Lao động dưới 15 tuổi có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội?
Lao động dưới 15 tuổi có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội?

Pháp luật quy định trường hợp sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi sẽ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 15 tuổi. Đồng thời, lao động trẻ em này cũng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm theo điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội nêu trên. Như vậy, khi bạn nhận người lao động trẻ em vào làm việc phải ký hợp đồng với người đại diện theo pháp luật của người lao động và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật.

Pháp luật quy định trường hợp sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi sẽ được ký kết giữa người sử dụng...

Điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động
Điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động

Theo thông tin bác cung cấp, con trai bác bị tai nạn trên đường về sau khi được công ty cử đi công tác ở Đà Nẵng nên con bác sẽ thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 43 Luật bảo hiểm xã hội 2014: bị tai nạn ngoài nơi làm việc, ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Hơn nữa, con trai bác được giám định là suy giảm 5% khả năng lao động nên con bác đã đủ điều kiện để được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của luật.

Theo thông tin bác cung cấp, con trai bác bị tai nạn trên đường về sau khi được công ty cử đi công t...

Đối tượng tham gia và thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Đối tượng tham gia và thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành, đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quy định này được cụ thể tại Điều 2 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành, đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện là công dân ...

Lao động nam có phải đóng bảo hiểm từ 06 tháng trở lên mới được nhận chế độ thai sản hay không?
Lao động nam có phải đóng bảo hiểm từ 06 tháng trở lên mới được nhận chế độ thai sản hay không?

Vì thông tin bạn cung cấp chưa nêu rõ vợ bạn có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? Nên để giải đáp được thắc mắc của bạn, chúng tôi sẽ phân tích cả hai trường hợp cụ thể như sau:

– Trường hợp 1: Vợ bạn có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: bạn sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con khi đang đóng bảo hiểm xã hội mà không cần thêm điều kiện đã đóng bảo hiểm đủ 06 tháng hay chưa.
Trường hợp 2: Vợ bạn không tham gia đóng bảo hiểm xã hội
Như vậy, để được hưởng chế độ trợ cấp một lần, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ bạn sinh con theo đúng những thông tin mà bạn tiếp nhận được từ bạn bè của mình.

Vì thông tin bạn cung cấp chưa nêu rõ vợ bạn có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? Nên để ...

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, đối với trường hợp của bạn, công ty may S.T có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Tuy nhiên, khi sức khỏe của bạn đã bình phục lại, bạn vẫn được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với công ty. Do đó, việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn không có nghĩa bạn sẽ không có cơ hội để được làm việc ở công ty nữa, bạn vẫn được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với công ty khi sức khỏe của bạn đã bình phục lại.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, đối với trường hợp của bạn, công ty may S.T có quyền đơn phương c...

Điều kiện được rút bảo hiểm xã hội một lần
Điều kiện được rút bảo hiểm xã hội một lần

Như vậy, theo quy định của pháp luật, người đóng bảo hiểm chỉ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong những trường hợp trên. Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã đóng bảo hiểm được 10 năm, tuy nhiên đây không phải là điều kiện cần thiết để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vì vậy, dù bạn đã đóng bảo hiểm 10 năm nhưng nếu bạn không thuộc một trong các trường hợp theo luật định thì bạn cũng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng như không được lấy lại được toàn bộ số tiền mà bạn đã tham gia đóng bảo hiểm trong 10 năm làm việc.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, người đóng bảo hiểm chỉ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi...

Điều kiện hưởng chế độ thai sản
Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Như vậy, pháp luật không có quy định nào về việc người lao động nghỉ trước sinh 4 tháng thì không được hưởng chế độ thai sản sau sinh. Nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện như quy định trên của pháp luật thì bạn hoàn toàn có quyền được hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, pháp luật không có quy định nào về việc người lao động nghỉ trước sinh 4 tháng thì không đư...

Thời gian nghỉ việc do bị tai nạn trùng với thời gian đang nghỉ phép năm có được hưởng chế độ ốm đau?
Thời gian nghỉ việc do bị tai nạn trùng với thời gian đang nghỉ phép năm có được hưởng chế độ ốm đau?

Như vậy, với những thông tin bạn cung cấp kèm theo căn cứ pháp luật nêu trên, thời gian người đồng nghiệp của bạn đang điều trị do tai nạn hiện tại đang trùng với thời gian nghỉ phép hàng năm sẽ không được hưởng chế độ ốm đau theo đúng quy định nêu trên.

Như vậy, với những thông tin bạn cung cấp kèm theo căn cứ pháp luật nêu trên, thời gian người đồng n...

Quyền của người lao động sau khi đi nghĩa vụ quân sự về
Quyền của người lao động sau khi đi nghĩa vụ quân sự về

Như vậy, sau khi em trai bạn thực hiện xong nghĩa vụ quân sự thì em trai bạn vẫn được nhận vào làm việc tại công ty và công ty có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp với em trai bạn như trong hợp đồng đã giao kết.

Như vậy, sau khi em trai bạn thực hiện xong nghĩa vụ quân sự thì em trai bạn vẫn được nhận vào làm v...

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội cụ thể để được hưởng lương hưu của cán bộ không chuyên trách ở xã ?
Thời gian đóng bảo hiểm xã hội cụ thể để được hưởng lương hưu của cán bộ không chuyên trách ở xã ?

