Thị trường bán hàng đa cấp là một thị trường phát triển tiềm năng, mặc dù có nhiều biến tướng nhưng không thể phủ nhận vai trò to lớn của bán hàng đa cấp với thị trường kinh tế. Bán hàng đa cấp là hình thức bán hàng đưa sản phẩm trực tiếp tới tay người tiêu dùng mà không phải qua bất kỳ trung gian bán hàng nào, việc kinh doanh dựa trên niềm tin của khách hàng vào nhà cung cấp hàng hoá, tiết kiệm tối đa chi phí, bảo đảm tính lợi nhuận cao cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Nhận thấy tính ưu việt của hoạt động này cũng như nhu cầu của khách hàng trong việc kinh doanh bán hàng đa cấp, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp uy tín, hiệu quả.

1. Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Tổ chức khi đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng những điều kiện sau:
– Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp.
– Có vốn pháp định là 10 tỷ đồng.
– Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
– Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
– Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng).
– Có Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản không trái quy định của pháp luật.
– Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Để được đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:
– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT. 
– Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư. 
– Tài liệu chứng minh vốn pháp định bao gồm một trong các tài liệu sau: xác nhận của tổ chức tín dụng về số tiền trong tài khoản của doanh nghiệp, kết quả kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập về hiện trạng tài sản của doanh nghiệp, chứng thư định giá đối với tài sản bằng hiện vật của tổ chức định giá hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, báo cáo tài chính của doanh nghiệp tính đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc các tài liệu tương đương khác. 
– Danh sách và bản sao được chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam) của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
– 02 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm: 
Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; 
Chương trình trả thưởng trong đó nêu rõ điều kiện và cách thức trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp; 
Chương trình đào tạo cơ bản; 
Quy tắc hoạt động. 
– Các tài liệu liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm: 
02 bản danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp; 
Các tài liệu pháp lý đảm bảo điều kiện lưu hành của hàng hóa theo quy định của pháp luật liên quan; 
Tài liệu liên quan đến công dụng, cách thức sử dụng, chính sách bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa. 
– Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. 
– Bản chính văn bản xác nhận nộp tiền ký quỹ.

3. Luật Việt Phong thực hiện dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp như thế nào?

– Tư vấn sơ bộ cho khách hàng về quy định pháp lý đối với thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 
– Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh, đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh. 
– Kiểm tra, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ và thường xuyên thông báo tình hình xét duyệt hồ sơ tới khách hàng
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý cạnh tranh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày; 
Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thẩm định hồ sơ và ban hành văn bản thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc;
Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện, Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-03 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT và giao lại cho doanh nghiệp 01 bản các tài liệu sau có xác nhận của Cục Quản lý cạnh tranh:
Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; 
Chương trình trả thưởng trong đó nêu rõ điều kiện và cách thức trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp; 
Chương trình đào tạo cơ bản; 
Quy tắc hoạt động. 
02 bản danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
– Đại diện khách hàng nhận kết quả khi thủ tục xin giấy chứng nhận được thực hiện xong.
– Bàn giao kết quả cho khách hàng khi yêu cầu dịch vụ được hoàn thành: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Giấy này có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày ký.
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được lập thành 2 bản chính, 1 bản giao cho doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và 1 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Luật Việt Phong

– Nhận được sự hỗ trợ dịch vụ, tư vấn pháp lý liên quan đến bán hàng đa cấp cũng như các tài liệu cần thiết cho quá trình hoạt động: Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Chương trình trả thưởng trong đó nêu rõ điều kiện và cách thức trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp; Chương trình đào tạo cơ bản; Quy tắc hoạt động…
– Tối đa hoá thời gian, công sức cho việc đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Mọi hồ sơ, thủ tục đều do chuyên viên của chúng tôi cung cấp, quý khách không cần đi lại trong bất cứ trường hợp nào.
– Nhanh chóng nhận được thành quả của hoạt động đăng ký.
– Hỗ trợ định hướng thương hiệu
– Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí