Người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật có được bồi thường không?
Người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật có được bồi thường không?

Như vậy, công ty của bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật - cho bạn nghỉ việc không đúng pháp luật. Vì vậy, công ty phải thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Bên cạnh đó, công ty còn phải bồi thường một khoản tiền lương lao động trong những ngày không báo trước cho bạn.

Như vậy, công ty của bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật - cho bạn nghỉ việc không đú...

Đã đóng bảo hiểm 24 năm thì khi nghỉ có được tính lương hưu không?
Đã đóng bảo hiểm 24 năm thì khi nghỉ có được tính lương hưu không?

Nếu nghỉ việc ở tuổi 47 và đã tham gia bảo hiểm xã hội được 24 năm thì theo quy định pháp luật, bạn chưa đủ điều kiện để được hưởng lương hưu.

Nếu nghỉ việc ở tuổi 47 và đã tham gia bảo hiểm xã hội được 24 năm thì theo quy định pháp luật, bạn ...

Doanh nghiệp điều chuyển công tác không lý do có vi phạm pháp luật?
Doanh nghiệp điều chuyển công tác không lý do có vi phạm pháp luật?

Theo như thông tin bạn cung cấp, công ty bạn ra quyết định điều chuyển công tác mà không rõ lý do là trái với quy định của pháp luật. Do đó bạn có quyền gửi đơn khiếu nại quyết định điều chuyển lên công ty. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được bạn có quyền yêu cầu tổ chức công đoàn của công ty, hòa giải viên hoặc tòa án giải quyết vấn đề này.

Theo như thông tin bạn cung cấp, công ty bạn ra quyết định điều chuyển công tác mà không rõ lý do là...

Doanh nghiệp cắt tiền thưởng tết của nhân viên là đúng hay sai?
Doanh nghiệp cắt tiền thưởng tết của nhân viên là đúng hay sai?

Pháp luật không quy định doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng tết cho nhân viên. Việc thưởng tết phụ thuộc vào chính sách của từng doanh nghiệp. Do đó việc công ty không trả tiền thưởng tết cho bạn không trái với quy định của pháp luật.

Pháp luật không quy định doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng tết cho nhân viên. Việc thưởng tết phụ th...

Người sử dụng lao động tự thay đổi hình thức trả lương mà không thông qua ý kiến người lao động
Người sử dụng lao động tự thay đổi hình thức trả lương mà không thông qua ý kiến người lao động

Việc công ty tự ý quyết định lùi ngày trả lương chậm hơn so với ban đầu mà không thông qua ý kiến công nhân như vậy là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc công ty tự ý quyết định lùi ngày trả lương chậm hơn so với ban đầu mà không thông qua ý kiến cô...

Cách tính mức lương để đóng bảo hiểm xã hội.
Cách tính mức lương để đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính mức lương để đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, tổng mức đóng bảo hiểm của người sử dụng lao động bằng 22% còn người lao động là 10,5% dựa trên mức lương hằng tháng của người lao động.

Cách tính mức lương để đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, tổng mức đóng bảo hiểm của người sử dụng...

Vi phạm hành chính có được làm lái xe tại trường cảnh sát không?
Vi phạm hành chính có được làm lái xe tại trường cảnh sát không?

Như vậy anh bạn chỉ bị phạt hành chính vì hành vi dùng ma túy đá nên nếu đủ điều kiện khác nữa thì anh bạn hoàn toàn có thể ký hợp đồng với trường cảnh sát theo quy định trên. Tuy nhiên, bạn vẫn phải căn cứ vào điều kiện tuyển dụng cụ thể của đơn vị tuyển dụng để xem xét trường hợp của anh bạn, vì người sử dụng lao động có quyền tuyển dụng theo đó có quyền đưa ra các điều kiện tuyển dụng, bổ sung thêm các điều kiện tuyển dụng không trái với quy định của pháp luật.

Như vậy anh bạn chỉ bị phạt hành chính vì hành vi dùng ma túy đá nên nếu đủ điều kiện khác nữa thì a...

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản
Điều kiện được hưởng chế độ thai sản

Bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mới được hưởng chế độ thai sản.

Bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mới ...

Viên chức tập sự có được quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?
Viên chức tập sự có được quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao đồng, bạn không ký kết tiêp hợp đồng với tổ chức đó thì bạn có quyền được nghỉ.
Từ những phân tích trên có thể thấy bản cam kết này đã có những điểm không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao đồng, bạn không ký kết tiêp hợp đồng với tổ chức đó thì bạn có quyền đ...

Người lao động xin nghỉ việc bị bắt bồi thường vì doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm đúng hay sai?
Người lao động xin nghỉ việc bị bắt bồi thường vì doanh nghiệp đã đóng bảo hiểm đúng hay sai?

