Chuyển phát nhanh là dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản, văn kiện, gói hàng hóa, có yếu tố nhanh về thời gian và có độ tin cậy cao. Hiện nay, nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh ngày càng phổ biến, song song với đó thì số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh cũng gia tăng nhanh chóng. Doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty Luật Việt Phong là công ty hàng đầu chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục cấp Giấy phép bưu chính sẽ đáp ứng nhu cầu của quý khách một cách tốt nhất.

1. Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

– Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.
– Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
+ Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
+ Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
+ Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép bưu chính

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính gồm:
+ Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định 47/2011/NĐ-CP);
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);
+ Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:
Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;
Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;
Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;
Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;
Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);
Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;
Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.
+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
+ Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài;
– Số lượng hồ sơ: được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép bưu chính

* Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính
– Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền: Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh;
– Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền: Cấp giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế;
* Trình tự thực hiện
Bước 1. Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.
Lưu ý: Việc thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính.
Bước 2. Giải quyết hồ sơ
– Việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính thực hiện trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
– Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính chưa đáp ứng quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 3. Nhận kết quả
Doanh nghiệp nhận được kết quả phản hồi về việc cấp giấy phép bưu chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4. Dịch vụ xin Giấy phép bưu chính của Luật Việt Phong

Để giúp các doanh nghiệp giải quyết được mọi khó khăn trong quá trình xin cấp giấy phép bưu chính, Luật Việt Phong cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ hỗ trợ cấp Giấy phép bưu chính nhanh chóng, uy tín và tiết kiệm. Trong đó, chúng tôi hỗ trợ Quý Khách hàng:
Tư vấn hành lang pháp lý cho quý khách hàng trước khi xin giấy phép bưu chính: Tư vấn điều kiện, hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính;
Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Việt Phong sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép bưu chính cho khách hàng;
Đại diện lên Cơ quan có thẩm quyền để nộp Hồ sơ xin giấy phép bưu chính cho khách hàng;
Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
Nhận kết quả là Giấy phép bưu chính tại Cơ quan có thẩm quyền và bàn giao nhanh chóng tới tận tay khách hàng;
Khiếu nại quyết định từ chối đăng ký cấp phép (Nếu có).