Điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam đối với người bị tước quốc tịch Việt Nam
Điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam đối với người bị tước quốc tịch Việt Nam

Điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam đối với người bị tước quốc tịch Việt NamNhư vậy, bạn bị tước quốc tịch Việt Nam cách đây 2 năm thì chưa được trở lại quốc tịch Việt Nam (căn cứ khoản 3 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014)) mà phải sau ít nhất 5 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch mới được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

Điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam đối với người bị tước quốc tịch Việt NamNhư vậy, bạn bị tước qu...

Giấy tờ nào có giá trị chứng minh một người mang quốc tịch Việt Nam?
Giấy tờ nào có giá trị chứng minh một người mang quốc tịch Việt Nam?

Giấy tờ nào có giá trị chứng minh một người mang quốc tịch Việt Nam?
Căn cứ vào Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và Luật căn cước công dân năm 2014, theo đó một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam:

Giấy tờ nào có giá trị chứng minh một người mang quốc tịch Việt Nam?
Căn cứ vào Luật Quốc tịch...

Quy định của pháp luật về thôi quốc tịch Việt Nam
Quy định của pháp luật về thôi quốc tịch Việt Nam

Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định căn cứ thôi quốc tịch Việt Nam, theo đó công dân Việt Nam có đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài thì có thể được thôi quốc tịch Việt Nam. Người xin thôi quốc tịch Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:


Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định căn cứ thôi quốc tịch ...

Quy định của pháp luật về tước quốc tịch Việt Nạm
Quy định của pháp luật về tước quốc tịch Việt Nạm

Quy định của pháp luật về tước quốc tịch Việt Nam
– Căn cứ tước quốc tịch Việt Nam được quy định tại Điều 31 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), theo đó:

Quy định của pháp luật về tước quốc tịch Việt Nam
– Căn cứ tước quốc tịch Việt Nam được quy đị...

Công dân Việt Nam có được phép có hai quốc tịch không?
Công dân Việt Nam có được phép có hai quốc tịch không?

Công dân Việt Nam có được phép có hai quốc tịch không?
Tuy nhiên ” Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép”. ( quy định tại khoản 3 điều 19 của luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 ( sửa đổi, bổ sung năm 2014)), vì thế thông thường khi một người mang quốc tịch nước ngoài nhập tịch vào Việt Nam đều phải thôi quốc tịch nước ngoài, nghĩa là chỉ được mang một quốc tịch Việt Nam, số người được mang hai quốc tịch là rất ít.

Công dân Việt Nam có được phép có hai quốc tịch không?
Tuy nhiên ” Người nhập quốc tịch Vi...

Hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam
Hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam

Hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam
– Căn cứ hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam được quy định tại Điều 33 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014):

Hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam
– Căn cứ hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Vi...

Thay đổi quốc tịch của người chưa thành niên và của con nuôi
Thay đổi quốc tịch của người chưa thành niên và của con nuôi

Thay đổi quốc tịch của người chưa thành niên và của con nuôi
Điều 35 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định về quốc tịch của con chưa thành niên khi cha mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam, theo đó:

Thay đổi quốc tịch của người chưa thành niên và của con nuôi
Điều 35 Luật Quốc tịch Việt Nam n...

Căn cứ mất quốc tịch Việt Nam
Căn cứ mất quốc tịch Việt Nam

Căn cứ mất quốc tịch Việt Nam
Như vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam mà không phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.

Căn cứ mất quốc tịch Việt Nam
Như vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, người Việt Nam đị...

Mức xử phạt với lỗi không đội mũ bảo hiểm?
Mức xử phạt với lỗi không đội mũ bảo hiểm?

Mức xử phạt với lỗi không đội mũ bảo hiểm?
Như vậy, Người tham gia giao thông bằng các phương tiện như xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đúng quy cách thì có thể bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với mỗi một lỗi vi phạm theo quy định trên.

Mức xử phạt với lỗi không đội mũ bảo hiểm?
Như vậy, Người tham gia giao thông bằng các phương ...

Xử phạt người bán hàng rong thế nào?
Xử phạt người bán hàng rong thế nào?

