Khi doanh nghiệp hoạt động lớn mạnh hoặc vì một số nguyên nhân các nhà đầu tư có thể quyết định tách Doanh nghiệp thành một hoặc nhiều doanh nghiệp cùng loại để hoạt động độc lập như một doanh nghiệp mới. Tách doanh nghiệp được hiểu là việc một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, công ty Luật Việt Phong cung ứng dịch vụ tư vấn tách doanh nghiệp uy tín và hiệu quả nhất.

1. Các phương thức tách doanh nghiệp mà công ty TNHH, công ty cổ phần có thê thực hiện:

– Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
– Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
– Kết hợp cả hai trường hợp trên.
Lưu ý: Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

2. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần 

– Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu sau:
Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; 
Tên công ty được tách sẽ thành lập; 
Phương án sử dụng lao động; 
Cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; 
Thời hạn thực hiện tách công ty. 
– Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
– Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty quy định ở trên.
– Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

3. Dịch vụ tư vấn tách doanh nghiệp Luật Việt Phong cung cấp

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ tư vấn tách doanh nghiệp, Luật Việt Phong sẽ thực hiện những công việc sau:
– Tư vấn miễn phí các quy định của pháp luật và quy trình tiến hành thủ tục tách doanh nghiệp;
– Soạn thảo hồ sơ chi tiết về việc tách Doanh nghiệp của Công ty bị tách và Công ty được tách theo đúng quy định của pháp luật.
– Đại diện khách hàng theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tách Doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và thông báo cho khách hàng các yêu cầu hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Đại diện khách hàng theo ủy quyền nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty được tách tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
– Đại diện khách hàng theo ủy quyền làm thủ tục khắc dấu pháp nhân và nhận dấu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu thay đổi dấu pháp nhân);
– Bàn giao toàn bộ kết quả đến tận tay khách hàng ngay khi hoàn thành thủ tục.

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong

– Được cung cấp văn bản pháp luật hoàn toàn miễn phí;
– Nhận được sự tư vấn tận tình và hoàn toàn miễn phí về những vấn đề pháp lý liên quan đến việc tách doanh nghiệp từ đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và nhiệt tình của chúng tôi;
– Tiết kiệm tối đa thời gian và đơn giản hóa thủ tục tách doanh nghiệp;
– Ngoài ra, quý khách hàng còn được hỗ trợ tư vấn những thủ tục khác như: thành lập doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện, thủ tục thuế, định hướng phát triển thương hiệu,, tuyển dụng nhân sự, quản trị nội bộ.