Quy định của pháp luật về mức lương hưu hàng tháng nhận được khi nghỉ hưu trước tuổi
Quy định của pháp luật về mức lương hưu hàng tháng nhận được khi nghỉ hưu trước tuổi

28 năm đóng bảo hiểm xã hội của chú được tính bằng 45% + 26% = 71% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nhưng do chú nghỉ hưu trước tuổi (Nghỉ sớm hơn 5 năm so với quy định) nên mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vậy 28 năm đóng bảo hiểm xã hội của chú, chú được hưởng mức lương hưu hàng tháng bằng 71% – 10% = 61% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

28 năm đóng bảo hiểm xã hội của chú được tính bằng 45% + 26% = 71% mức bình quân tiền lương tháng đ...

Quyết định sa thải của Giám đốc có đúng quy định pháp luật?
Quyết định sa thải của Giám đốc có đúng quy định pháp luật?

Trong trường hợp của bạn, nội quy của công ty quy định đối với trường hợp người lao động trộm cắp tài sản của công ty có giá trị 600 nghìn đồng trở lên thì bị áp dụng hình thức xử lí kỉ luật là sa thải. Công ty X lại lí giải việc sa thải bạn dựa vào nội quy mới đã được sửa đổi theo đúng quy định Điều 126 Bộ luật lao động và bản nội quy vừa gửi lên Sở lao động thương binh và xã hội để đăng ký. Tuy nhiên, thời điểm sa thải bạn là thời điểm bản nội quy mới của công ty chưa có hiệu lực thi hành nên trường hợp này vẫn phải áp dụng nội quy cũ của công ty.
Trong trường hợp này, công ty sa thải bạn với lí do vi phạm nội quy lao động mới của công ty vừa được gửi lên Sở lao động – Thương binh và Xã hội để đăng kí, căn cứ vào những phân tích trên cho thấy bản nội quy mà công ty áp dụng để xử lý

Trong trường hợp của bạn, nội quy của công ty quy định đối với trường hợp người lao động trộm cắp tà...

Quy định về thời gian nghỉ ốm được hưởng nguyên lương.
Quy định về thời gian nghỉ ốm được hưởng nguyên lương.

Theo pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, người lao động nghỉ bệnh được hưởng 100% lương trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, người lao động nghỉ việc vào ngày phép năm.
Thứ hai, Người lao động nghỉ bệnh vào ngày không phải phép năm.

Theo pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, người lao động nghỉ bệnh được hưởng 100% lương trong cá...

Tư vấn chế độ an sinh xã hội
Tư vấn chế độ an sinh xã hội

Như vậy, bà Bình được hưởng những chế độ sau:
- chế độ bảo hiểm xã hội;
- Chế độ ốm đau;
- Chế độ hưu trí;
- chế độ bảo hiểm y tế;
- Chế độ ưu đãi xã hội

Như vậy, bà Bình được hưởng những chế độ sau:
- chế độ bảo hiểm xã hội;
- Chế độ ốm đau;...

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người đang hưởng lương hưu mà mất
Chế độ bảo hiểm xã hội cho người đang hưởng lương hưu mà mất

Như vậy trong trường hợp của anh: Bố anh 70 tuổi đang hưởng lương hưu thì mất, sau khi bố anh mất gia đình anh sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tuất hàng tháng (nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

– Trợ cấp mai táng phí: 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà bố anh mất (mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng)

– Trợ cấp tuất hàng tháng nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được tính theo quy định tại Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Như vậy trong trường hợp của anh: Bố anh 70 tuổi đang hưởng lương hưu thì mất, sau khi bố anh mất gi...

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người đang tham gia bảo hiểm xã hội mà mất
Chế độ bảo hiểm xã hội cho người đang tham gia bảo hiểm xã hội mà mất

Như vậy trong trường hợp của anh trai anh: Anh trai anh tham gia bảo hiểm xã hội được 5 năm thì mất. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 66 và khoản 1 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì gia đình anh sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí và được hưởng trợ cấp tuất một lần với mức trợ cấp như sau:

Như vậy trong trường hợp của anh trai anh: Anh trai anh tham gia bảo hiểm xã hội được 5 năm thì mất....

Bồi thường chi phí sau khi đào tạo mà nghỉ việc?
Bồi thường chi phí sau khi đào tạo mà nghỉ việc?

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn không chỉ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động mà còn phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của bạn trong những ngày không báo trước, và không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn không chỉ phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao...

Chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Như vậy trong trường hợp của bạn: Bố bạn có 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và có 3 năm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Căn cứ điểm b, c khoản 1 Điều 71 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì chế độ tử tuất (chế độ mai táng phí, chế độ trợ cấp tuất) sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 66 và Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Như vậy trong trường hợp của bạn: Bố bạn có 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và có 3 năm tha...

