Bản chất pháp lí của việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

Posted on Tư vấn pháp luật 41 lượt xem
Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt cần điều tiết mạnh nhằm hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh việc quy định biểu thuế tiêu thụ đặc biệt, pháp luật hiện hành còn quy định về những trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt. Sau đây, Công ty Luật Việt Phong xin chia sẻ những phân tích về bản chất pháp lí của việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.
Căn cứ pháp lí:

– Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, 2016
Luật sư tư vấn:
Hoàn thuế là việc trả lại cho người nộp thuế một phần hoặc toàn bộ số thuế mà người nộp thuế đã nộp vào NSNN. Theo quy định tại khoản 1, Điều 8, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008, các trường hợp sau đây sẽ được hoàn thuế:
“Điều 8. Hoàn thuế, khấu trừ thuế
1. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau:
a) Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu;
b) Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu;
c) Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động có số thuế nộp thừa;
d) Có quyết định hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này chỉ thực hiện đối với hàng hoá thực tế xuất khẩu”.
Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt mang bản chất pháp lí như sau:
Thứ nhất, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt là quyền pháp lí của đối tượng nộp thuế trên cơ sở luật định. Nhà làm luật đã cụ thể hóa quyền được hoàn thuế của các chủ thể nộp thuế bằng pháp luật nhằm đảm bảo quyền này được thực hiện nghiêm chỉnh. Mặc dù việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt phải được tiến hành trên quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế nhưng các văn bản pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt mới là cơ sở pháp lí để thực hiện hoàn thuế. Theo đó, khi đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định, các chủ thể nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan thuế phải thực hiện hoàn thuế, nếu trường hợp cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế không đúng, không kịp thời, các chủ thể này có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Song song với việc thực hiện quyền hoàn thuế, các chủ thể nộp thuế cũng phải có nghĩa vụ thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục hoàn thuế.
Thứ hai, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt mang tính chất ưu đãi, tài trợ của nhà nước. Khoản tiền mà nhà nước hoàn lại cho các doanh nghiệp có thể được coi là sự hỗ trợ tạm thời về vốn. Với tính chất ưu đãi nãy, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đã tạo ra tâm lí an tâm cho các doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh hiệu quả, nhận thức tốt vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt, tạo tính chủ động trong việc chấp hành các quy định về thuế.
Thứ ba, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt là việc chuyển dịch một phần tài sản của nhà nước dưới hình thức giá trị cho các chủ thể thực hiện các nghiệp vụ chịu thuế. Việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật về thuế. Người nộp thuế đã chuyển số tiền thuế vào ngân sách nhà nước, khi đó, số thuế đã nộp trở thành tài sản của nhà nước nên việc hoàn thuế chính là sự chuyển dịch một phần tài sản của nhà nước cho chủ thể đó.
Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Việt Phong về vấn đề bản chất pháp lí của việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Hỏi đáp về: Bản chất pháp lí của việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt
Email, điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đánh giá bài viết

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tổng đài 24/7 1900 6589

hoặc Bạn có thể lick vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết cùng chủ đề