Công văn báo cáo thành lập tổ chức tư vấn du học
Công văn báo cáo thành lập tổ chức tư vấn du học

Công văn báo cáo thành lập tổ chức tư vấn du học Tên công ty Tên tổ chức DVTVDH Số: …………./ BCTL  TVDH V/v hoạt động dịch vụ TVDH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày      tháng     năm 201… CÔNG VĂN Về việc thành lập tổ chức hoạt động

Công văn báo cáo thành lập tổ chức tư vấn du học Tên công ty Tên tổ chức DVTVDH Số: …………./ BCTL  TVD...

Mẫu thông báo dấu của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh
Mẫu thông báo dấu của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh

Mẫu thông báo dấu của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO

Mẫu thông báo dấu của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh TÊN DOANH NGHIỆP Số: ………….. CỘNG H...

Doanh nghiệp không được đặt trụ sở tại chung cư
Doanh nghiệp không được đặt trụ sở tại chung cư

Luật Việt Phong cập nhật thông báo mới nhất về việc Doanh nghiệp không được đặt trụ sở tại chung cư: Nếu có vấn đề pháp lý nào khác còn băn khoăn, chưa được giải đáp quý khách vui lòng liên hệ 1900 6589 để gặp luật sư tư vấn.

Luật Việt Phong cập nhật thông báo mới nhất về việc Doanh nghiệp không được đặt trụ sở tại chung cư:...

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Luật Việt Phong cung cấp Luật Doanh nghiệp năm 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có thể liên

Luật Việt Phong cung cấp Luật Doanh nghiệp năm 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong qu...

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Luật Việt Phong cung cấp Luật Doanh nghiệp năm 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có thể liên

Luật Việt Phong cung cấp Luật Doanh nghiệp năm 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong qu...

Toàn văn luật doanh nghiệp 2014
Toàn văn luật doanh nghiệp 2014

Luật Việt Phong cung cấp Luật Doanh nghiệp năm 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có thể liên

Luật Việt Phong cung cấp Luật Doanh nghiệp năm 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong qu...

Luật thương mại ban hành ngày 14/06/2005
Luật thương mại ban hành ngày 14/06/2005

Luật Việt Phong cung cấp Luật thương mại ban hành ngày 14/06/2005 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có

Luật Việt Phong cung cấp Luật thương mại ban hành ngày 14/06/2005 để quý khách tiện tham khảo và sử ...

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ban hành ngày 16/03/2007
Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ban hành ngày 16/03/2007

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ban hành ngày 16/03/2007 quy định về phạm vi kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ban hành ngày 16/03/2007 quy định về phạm vi kin...

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ban hành ngày 31/03/2006
Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ban hành ngày 31/03/2006

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ban hành ngày 31/03/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ban hành ngày 31/03/2006 quy định chi tiết Luật ...

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ban hành ngày 20/02/2006
Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ban hành ngày 20/02/2006

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ban hành ngày 20/02/2006 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ban hành ngày 20/02/2006 để quý khách tiện tham ...

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ban hành ngày 25/07/2006
Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ban hành ngày 25/07/2006

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ban hành ngày 25/07/2006 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ban hành ngày 25/07/2006 để quý khách tiện tham ...

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2006
Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2006

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2006 quy định chi tiết Luật...

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ban hành ngày 12/06/2006
Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ban hành ngày 12/06/2006

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ban hành ngày 12/06/2006  để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ban hành ngày 12/06/2006  để quý khách tiện tham...

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 8 năm 2006
Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 8 năm 2006

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ban hành ngày 30/08/2006 quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ban hành ngày 30/08/2006 quy định nội dung, cách...

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2007
Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2007

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2007 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2007 để quý khách tiện tham ...

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/05/2013
Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/05/2013

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/05/2013 quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/05/2013 quy định về việc phát t...

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ban hành ngày 03/09/2014
Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ban hành ngày 03/09/2014

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ban hành ngày 03/09/2014 quy định về kinh doanh xăng dầu và điều kiện kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ban hành ngày 03/09/2014 quy định về kinh doanh ...

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ban hành ngày 23/01/2006
Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ban hành ngày 23/01/2006

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ban hành ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ban hành ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi h...

 
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Phòng 103A, Số 104 Thái Thịnh, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến
Nhánh 1
Nhánh 1
Tư vấn doanh nghiệp, giấy phép, thuế - kế toán
Nhánh 2
Nhánh 2
Tư vấn sở hữu trí tuệ, dân sự, hình sự
Nhánh 3
Nhánh 3
Tư vấn hôn nhân và gia đình, hành chính, thương mại
Nhánh 4
Nhánh 4
Tư vấn lao động, bảo hiểm, đất đai
Nhánh 5
Nhánh 5
Tư vấn pháp luật các lĩnh vực khác
Dịch vụ nổi bật tại Luật Việt Phong
Bản đồ đường tới Luật Việt Phong
Kết nối với chúng tôi trên Facebook
Kết nối với chúng tôi trên Youtube
  Từ khóa dịch vụ luật sư
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2017), ® All Reserved.
01900 6589