Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là đối tượng ít được mọi người biết đên nhưng lại là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Để hiểu rõ hơn về bảo hộ thiết kế bố trí, Luật Việt Phong cung cấp cho khách hàng một số thông tin cần thiết về việc đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

1. Điều kiện đối với thiết kế bố trí được bảo hộ

Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
– Có tính nguyên gốc: Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả và chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.
Thiết kế bố trí là sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc.
– Có tính mới thương mại: Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.
Lưu ý: Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí:
– Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;
– Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

2. Hồ sơ đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí

Hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ sau:
– Tờ khai (02 bản theo mẫu);
– Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí (04 bộ);
– Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế (04 mẫu);
– Bản mô tả mạch tích hợp;
– Giấy ủy quyền;
– Chứng từ nộp phí, lệ phí;
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.Trình tự thực hiện đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí

Bước 1: Nộp đơn
Người nộp đơn có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Bước 2: Tiếp nhận đơn
Bước 3: Thẩm định hình thức đơn
Ở bước này, Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
Thời hạn thẩm định về hình thức đơn đăng ký thiết kế bố trí là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
Bước 4: Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn hợp lệ
Trong trường hợp đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn, đồng thời nêu rõ đối tượng nêu trong đơn có khả năng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí;
Trong trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn Thông báo từ chối chấp nhận đơn
Bước 5: Công bố đơn
Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp
Bước 6: Ra quyết định cấp / từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký
Nếu sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày thiết kế bố trí được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp mà không có ý kiến của người thứ ba phản đối việc đăng ký thiết kế bố trí hoặc mặc dù có ý kiến phản đối nhưng kết quả xử lý chứng minh rằng ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí đối với đối tượng nêu trong đơn; thời hạn để người nộp đơn nộp lệ phí công bố văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ và cấp văn bằng bảo hộ. Thời hạn nêu trên là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo.

4. Công việc Luật Việt Phong thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi khách hàng có nhu cầu, Luật Việt Phong tiếp nhận dịch vụ và sẽ thực hiện các công việc sau đây:
– Tư vấn cho khách hàng những vấn đề pháp lý sơ bộ có liên quan đến đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí.
– Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí
– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam
– Theo dõi tiến độ thẩm định hồ sơ
– Tư vấn, định hướng cho khách hàng về việc sửa đơn yêu cầu bảo hộ khi bị Cục sở hữu trí tuệ từ chối nhận đơn.
– Thay mặt khách hàng nhận kết quả tại Cục Sở hữu trí tuệ
– Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí cho khách hàng
Sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong, quý khách sẽ được nhận được sự tư vấn tận tâm, nhiệt tình từ đội ngũ luật sư, chuyên viên vô cùng chuyên nghiệp, năng động. Quý khách chỉ cần cung cấp các thông tin/tài liệu về mô tả chi tiết về thiết kế bố trí; bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí; mẫu sản phẩm và giấy ủy quyền, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục từ A đến Z và giao tới tận nơi Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí cho quý khách nhanh chóng.