Theo điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để người lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và đồng thời cũng phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo tỉ lệ quy định tại điều 86 của Luật này. Như vậy, việc công ty đóng bảo hiểm cho nhân viên là trách nhiệm của người sử dụng lao động được pháp luật quy định. Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty phải chốt và trả sổ bảo hiểm cho nhân viên.

Theo điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện các thủ t...

Điều kiện hưởng chế độ thai sản
Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Nếu bạn mang thai 1 tháng mà muốn xin nghỉ việc thì bạn không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Nếu bạn mang thai 1 tháng mà muốn xin nghỉ việc thì bạn không được hưởng chế độ thai sản theo quy đị...

Chưa được trả sổ bảo hiểm sau khi nghỉ việc thì có thể làm bảo hiểm thai sản được không?
Chưa được trả sổ bảo hiểm sau khi nghỉ việc thì có thể làm bảo hiểm thai sản được không?

Bạn đã thôi việc trước thời điểm sinh con và đã đóng bảo hiểm được 10 tháng đủ điều kiện để được hưởng chế độ thái sản. Bởi vậy, để được hưởng chế độ thai sản thì bắt buộc bạn phải xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm. Và Công ty nơi bạn đã làm việc phải có trách nhiệm trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.
Đối với người lao động đã nghỉ việc tại công ty thì pháp luật không quy định thời hạn mà người lao động phải nộp nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú

Bạn đã thôi việc trước thời điểm sinh con và đã đóng bảo hiểm được 10 tháng đủ điều kiện để được hưở...

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

Ở đây doanh nghiệp của bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ rồi xong có sự điều chỉnh nhất định doanh nghiệp bạn lại muốn nhận lại người lao động vào làm việc. Do đó bạn có thể thỏa thuận với người lao động về việc tạm hoãn hợp đồng lao động.

Ở đây doanh nghiệp của bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu công ngh...

Công ty có phải đóng BHXH cho nhân viên chưa kí hợp đồng không
Công ty có phải đóng BHXH cho nhân viên chưa kí hợp đồng không

Công ty bạn chỉ phải đóng BHXH cho những đối tượng đã kí kết hợp đồng lao động chính thức với công ty.
Theo luật việc làm năm 2013 tất cả doanh nghiệp không phân biệt có bao nhiêu người lao động khi thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng không xác định thời hạn; xác định thời hạn; hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định đều phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Công ty bạn chỉ phải đóng BHXH cho những đối tượng đã kí kết hợp đồng lao động chính thức với công t...

Người sử dụng lao động không thanh toán đủ các khoản liên quan đến người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động có hợp pháp không?
Người sử dụng lao động không thanh toán đủ các khoản liên quan đến người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động có hợp pháp không?

Sau khi kết thúc hợp đồng lao động thì phía công ty phải có trách nhiệm thanh toán khoản trợ cấp trước đó cho bạn. Việc giám đốc công ty không trả khoản trợ cấp chức vụ trước đó cho bạn là không hợp pháp.

Sau khi kết thúc hợp đồng lao động thì phía công ty phải có trách nhiệm thanh toán khoản trợ cấp trư...

Nhân viên kỹ thuật làm việc tại đơn vị sự nghiệp có phải là viên chức hay không?
Nhân viên kỹ thuật làm việc tại đơn vị sự nghiệp có phải là viên chức hay không?

Tuy nhiên theo những nhận định nêu trên có thể nhận định bạn là viên chức

Tuy nhiên theo những nhận định nêu trên có thể nhận định bạn là viên chức

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động
Quyền và nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh...

Người cao tuổi không đi lại được có được hưởng trợ cấp không?
Người cao tuổi không đi lại được có được hưởng trợ cấp không?

Người già bị tai biến không đi lại được là người khuyết tật. Vì vậy, gia đình có thể yêu cầu Hội đồng xác định mức độ khuyết tật để hưởng trợ cấp xã hội.

Người già bị tai biến không đi lại được là người khuyết tật. Vì vậy, gia đình có thể yêu cầu Hội đồn...

 
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Phòng 103A, Số 104 Thái Thịnh, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến
Nhánh 1
Nhánh 1
Tư vấn doanh nghiệp, giấy phép, thuế - kế toán
Nhánh 2
Nhánh 2
Tư vấn sở hữu trí tuệ, dân sự, hình sự
Nhánh 3
Nhánh 3
Tư vấn hôn nhân và gia đình, hành chính, thương mại
Nhánh 4
Nhánh 4
Tư vấn lao động, bảo hiểm, đất đai
Nhánh 5
Nhánh 5
Tư vấn pháp luật các lĩnh vực khác
Dịch vụ nổi bật tại Luật Việt Phong
Bản đồ đường tới Luật Việt Phong
Kết nối với chúng tôi trên Facebook
Kết nối với chúng tôi trên Youtube
  Từ khóa dịch vụ luật sư
(X) Đóng popup 
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2017), ® All Reserved.
01900 6589