Nghỉ thai sản có được tính thời gian đóng bảo hiểm, mức trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp khi mổ đẻ
Nghỉ thai sản có được tính thời gian đóng bảo hiểm, mức trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp khi mổ đẻ

Nghỉ thai sản từ 14 ngày trở lên trong tháng thì tháng đó vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, không được tính là thời gian tham gia BHTN. Đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN. BHYT do cơ quan BHXH đóng.

Nghỉ thai sản từ 14 ngày trở lên trong tháng thì tháng đó vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, ...

Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có phải bồi thường chi phí đào tạo không?
Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có phải bồi thường chi phí đào tạo không?

Theo đó, nếu trong cam kết giữa bạn và công ty thỏa thuận trong mọi trường hợp chấm dứt HĐLĐ đều phải bồi thường chi phí đào tạo, thì bạn sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo theo thảo thuận mà bạn đã cam kết.
Nếu trong cam kết không thỏa thuận về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ cũng phải bồi thường thì bạn không phải bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng.

Theo đó, nếu trong cam kết giữa bạn và công ty thỏa thuận trong mọi trường hợp chấm dứt HĐLĐ đều phả...

Cách tính lương hưu khi đóng bảo khi đóng bảo hiểm xã hội thừa năm.
Cách tính lương hưu khi đóng bảo khi đóng bảo hiểm xã hội thừa năm.

mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tín...

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc rồi sau đó làm hồ sơ hưởng hưu trí?
Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thôi việc rồi sau đó làm hồ sơ hưởng hưu trí?

Trường hợp chị nghỉ hưu trước tuổi nhưng đáp ứng đủ điều kiện về suy giảm khả năng lao động và được hưởng lương hưu thì không được hưởng trợ cấp thôi việc. Trường hợp chị không đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng lương hưu thì chị được hưởng trợ cấp thôi việc

Trường hợp chị nghỉ hưu trước tuổi nhưng đáp ứng đủ điều kiện về suy giảm khả năng lao động và được ...

Tham gia thêm bảo hiểm tự nguyện có được hưởng tiền thai sản.
Tham gia thêm bảo hiểm tự nguyện có được hưởng tiền thai sản.

Về câu hỏi thứ hai, có cách nào đóng thêm mức đóng cao hơn để hưởng chế độ thai sản từ mức đóng mới không. Thì theo quy định pháp luật, mức hưởng chế độ thai sản được căn cứ dựa vào mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Mà mức đóng bảo hiểm xã hội lại phụ thuộc vào tiền lương của người lao động nhận được. Nên, nếu để tăng mức hưởng như bạn mong muốn thì tiền lương của bạn phải được tăng lên.

Về câu hỏi thứ hai, có cách nào đóng thêm mức đóng cao hơn để hưởng chế độ thai sản từ mức đóng mới ...

Giáo viên có thời gian nghỉ hè trùng với thời gian nghỉ sinh con thì giải quyết thế nào?
Giáo viên có thời gian nghỉ hè trùng với thời gian nghỉ sinh con thì giải quyết thế nào?

Như vậy, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm. Vì vậy, chị có thể đề nghị hiệu trưởng nhà trường bố trí cho chị nghỉ phép sau khi nghỉ thai sản như chị nghĩ.

Như vậy, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội được coi ...

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, công ty bạn có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Công ty không có quyền hủy sổ của bạn trong bất kỳ trường hợp nào.
Công ty bạn có thể bị xử phạt hành chính vì những hành vi của mình như sau: Theo quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành:

Như vậy, công ty bạn có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và nhữ...

Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động và cách tính lương khi tăng ca.
Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động và cách tính lương khi tăng ca.

Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động

Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ...

Người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật có được bồi thường không?
Người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật có được bồi thường không?

Như vậy, công ty của bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật - cho bạn nghỉ việc không đúng pháp luật. Vì vậy, công ty phải thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Bên cạnh đó, công ty còn phải bồi thường một khoản tiền lương lao động trong những ngày không báo trước cho bạn.

Như vậy, công ty của bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật - cho bạn nghỉ việc không đú...

Đã đóng bảo hiểm 24 năm thì khi nghỉ có được tính lương hưu không?
Đã đóng bảo hiểm 24 năm thì khi nghỉ có được tính lương hưu không?

Nếu nghỉ việc ở tuổi 47 và đã tham gia bảo hiểm xã hội được 24 năm thì theo quy định pháp luật, bạn chưa đủ điều kiện để được hưởng lương hưu.

Nếu nghỉ việc ở tuổi 47 và đã tham gia bảo hiểm xã hội được 24 năm thì theo quy định pháp luật, bạn ...

Doanh nghiệp điều chuyển công tác không lý do có vi phạm pháp luật?
Doanh nghiệp điều chuyển công tác không lý do có vi phạm pháp luật?