Xử phạt người bán hàng rong thế nào?
Như vậy, hành vi bán rong có thể bị phạt hành chính với số tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Xử phạt người bán hàng rong thế nào?
Như vậy, hành vi bán rong có thể bị phạt hành chính với...

Thủ tục đăng kí khai sinh
Thủ tục đăng kí khai sinh

Thủ tục đăng kí khai sinh
Như vậy, bạn chỉ cần nộp tờ khai theo mẫu và giấy chứng sinh hoặc một số giấy tờ khác trong trường hợp không có giấy chứng sinh (như trên) thì bạn đã đăng kí khai sinh được cho con mình.

Thủ tục đăng kí khai sinh
Như vậy, bạn chỉ cần nộp tờ khai theo mẫu và giấy chứng sinh hoặc mộ...

Hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng
Hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng

Hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng
“1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

Hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng
“1. Việc công chứng sửa đổi, bổ ...

Chống người thi hành công vụ bị xử phạt như thế nào
Chống người thi hành công vụ bị xử phạt như thế nào

Chống người thi hành công vụ bị xử phạt như thế nào
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
b) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;


Chống người thi hành công vụ bị xử phạt như thế nào
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.0...

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị hư hỏng
Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị hư hỏng

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị hư hỏng
Căn cứ khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

Thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị hư hỏng
Căn cứ khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định v...

Xử phạt đối với trường hợp đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm
Xử phạt đối với trường hợp đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm

Xử phạt đối với trường hợp đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm
Theo quy định tại điểm i khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, trường hợp “Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ” thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Xử phạt đối với trường hợp đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm
Theo quy định tại điểm i khoản...

Đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam
Đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam

Tóm tắt câu hỏi: Đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam Em xin chào luật sự. Luật sư có thể giúp em tìm hiểu về đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam, thủ tục trình tự đăng ký như thế nào được

Tóm tắt câu hỏi: Đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam Em xin chào lu...

Một số quy định của pháp luật về quốc tịch của người chưa thành niên
Một số quy định của pháp luật về quốc tịch của người chưa thành niên

Tóm tắt câu hỏi: Một số quy định của pháp luật về quốc tịch của người chưa thành niên Em chào luật sư! Luật sư cho em hỏi dựa vào những căn cứ nào để xác định một người có quốc tịch VN? Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam, cha hoặc mẹ

Tóm tắt câu hỏi: Một số quy định của pháp luật về quốc tịch của người chưa thành niên Em chào luật s...

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe hạng A1 bị mất
Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe hạng A1 bị mất

Tóm tắt câu hỏi:  Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe hạng A1 bị mất Xin chào các luật sư, tôi có một câu hỏi về thủ tục hành chính như sau: tôi đã bị trộm mất ví trên đường đi làm, trong đó bao gồm giấy tờ xe, bằng lái, chứng minh thư nhân dân, các giấy tờ

Tóm tắt câu hỏi:  Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe hạng A1 bị mất Xin chào các luật sư, tôi có một c...

 
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Số 6A, Ngõ 76 đường Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, HN
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dich vụ đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp của bạn vừa mở một tài khoản ngân hàng mới để thực hiện các giao dịch tài chính? Bạn không biết làm thế nào để thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh? Hoặc bạn cũng đã thử nộp hồ sơ đăng ký nhưng ...
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Dự thảo điều lệ công ty
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách ...
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Luật Việt Phong tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến thành lập, giải thể, phá sản,.. thay đổi hoạt động kinh doanh, cac dịch vụ pháp lý theo yêu cầu..
Luật sư tư vấn về doanh nghiệp tại Hà Nội
Có thể nói, mỗi doanh nghiệp khi ra đời đã tạo ra một trách nhiệm xã hội to lớn, đó là việc cùng chung tay đóng góp công sức và tài sản để tạo ra không chỉ việc làm cho chính họ, mà còn cho cả những người khác nữa. Không chỉ sống và làm việc vì ...
Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh… doanh nghiệp của bạn có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty… Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nội dung đăn
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2018), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi ngay: 19006589