Mức đóng của người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Mức đóng của người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức đóng của người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại điều 85, điều 86 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Trong trường hợp của bạn, bạn và công ty phải đóng bảo hiểm xã hội với mức đóng như sau:

– Mức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Người lao động hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Mức đóng của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

+ 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

+ 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng của người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy địn...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Bạn có quyền yêu cầu công ty đưa ra lý do về quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Nếu bạn không đồng ý với lý do đó bạn có thể lựa chọn giữa 2 phương án:

– Hòa giải thông qua hòa giải viên lao động

– Yêu cầu tòa án giải quyết

Do giữa bạn và công ty là tranh chấp lao động không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải nên bạn xem xét lựa chọn phương án sao cho phù hợp để bảo vệ quyền lợi cho mình

Bạn có quyền yêu cầu công ty đưa ra lý do về quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Nếu bạn ...

Điều kiện hưởng lương hưu.
Điều kiện hưởng lương hưu.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là nam, 57 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội được 27 năm, theo Điểm a Khoản 1 Điều này thì bạn chưa đủ điều kiện để hưởng hưu trí hàng tháng. Tuy nhiên bạn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đợi đến khi đủ tuổi về hưu để được nhận hưu trí hàng tháng đầy đủ hoặc bạn về hưu sớm và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là nam, 57 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội được 27 năm, theo Điểm a...

Người lao động ở lại nước ngoài trái phép thì bị xử lý thế nào?
Người lao động ở lại nước ngoài trái phép thì bị xử lý thế nào?

Như vậy, trong trường hợp của bạn, 2 em của bạn sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với từng hành vi theo Điều 35 Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, 2 em của bạn sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt tiền và ...

Hồ sơ và thời gian giải quyết hưởng chế độ thai sản
Hồ sơ và thời gian giải quyết hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

+ Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

+ Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

+ Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

+ Bản sao giấy khai s...

Hồ sơ và thời gian giải quyết hưởng lương hưu
Hồ sơ và thời gian giải quyết hưởng lương hưu

Như vậy trong trường hợp của chú, chú muốn hưởng lương hưu thì chú cần phải chuẩn bị hồ sơ gửi cho người sử dụng lao động để người sử dụng gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Hồ sơ bao gồm: Sổ bảo hiểm xã hội và quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

Như vậy trong trường hợp của chú, chú muốn hưởng lương hưu thì chú cần phải chuẩn bị hồ sơ gửi cho n...

Nhận con nuôi có được hưởng chế độ thai sản không?
Nhận con nuôi có được hưởng chế độ thai sản không?

theo thông tin chị đã cung cấp thì chị đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm, cháu bé mà chị nhận nuôi mới được 5 ngày tuổi thì chị sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật bảo hiểm xã hội.

theo thông tin chị đã cung cấp thì chị đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm, cháu bé mà chị nhận nuôi ...

Tiền lương nghỉ khám thai do doanh nghiệp hay bảo hiểm trả?
Tiền lương nghỉ khám thai do doanh nghiệp hay bảo hiểm trả?

Theo quy định của pháp luật, bảo hiểm xã hội sẽ là đơn vị chi trả cho chị tiền lương những ngày nghỉ bạn nghỉ để đi khám thai.

Theo quy định của pháp luật, bảo hiểm xã hội sẽ là đơn vị chi trả cho chị tiền lương những ngày nghỉ...

Chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con
Chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

vợ bạn sau sẽ được hưởng mức trợ cấp 6 tháng là: = ( tổng số tiền đóng BHXH trong 6 tháng liền kề gần nhất)/ 6

vợ bạn sau sẽ được hưởng mức trợ cấp 6 tháng là: = ( tổng số tiền đóng BHXH trong 6 tháng liền kề gầ...

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc ở 2 công ty
Quy định về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc ở 2 công ty

đối với nhân viên của bạn là người lao động ký kết nhiều hợp đồng lao động khác nhau thì theo quy định của pháp luật, người đó sẽ đóng bảo hiểm xã hội tại công ty mà người đó giao kết hợp đồng lao động đầu tiên, đối với bạn là người sử dụng lao động của hợp đồng lao động kế tiếp thì bạn không cần phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội nữa.

đối với nhân viên của bạn là người lao động ký kết nhiều hợp đồng lao động khác nhau thì theo quy đị...

 
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dich vụ đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp của bạn vừa mở một tài khoản ngân hàng mới để thực hiện các giao dịch tài chính? Bạn không biết làm thế nào để thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh? Hoặc bạn cũng đã thử nộp hồ sơ đăng ký nhưng ...
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Dự thảo điều lệ công ty
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách ...
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Luật Việt Phong tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến thành lập, giải thể, phá sản,.. thay đổi hoạt động kinh doanh, cac dịch vụ pháp lý theo yêu cầu..
Luật sư tư vấn về doanh nghiệp tại Hà Nội
Có thể nói, mỗi doanh nghiệp khi ra đời đã tạo ra một trách nhiệm xã hội to lớn, đó là việc cùng chung tay đóng góp công sức và tài sản để tạo ra không chỉ việc làm cho chính họ, mà còn cho cả những người khác nữa. Không chỉ sống và làm việc vì ...
Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh… doanh nghiệp của bạn có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty… Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nội dung đăn
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2018), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi ngay: 19006589