Kinh doanh thuốc thú y là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp muốn nhập khẩu thuốc thú y phải xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y tại Cục thú y. Nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhập khẩu thuốc thú y nhưng băn khoăn về điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành ra sao? Hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu thuốc thú y nhanh chóng, tiện lợi và giá cả phải chăng.

1. Điều kiện nhập khẩu thuốc thú y

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Có địa điểm, cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;
– Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y;
– Có kho đủ điều kiện để bảo quản thuốc;
– Có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam hoặc giấy phép nhập khẩu thuốc thú y theo quy định;
– Có hồ sơ kiểm soát chất lượng và theo dõi xuất, nhập đối với từng loại thuốc;
– Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y;
– Có trang thiết bị phù hợp như quạt thông gió, hệ thống Điều hòa không khí, nhiệt kế, ẩm kế để bảo đảm các Điều kiện bảo quản;
– Phải có hệ thống sổ sách, các quy trình thao tác chuẩn bảo đảm cho việc bảo quản, kiểm soát, theo dõi việc xuất, nhập thuốc thú y;
– Đối với cơ sở nhập khẩu vắc xin, chế phẩm sinh học phải có kho riêng bảo quản, có máy phát điện dự phòng, có trang thiết bị, phương tiện vận chuyển bảo đảm Điều kiện bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm trong quá trình vận chuyển, phân phối.

2. Hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y 

– Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đăng ký;
+ Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật;
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Chứng chỉ hành nghề thú y.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y

Bước 1. Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y cho Cục Thú y;
Bước 2. Giải quyết hồ sơ
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở nhập khẩu thuốc thú y, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3. Nhận kết quả
Lưu ý: 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện  nhập khẩu thuốc thú y có giá trị trong thời hạn 05 năm. Trước 03 tháng tính đến ngày hết hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục nhập khẩu thuốc thú y nộp đơn đăng ký gia hạn giấy chứng nhận. 

4. Công việc Luật Việt Phong thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y, Luật Việt Phong sẽ thực hiện những công việc sau:
– Tư vấn sơ bộ cho Quý khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y;
– Soạn thảo các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho quý khách hàng;
– Cử đại diện theo ủy quyền lên Chi cục thú y để nộp hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y cho Quý khách hàng;
– Theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ từ phía Chi cục;
– Nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y từ Chi cục thú y và bàn giao đến tận tay quý khách hàng.

5. Các dịch vụ khác Luật Việt Phong cung cấp