Khi thành lập công ty cổ phần, công ty cần phải nộp một bộ hồ sơ bao gồm cả danh sách cổ đông sáng lập. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động có thể xảy ra nhiều vấn đề dẫn tới việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập. Để hỗ trợ quý khách trong việc thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập, Luật Việt Phong với đội ngũ luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hiệu quả và cam kết chất lượng.
75 1

1. Những trường hợp phải thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp 2014 yêu cầu công ty cổ phần phải tiến hành đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập khi phát sinh những tình huống sau:
– Cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.
– Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần.
– Cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác.
– Cổ đông sáng lập thực hiện tặng cho, thừa kế cổ phần.
Khi thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần cần phải tiến hành Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Hồ sơ Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo bao gồm những nội dung sau:
– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực với cổ đông sáng lập là công dân nước ngoài.
– Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, hồ sơ thông báo phải có:
– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực với cổ đông sáng lập là công dân nước ngoài.
– Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
– Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;
– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác, việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập thực hiện như trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần. Trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định tách công ty hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.
Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần được thực hiện như quy định đối với trường hợp thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

3. Dịch vụ Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần của Luật Việt Phong

Bước 1: Tiếp nhận thông tin cụ thể từ khách hàng và tư vấn các vấn đề pháp lý sơ bộ liên quan tới việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập: điều kiện thay đổi cổ đông; điều kiện trở thành cổ đông sáng lập; hồ sơ thông báo và thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập…
Bước 2: Kiểm tra tính pháp lý các yêu cầu của khách hàng và tiến hành soạn thảo hồ sơ và chuyển tới cho khách hàng ký kết. Hồ sơ được quy định cụ thể tại Mục 2.
Bước 3: Thay khách hàng thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đã đăng ký và theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Bước 4: Bàn giao toàn bộ kết quả cho khách hàng: 
Ngay sau khi nhận được kết quả, Luật Việt Phong sẽ gửi tới quý khách sản phẩm của quá trình dịch vụ: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp với nội dung thay đổi thông tin sáng lập công ty cổ phần.

4. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của Luật Việt Phong

– Được tư vấn hoàn toàn miễn phí từ A-Z những vấn đề xung quanh thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.
– Nhanh chóng nhận được thành quả dịch vụ mà hạn chế một cách tối đa thời gian, công sức cho quá trình thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.
– Được hỗ trợ định hướng thương hiệu cũng như mô hình tổ chức, hoạt động nội bộ và hợp tác kinh doanh.
– Được cung cấp miễn phí hệ thống văn bản pháp luật hiện hành liên quan.