Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, vì một số lý do khách quan hay chủ quan mà doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, việc thay đổi này còn được biết đến là thay đổi đăng ký kinh doanh. Trên thực tế, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là một trong những thủ tục phức tạp liên quan đến cả đăng ký kinh doanh và thủ tục thuế, có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, Luật Việt Phong xin cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cam kết uy tín, hiệu quả với chi phí hợp lý nhất.

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội | Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Liên hệ đặt dịch vụ: 0904 582 555 / 0984 597 647 (tư vấn miễn phí 24/7)

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty;
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thay đổi cổ đông, thành viên, chủ sở hữu.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc chuyển địa chỉ trụ sở;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về việc chuyển địa chỉ trụ sở;
 • Giấy ủy quyền, giới thiệu người đi nộp hồ sơ;
 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc căn cước công dân của người nộp hồ sơ.

Trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc đổi tên doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

Trường hợp thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn mua cổ phần phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

Trường hợp đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty. Danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng. Hoặc Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp HĐTV. Của ĐHĐCĐ trong trường hợp làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty. hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với trường hợp không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp thay đổi thành viên doanh nghiệp

Trường hợp thay đổi thành viên công ty hợp danh

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;
 • Bản sao Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.

Trường hợp thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên; 
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về nội dung thay đổi;
 • Các giấy tờ khác theo từng trường hợp thay đổi cụ thể. 

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức. Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Văn bản chuyển dịch phần vốn góp theo quy định đối với từng trừng hợp cụ thể;
 • Văn bản chấp thuận của Cơ quan đăng ký đầu tư (nếu có).

Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Nghị quyết, quyết định của của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

>>>>> Khi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong, quý khách hàng sẽ được chúng tôi ký hồ sơ tại nhà, đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục, sau khi có kết quả chúng tôi sẽ bàn giao cho khách hàng tận nơi. 

Quy trình thực hiện

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế (nếu có thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh);

Bước 2:  Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và lệ phí công bố thông tin

Phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 100% các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức trực tuyến, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện tại, chỉ có một số trường hợp đặc biệt do doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp.

Bước 3: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với các nội dung thay đổi.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Thời gian thực hiện

Thời gian để Luật Việt Phong thực hiện xong các thủ tục cho khách hàng phụ thuộc vào từng trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh cụ thể.

Quý khách có nhu cầu làm nhanh xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đàiemail hoặc trực tiếp tại Văn phòng Luật Việt Phong để được tư vấn cụ thể cho yêu cầu của mình.

Các công việc Việt Phong đại diện khách hàng thực hiện

Với hơn 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, Luật Việt Phong sẽ phân tích kỹ lưỡng các quy định pháp luật về thay đổi đăng ký kinh doanh để quý khách có được cái nhìn tổng quan và rõ hơn về vấn đề mình đang vướng mắc; tư vấn chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện cũng như phương hướng giải quyết hiệu quả nhất cho quý khách; đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách.
 • Tư vấn cho khách hàng về các thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Soạn hồ sơ, các giấy tờ liên quan đến thủ tục cho khách hàng;
 • Thực hiện thủ tục mã hóa ngành nghề;
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Công bố về việc thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cổng thông tin quốc gia;
 • Bàn giao giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng.

>>>>> Trong suốt quá trình soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục, Luật Việt Phong sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc của quý khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

Tiện ích khách hàng nhận được khi lựa chọn sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong

 • Đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm
 • Chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ pháp lý
 • Uy tín khi thực hiện thủ tục
 • Miễn phí tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan
 • Hỗ trợ 24/24 các vấn đề pháp lý của quý khách
 • Cam kết 100% ra kết quả đúng ngày cho quý khách

Để liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật về thay đổi đăng ký kinh doanh, quý khách vui lòng liên hệ số 0904 582 555/ 0984 597 647 để gặp luật sư, chuyên viên pháp lý tư vấn. Luật Việt Phong sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/24.

Luật Việt Phong luôn sẵn sàng phục vụ quý khách!

5/5 - (1 bình chọn)

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tổng đài 24/7 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề