Vợ liệt sĩ đã lấy chồng khác thì khi chết thân nhân có được hưởng tiền mai táng không?

Thứ Hai, 25/06/2018 | 21:56 GMT+7
Lượt xem: 1081

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi như sau rất mong được luật sư giải đáp:
Mẹ tôi là vợ liệt sỹ đang được hưởng lương hàng tháng theo quy định của nhà nước là 1.417.000đ. Nay vì tuổi cao bệnh tật không chữa được đã qua đời ngày 20/05/2018 .Tôi đã đi làm giấy báo tử, đến ban TBXH xã làm chế độ mai táng thì được biết là mẹ tôi không có chế độ mai táng và trợ cấp 3 tháng do mẹ tôi đã tái hôn. Điều này có đúng không? Rất mong luật sư có thể chỉ rõ cho tôi văn bản pháp luật cụ thể! Xin cám ơn luật sư!
Người gửi: Quang Minh
Bài viết liên quan:
Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy báo tử và xác nhận liệt sĩ
Con của liệt sĩ có được tham gia nghĩa vụ quân sự không?
Thân nhân liệt sĩ chết, chế độ với người thừa kế như thế nào?
Chế độ trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ khi mất
Quyền lợi của con nuôi khi cha mẹ nuôi là thương binh liệt sĩ
Liên hệ luật sư gọi: 1900 6589

Luật sư tư vấn:

Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi của mình đến Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, Luật Việt Phong xin tư vấn cho bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 06 năm 2005 về ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
- Thông tư 05/2013/TT-BLDTBXH ngày15 tháng 05 năm 2013 Hướng dân về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

2/ Vợ liệt sĩ đã lấy chồng khác thì khi chết thân nhân có được hưởng tiền mai táng không?

Theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện nay mẹ bạn đã tái hôn và vào thời điểm trước khi qua đời, mẹ bạn vẫn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Điều này phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể như sau:
"Điều 20. Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng
1. Thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.
2. Thân nhân của hai liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng hai lần mức chuẩn.
3. Thân nhân của ba liệt sĩ trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng ba lần mức chuẩn.
4. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.
5. Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.
6. Thời điểm hưởng:
a) Người hy sinh từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ tháng liền kề khi liệt sĩ hy sinh;
b) Người hy sinh trước ngày Pháp lệnh có hiệu lực thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;
c) Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.
Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận;
d) Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định;”
Bên cạnh đó, liên quan đến vấn đề vợ của liệt sĩ đã tái hôn thì khi chết thân nhân có được hưởng trợ mai táng không thì chúng tôi vẫn có thể căn cứ vào quy định trên để trả lời bạn. Cụ thể, như bạn có thể thấy tại khoản 5 Điều 20 quy định trên có quy định: 
"Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.”.
 Theo đó, bạn cần hiểu rằng những trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3,4, 5 điều này được đề cập cụ thể tại khoản 6 điều này. Ví dụ như tại khoản 4 điều này quy định "Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.”. Tuy nhiên, để hưởng trợ cấp tuất hàng tháng này thì vợ hoặc chồng của liệt sĩ trong trường hợp này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d khoản 6 điều này đó là  "nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận”. Trên cơ sở đó thì đối tượng này mới được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng sau khi có quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tương tự như vậy, tại khoản 6 này không hề đề cập đến trường hợp vợ hoặc chồng của liệt sĩ đã lấy chồng hoặc vợ khác khi chết thì thân nhân của người này được hưởng  tiền mang táng phí. Như vậy, bởi lẽ pháp luật không có quy định cụ thể về vấn đề này nên ban Thương binh và xã hội của xã bạn trả lời như vậy là hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, điều này cũng được thể hiện rõ trong Điều 8 Thông tư 05/2013/TT-BLDTBXH ngày15 tháng 05 năm 2013 Hướng dân về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, cụ thể như sau:
"Điều 8. Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác
1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
2. Văn bản của gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ khẳng định đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
3. Bản sao hồ sơ liệt sĩ.
4. Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng (Mẫu LS6).”
Căn cứ theo quy định trên thì hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác chỉ đề cập đến trợ cấp tuất hàng tháng mà không quy định về tiền mai táng phí khi người này chết. Vì vậy, chúng tôi có thể khẳng định lại một lần nữa rằng căn cứ theo các quy định trình bày ở trên chúng tôi có thể xác định khi vợ của liệt sĩ đã lấy chồng khác thì khi chết thân nhân của người này sẽ không được hưởng tiền mai táng phí hay hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.
Trên đây là tư vấn từ Luật Việt Phong về Vợ liệt sĩ đã lấy chồng khác thì khi chết thân nhân có được hưởng tiền mai táng không? Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan , hoặc cần tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý 
Chuyên viên: Phùng Thị Mai 
LIKE VÀ SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
LIKE VÀ SHARE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ
CÔNG TY LUẬT VIỆT PHONG
Bài viết liên quan
Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật
Văn phòng phía Bắc (Hà Nội)
P.1714-CT2B, tòa nhà 789, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm
Văn phòng phía Nam (HỒ CHÍ MINH)
Số 596/14 Trường Chinh, Phường 13, Q. Tân Bình TP. HCM
Dịch vụ trọng tâm của Luật Việt Phong
Dich vụ đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp của bạn vừa mở một tài khoản ngân hàng mới để thực hiện các giao dịch tài chính? Bạn không biết làm thế nào để thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với Phòng đăng ký kinh doanh? Hoặc bạn cũng đã thử nộp hồ sơ đăng ký nhưng ...
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
Hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Đơn đề nghị thành lập công ty TNHH 2 thành viên
- Dự thảo điều lệ công ty
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách ...
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Luật Việt Phong tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến thành lập, giải thể, phá sản,.. thay đổi hoạt động kinh doanh, cac dịch vụ pháp lý theo yêu cầu..
Luật sư tư vấn về doanh nghiệp tại Hà Nội
Có thể nói, mỗi doanh nghiệp khi ra đời đã tạo ra một trách nhiệm xã hội to lớn, đó là việc cùng chung tay đóng góp công sức và tài sản để tạo ra không chỉ việc làm cho chính họ, mà còn cho cả những người khác nữa. Không chỉ sống và làm việc vì ...
Luật sư tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh… doanh nghiệp của bạn có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty… Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nội dung đăn
Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa là một ngành “hái ra tiền” tại Việt Nam. Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu du lịch của người dân ngày càng lớn nên số lượng nhà kinh doanh hướng đến con đường này ngày càng nhiều.
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học
Trong những năm gần đây du học không còn là giấc mơ xa vời với nhiều bạn trẻ Việt. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các trung tâm tư vấn du học, việc đi du học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoạt động tư vấn du học là hoạt động do Giám đốc Sở Giáo d...
Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
Với xu thế hội nhập phát triển sôi động như hiện nay, ngoại ngữ đã, đang và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong việc chuẩn bị hành trang bước vào thời đại mới. Để học ngoại ngữ có rất nhiều cách nhưng cách hiệu quả nhất là học tại trung tâm ngo...
 
 
CHÚNG TÔI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 7 ngày trong tuần với hotline
HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm, không chỉ hướng dẫn xử lý các vấn đề về pháp luật, chúng tôi luôn đồng hành tư vấn và phát triển cùng các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Việt Phong
Bản quyền thuộc về Luật Việt Phong - Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Công ty Luật Việt Phong bằng văn bản. (© Copyright 2009 - 2018), ® All Reserved.
01900 6589
Gọi ngay: 19006589