điều kiện, thủ tục cấp phép kinh doanh công cụ hỗ trợ.
Điều kiện, thủ tục cấp phép kinh doanh công cụ hỗ trợ.

Để tiến hành xin giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự nêu trên và để tiến hành hoạt động kinh doanh thì việc trước tiên bạn cần phải làm là thành lập doanh nghiệp. Thủ tục thành lập doanh nghiệp bạn có thể tham khảo tại bài viết Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân theo pháp luật Việt Nam. Sau đó bạn cần xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Để tiến hành xin giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự nêu trên và để tiến hành hoạt động kinh d...

Mở tiệm cầm đồ có những giấy tờ gì?
Mở tiệm cầm đồ có những giấy tờ gì?

Để kinh doanh dịch vụ cầm đồ bạn cần tiến hành đăng ký kinh doanh và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Để kinh doanh dịch vụ cầm đồ bạn cần tiến hành đăng ký kinh doanh và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều...

Công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối (trên 50%) bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Hội đồng quản trị có phải ký quyết định không?
Công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối (trên 50%) bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Hội đồng quản trị có phải ký quyết định không?

Tùy theo quy định tại Điều lệ công ty bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác. Nếu Điều lệ công ty có quy định phải có quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm phó Tổng giám đốc thì sẽ bắt buộc phải có ký quyết định của Hội đồng quản trị.

Tùy theo quy định tại Điều lệ công ty bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệ...

Thương nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu thì phải nộp những loại thuế gì?
Thương nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu thì phải nộp những loại thuế gì?

Như vậy, theo quy định trên thì cá nhân không có quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, tức là cá nhân không được phép đứng ra làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa về để bán hay kinh doanh mà chỉ được nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch. Hàng hóa phi mậu dịch (hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại). Mà chỉ các đối tượng trên được phép kinh doanh nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên bạn không nhất thiết phải thành lập công ty để được nhập khẩu hàng hóa, bạn có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể,...

Như vậy, theo quy định trên thì cá nhân không có quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, tức là cá nhân khô...

Những vấn đề pháp lý đặt ra khi việc định giá tài sản cao hơn tại thời điểm góp vốn?
Những vấn đề pháp lý đặt ra khi việc định giá tài sản cao hơn tại thời điểm góp vốn?

Việc định giá tài sản cao hơn tại thời điểm góp vốn thì vấn đề pháp lý đặt ra ở đây là các thành viên, cổ đông sáng lập đối với doanh nghiệp hoặc người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Việc định giá tài sản cao hơn tại thời điểm góp vốn thì vấn đề pháp lý đặt ra ở đây là các thành viê...

Điều kiện đối với người đứng đầu công ty tư vấn du học.
Điều kiện đối với người đứng đầu công ty tư vấn du học.

Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đ...

Điều kiện của cửa hàng bán gas
Điều kiện của cửa hàng bán gas

Theo quy định của pháp luật bạn liên kết với đại lý gas bán hàng cho họ, thì tức là bạn đang thực hiện hình thức kinh doanh cửa hàng bán gas, đương nhiên bạn sẽ phải tuân theo quy định về điều kiện, thủ tục, giấy tờ của cửa hàng gas

Theo quy định của pháp luật bạn liên kết với đại lý gas bán hàng cho họ, thì tức là bạn đang thực hi...

Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học
Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học

Theo đó, công ty tư vấn du học phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Được thành lập theo quy định pháp luật;

- Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;

- Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;

Theo đó, công ty tư vấn du học phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Được thành lập theo ...

Bất lợi khi thành viên hợp danh đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân
Bất lợi khi thành viên hợp danh đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân

Việc một cá nhân phải sử dụng toàn bộ tài sản của mình để chịu trách nhiệm vô hạn đối với khoản nợ của hai doanh nghiệp sẽ tạo nên rủi ro, gây ảnh hưởng đến lợi ích của các thành viên khác của công ty hợp danh. Do vậy, pháp luật yêu cầu khi một thành viên hợp danh muốn trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân cần phải có sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại.

Việc một cá nhân phải sử dụng toàn bộ tài sản của mình để chịu trách nhiệm vô hạn đối với khoản nợ c...

Quy định về sáp nhập công ty TNHH 2 thành viên trở lên và hóa đơn khi điều chuyển tài sản
Quy định về sáp nhập công ty TNHH 2 thành viên trở lên và hóa đơn khi điều chuyển tài sản

Như vậy 2 công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phép sáp nhập với nhau. Công ty nhận sáp nhập nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Khi sáp nhập, công ty của chị không phải xuất hóa đơn.

Như vậy 2 công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phép sáp nhập với nhau. Công ty nhận sáp nhập nhận ...

Quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản
Quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản

Về nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm:
a) Tư vấn pháp luật về bất động sản;
b) Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản;
c) Tư vấn về tài chính bất động sản;
d) Tư vấn về giá bất động sản;
đ) Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

Về nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm:
a) Tư vấn pháp luật về bất động sả...

 
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Phòng 103A, Số 104 Thái Thịnh, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến
Nhánh 1
Nhánh 1
Tư vấn doanh nghiệp, giấy phép, thuế - kế toán
Nhánh 2
Nhánh 2
Tư vấn sở hữu trí tuệ, dân sự, hình sự
Nhánh 3
Nhánh 3
Tư vấn hôn nhân và gia đình, hành chính, thương mại
Nhánh 4
Nhánh 4
Tư vấn lao động, bảo hiểm, đất đai
Nhánh 5
Nhánh 5
Tư vấn pháp luật các lĩnh vực khác
Dịch vụ nổi bật tại Luật Việt Phong
Bản đồ đường tới Luật Việt Phong
Kết nối với chúng tôi trên Facebook
Kết nối với chúng tôi trên Youtube
  Từ khóa dịch vụ luật sư
(X) Đóng popup 
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2017), ® All Reserved.
01900 6589