Như vậy, theo những thông tin mà bạn cung cấp và căn cứ pháp luật nêu trên, thời gian mà mẹ bạn đóng bảo hiểm là 16 năm, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong tổng số thời gian ấy lại chưa đủ 15 năm. Với điều kiện theo quy định, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải từ đủ 15 năm mới được hưởng chế độ hưu trí. Do đó, trường hợp của mẹ bạn vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí theo đúng quy định nêu trên.

Tuy nhiên, mẹ bạn có thể lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho 04 năm còn thiếu để được hưởng lương hưu hoặc nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định.

Như vậy, theo những thông tin mà bạn cung cấp và căn cứ pháp luật nêu trên, thời gian mà mẹ bạn đóng...

Bản chất hợp đồng cho thuê lại lao động
Bản chất hợp đồng cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động về bản chất là quan hệ ba bên (quan hệ mang hình tam giác) với sự tham gia của ba bên: bên cho thuê lao động (doanh nghiệp cho thuê lao động), người lao động được cho thuê lại và bên thuê lại lao động (doanh nghiệp thuê lại lao động).

Cho thuê lại lao động về bản chất là quan hệ ba bên (quan hệ mang hình tam giác) với sự tham gia của...

Mức tối đa mà người lao động được tạm ứng tiền lương là bao nhiêu?
Mức tối đa mà người lao động được tạm ứng tiền lương là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định của pháp luật nêu trên thì xảy ra hai vấn đề sau:

Thứ nhất, việc tạm ứng tiền lương do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận sao cho phù hợp với điều kiện của các bên. Như vậy trường hợp này bạn cần liên lạc với công ty để thỏa thuận về vấn đề này.

Thứ hai, trường hợp không thỏa thuận được thì pháp luật có quy định người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương cho người lao động trong hai trường hợp sau:

Căn cứ theo quy định của pháp luật nêu trên thì xảy ra hai vấn đề sau:

Thứ nhất, việc ...

Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động
Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đã ký hợp đồng lao động với một công ty và đang đi làm cho một công ty kế toán nữa và họ yêu cầu ký tiếp hợp đồng lao động với bạn. Đối chiếu với quy định trên của pháp luật thì bạn hoàn toàn có thể ký thêm hợp đồng làm kế toán với công ty thứ hai. Tuy nhiên khi ký hợp đồng với cả hai công ty này thì bạn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết với hai công ty này.

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đã ký hợp đồng lao động với một công ty và đang đi làm cho mộ...

Chế độ thai sản dành cho nam giới
Chế độ thai sản dành cho nam giới

Như vậy, hồ sơ hưởng chế độ thai sản của bạn cần có:

Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con
Giấy xác nhận của cơ sở y tế về việc vợ bạn sinh con phải phẫu thuật.

Như vậy, hồ sơ hưởng chế độ thai sản của bạn cần có:

Giấy khai sinh hoặc trích lục khai...

Thời hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại người lao động
Thời hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại người lao động

Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

+ Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;

+ Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm.

Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu...

Xử lý hành vi đình công bất hợp pháp
Xử lý hành vi đình công bất hợp pháp

Như vậy, trường hợp của bạn cùng các công nhân khác muốn tiến hành đình công có thể tham khảo quy định pháp luật nêu trên để cuộc đình công diễn ra hợp pháp. Đồng thời, có thể dự liệu hậu quả xảy ra trước khi tiến hành đình công tránh những tổn thất không đáng có.

Như vậy, trường hợp của bạn cùng các công nhân khác muốn tiến hành đình công có thể tham khảo quy đị...

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Như vậy, Hoà giải viên lao động; Hội đồng trọng tài lao động là cơ quan giải quyết tranh chấp lao động cho bạn và những công nhân khác trong trường hợp này. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết, Hội đồng trọng tài lao động phải kết thúc việc hòa giải. Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động hòa giải không thành thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.

Như vậy, Hoà giải viên lao động; Hội đồng trọng tài lao động là cơ quan giải quyết tranh chấp lao độ...

Một người có hai sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào?
Một người có hai sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào?

hai sổ bảo hiểm xã hội của chị sẽ bị cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi hết. Sau đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH được cấp lại sẽ là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất (số BHXH tại công ty may mặc). Theo đó, chị sẽ được công nhận quá trình đóng BHXH tại sổ BHXH cũ và sổ BHXH mới.

Số sổ BHXH hủy do gộp sổ BHXH sẽ được chuyển về Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung để BHXH tỉnh, BHXH huyện tra cứu khi xác nhận và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động.

hai sổ bảo hiểm xã hội của chị sẽ bị cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi hết. Sau đó, cơ quan bảo hiểm x...

 
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dich vụ đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp của bạn vừa mở một tài khoản ngân hàng mới để thực hiện các giao dịch tài chính? Bạn không biết làm thế nào để thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh? Hoặc bạn cũng đã thử nộp hồ sơ đăng ký nhưng ...
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Dự thảo điều lệ công ty
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách ...
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Luật Việt Phong tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến thành lập, giải thể, phá sản,.. thay đổi hoạt động kinh doanh, cac dịch vụ pháp lý theo yêu cầu..
Luật sư tư vấn về doanh nghiệp tại Hà Nội
Có thể nói, mỗi doanh nghiệp khi ra đời đã tạo ra một trách nhiệm xã hội to lớn, đó là việc cùng chung tay đóng góp công sức và tài sản để tạo ra không chỉ việc làm cho chính họ, mà còn cho cả những người khác nữa. Không chỉ sống và làm việc vì ...
Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh… doanh nghiệp của bạn có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty… Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nội dung đăn
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2018), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi ngay: 19006589