Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2012
Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2012

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản x...

Bán hàng fake có vi phạm pháp luật không?
Bán hàng fake có vi phạm pháp luật không?

Tóm tắt tình huống: Bán hàng fake có vi phạm pháp luật không? Chào luật sư, hiện tại em có mở một trang web bán hàng trên mạng để bán quần aó fake. Em có phải làm thủ tục kinh doanh không? và hành vi đó của em có vi phạm pháp luật không? Người gửi:  Giấu tên Luật sư

Tóm tắt tình huống: Bán hàng fake có vi phạm pháp luật không? Chào luật sư, hiện tại em có mở một tr...

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Luật Việt Phong cung cấp Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy

Luật Việt Phong cung cấp Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 để quý khách tiện tham khảo và sử dụ...

Luật tố tụng hành chính năm 2010
Luật tố tụng hành chính năm 2010

Luật Việt Phong cung cấp Luật tố tụng hành chính năm 2010 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có

Luật Việt Phong cung cấp Luật tố tụng hành chính năm 2010 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Tr...

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2012
Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2012

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản x...

Thông tư số 60/2014/TT-BCT ban hành ngày 27/12/2014
Thông tư số 60/2014/TT-BCT ban hành ngày 27/12/2014

Luật Việt Phong cung cấp Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 27 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các

Luật Việt Phong cung cấp Thông tư số 60/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 27 tháng 12 năm 2014 quy...

Luật đầu tư năm 2014
Luật đầu tư năm 2014

Luật Việt Phong cung cấp Luật đầu tư năm 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luật, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có thể

Luật Việt Phong cung cấp Luật đầu tư năm 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trìn...

Luật công chứng năm 2014
Luật công chứng năm 2014

Luật Việt Phong cung cấp Luật công chứng năm 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luật, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có thể

Luật Việt Phong cung cấp Luật công chứng năm 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá ...

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008
Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008

Luật Việt Phong cung cấp Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luật, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Quý

Luật Việt Phong cung cấp Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 để quý khách tiện tham khảo và ...

Luật mới và chính sách mới có hiệu lực vào năm 2015
Luật mới và chính sách mới có hiệu lực vào năm 2015

Luật Việt Phong xin cung cấp một số luật mới và chính sách mới có hiệu lực vào năm 2015 để khách hàng tham khảo: 1. Luật mới sửa đổi có hiệu lực vào năm 2015 – Luật đầu tư công 2014 ( gồm 6 chương, 108 Điều, có hiệu lực từ 1/1/2015)- Luật đầu tư công năm 2014 (gồm

Luật Việt Phong xin cung cấp một số luật mới và chính sách mới có hiệu lực vào năm 2015 để khách hàn...

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định 46/2016/NĐ-CP để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có thể liên hệ với

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định 46/2016/NĐ-CP để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá t...

Nghị quyết số 99/2015/QH13 ban hành ngày 11/11 /2015
Nghị quyết số 99/2015/QH13 ban hành ngày 11/11 /2015

Luật Việt Phong cung cấp Nghị quyết số 99/2015/QH13 ban hành ngày 11/11 /2015 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có

Luật Việt Phong cung cấp Nghị quyết số 99/2015/QH13 ban hành ngày 11/11 /2015 để quý khách tiện tham...

Luật Căn cước công dân 2014
Luật Căn cước công dân 2014

Luật Việt Phong cung cấp Luật Căn cước công dân 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có thể

Luật Việt Phong cung cấp Luật Căn cước công dân 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong q...

Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2015
Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2015

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2015 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2015 để quý khách tiện tham...

Quy định mới về xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
Quy định mới về xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Tóm tắt câu hỏi: Quy định mới về xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ Chào công ty Luật Việt Phong, tôi muốn hỏi về việc xử phạt giao thông đường bộ. Theo tôi biết thì luật mới quy định người đi bộ vi phạm luật cũng bị xử phạt. Vậy người đi bộ

Tóm tắt câu hỏi: Quy định mới về xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ Chào công t...

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2013
Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2013

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2013 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luât, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ khai… Qúy khách có th

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2013 để quý khách tiện tham...

Nghị định 123/2015/NĐ-CP Ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2015
Nghị định 123/2015/NĐ-CP Ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2015

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định 123/2015/NĐ-CP Ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2015 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luật, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng, tờ

Luật Việt Phong cung cấp Nghị định 123/2015/NĐ-CP Ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2015 để quý khách ti...

Luật Hộ tịch năm 2014 Ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014
Luật Hộ tịch năm 2014 Ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014

Luật Việt Phong cung cấp Luật Hộ tịch năm 2014 Ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 để quý khách tiện tham khảo và sử dụng. Trong quá trình sử dụng các văn bản hoặc biểu mẫu này, nếu như quý khách chưa rõ về cách soạn thảo hoặc sử dụng các văn bản luật, biểu mẫu pháp lý, hợp đồng,

Luật Việt Phong cung cấp Luật Hộ tịch năm 2014 Ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 để quý khách tiện ...

 
Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
Phòng 103A, Số 104 Thái Thịnh, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Hỗ trợ tư vấn pháp luật trực tuyến
Nhánh 1
Nhánh 1
Tư vấn doanh nghiệp, giấy phép, thuế - kế toán
Nhánh 2
Nhánh 2
Tư vấn sở hữu trí tuệ, dân sự, hình sự
Nhánh 3
Nhánh 3
Tư vấn hôn nhân và gia đình, hành chính, thương mại
Nhánh 4
Nhánh 4
Tư vấn lao động, bảo hiểm, đất đai
Nhánh 5
Nhánh 5
Tư vấn pháp luật các lĩnh vực khác
Dịch vụ nổi bật tại Luật Việt Phong
Bản đồ đường tới Luật Việt Phong
Kết nối với chúng tôi trên Facebook
Kết nối với chúng tôi trên Youtube
  Từ khóa dịch vụ luật sư
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2017), ® All Reserved.
01900 6589