Theo như thông tin bạn cung cấp, công ty bạn ra quyết định điều chuyển công tác mà không rõ lý do là trái với quy định của pháp luật. Do đó bạn có quyền gửi đơn khiếu nại quyết định điều chuyển lên công ty. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được bạn có quyền yêu cầu tổ chức công đoàn của công ty, hòa giải viên hoặc tòa án giải quyết vấn đề này.

Theo như thông tin bạn cung cấp, công ty bạn ra quyết định điều chuyển công tác mà không rõ lý do là...

Doanh nghiệp cắt tiền thưởng tết của nhân viên là đúng hay sai?
Doanh nghiệp cắt tiền thưởng tết của nhân viên là đúng hay sai?

Pháp luật không quy định doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng tết cho nhân viên. Việc thưởng tết phụ thuộc vào chính sách của từng doanh nghiệp. Do đó việc công ty không trả tiền thưởng tết cho bạn không trái với quy định của pháp luật.

Pháp luật không quy định doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng tết cho nhân viên. Việc thưởng tết phụ th...

Người sử dụng lao động tự thay đổi hình thức trả lương mà không thông qua ý kiến người lao động
Người sử dụng lao động tự thay đổi hình thức trả lương mà không thông qua ý kiến người lao động

Việc công ty tự ý quyết định lùi ngày trả lương chậm hơn so với ban đầu mà không thông qua ý kiến công nhân như vậy là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc công ty tự ý quyết định lùi ngày trả lương chậm hơn so với ban đầu mà không thông qua ý kiến cô...

Cách tính mức lương để đóng bảo hiểm xã hội.
Cách tính mức lương để đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính mức lương để đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, tổng mức đóng bảo hiểm của người sử dụng lao động bằng 22% còn người lao động là 10,5% dựa trên mức lương hằng tháng của người lao động.

Cách tính mức lương để đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, tổng mức đóng bảo hiểm của người sử dụng...

Vi phạm hành chính có được làm lái xe tại trường cảnh sát không?
Vi phạm hành chính có được làm lái xe tại trường cảnh sát không?

Như vậy anh bạn chỉ bị phạt hành chính vì hành vi dùng ma túy đá nên nếu đủ điều kiện khác nữa thì anh bạn hoàn toàn có thể ký hợp đồng với trường cảnh sát theo quy định trên. Tuy nhiên, bạn vẫn phải căn cứ vào điều kiện tuyển dụng cụ thể của đơn vị tuyển dụng để xem xét trường hợp của anh bạn, vì người sử dụng lao động có quyền tuyển dụng theo đó có quyền đưa ra các điều kiện tuyển dụng, bổ sung thêm các điều kiện tuyển dụng không trái với quy định của pháp luật.

Như vậy anh bạn chỉ bị phạt hành chính vì hành vi dùng ma túy đá nên nếu đủ điều kiện khác nữa thì a...

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản
Điều kiện được hưởng chế độ thai sản

Bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mới được hưởng chế độ thai sản.

Bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mới ...

Viên chức tập sự có được quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?
Viên chức tập sự có được quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao đồng, bạn không ký kết tiêp hợp đồng với tổ chức đó thì bạn có quyền được nghỉ.
Từ những phân tích trên có thể thấy bản cam kết này đã có những điểm không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao đồng, bạn không ký kết tiêp hợp đồng với tổ chức đó thì bạn có quyền đ...

Người lao động xin nghỉ việc bị bắt bồi thường vì doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm đúng hay sai?
Người lao động xin nghỉ việc bị bắt bồi thường vì doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm đúng hay sai?

Theo điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để người lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và đồng thời cũng phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo tỉ lệ quy định tại điều 86 của Luật này. Như vậy, việc công ty đóng bảo hiểm cho nhân viên là trách nhiệm của người sử dụng lao động được pháp luật quy định. Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty phải chốt và trả sổ bảo hiểm cho nhân viên.

Theo điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện các thủ t...

 
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Phòng 103A, Số 104 Thái Thịnh, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến
Nhánh 1
Nhánh 1
Tư vấn doanh nghiệp, giấy phép, thuế - kế toán
Nhánh 2
Nhánh 2
Tư vấn sở hữu trí tuệ, dân sự, hình sự
Nhánh 3
Nhánh 3
Tư vấn hôn nhân và gia đình, hành chính, thương mại
Nhánh 4
Nhánh 4
Tư vấn lao động, bảo hiểm, đất đai
Nhánh 5
Nhánh 5
Tư vấn pháp luật các lĩnh vực khác
Dịch vụ nổi bật tại Luật Việt Phong
Bản đồ đường tới Luật Việt Phong
Kết nối với chúng tôi trên Facebook
Kết nối với chúng tôi trên Youtube
(X) Đóng popup 
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2017), ® All Reserved.
01900 6589