Điều kiện, thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tóm tắt câu hỏi:

Điều kiện, thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Kính gửi công ty Luật Việt Phong. Tôi  và người yêu của tôi sắp tới định đăng ký kết hôn. Tôi năm nay 22 tuổi, người yêu tôi 26 tuổi.Tuy nhiên người yêu của tôi lại là người trung quốc cho nên tôi muốn hỏi là nếu chúng tôi xin đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì cần những điều kiện gì?, thủ tục gì ?. Và tiến hành đăng ký kết hôn tại cơ quan nào?.

Tôi xin chân thành cảm ơn!.

Người gửi: Phạm Minh Thư(Quảng Ninh)

điều kiện, thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn nhân có yếu tố nước ngoài

( Ảnh minh họa:Internet)
Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi 1900 6589

 

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

-Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

-Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch

-Luật hộ tịch năm 2014

2/Điều kiện để đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Căn cứ thông tin bạn cung cấp thì người yêu của bạn là người Trung Quốc, còn bạn là người Việt Nam do đó trong trường hợp của bạn  nếu như hai người tiến hành đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì được coi là kết hôn có yếu tố nước ngoài. Pháp luật Việt Nam quy định về kết hôn có yếu tố nước ngoài như sau:

Điều 126. Kết hôn có yếu tố nước ngoài

1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

2. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.”

Như vậy, khi tiến hành đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì ngoài việc cần đáp ứng yêu cầu về điều kiện kết hôn tại Việt Nam Người nước ngoài cần phải đáp ứng yêu cầu về điều kiện kết hôn theo quy định pháp luật của nước người đó mang quốc tịch.

Theo quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì điều kiện để kết hôn như sau:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Thông qua những phân tích trên thì để tiến hành đăng ký kết hôn ở Việt Nam bạn và người yêu của bạn cần thỏa mãn yêu cầu:

Thứ nhất: Đối với bạn thì cần phải đáp ứng yêu cầu về điều kiện kết hôn theo quy định tại điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014

Thứ hai: Đối với người yêu của bạn thì ngoài việc đáp ứng yêu cầu về điều kiện kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình 2014 , thì cần phải thỏa mãn thêm yêu cầu về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật trung quốc.

3/ Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

-Theo quy định tại Điều 123 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được quy định như sau:

“1. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch liên quan đến các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch…………

Theo Điều 37  Luật hộ tịch 2014 thẩm quyền đăng ký kết hôn được quy định như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.”

-Vậy, thông qua quy định nêu trên thì bạn có thể ra Uỷ bạn nhân cấp quận/huyện nơi bạn thường trú để tiến hành đăng ký kết hôn.

4/Thủ tục tiến hành đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

-Căn cứ theo Điều 38 Luật hộ tịch 2014 thì thủ tục đăng ký kết hôn bao gồm:

“1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.”

Đồng thời Điều 30 nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch có quy định bổ sung:

“1. Hồ sơ đăng ký kết hôn được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch và quy định sau đây:

a) Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

2. Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

3. Ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định này; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.”

Như vậy, các giấy tờ cần có là:

–  Tờ khai đăng ký kết hôn của bạn và người yêu bạn theo mẫu quy định (có thể xin tại Uỷ ban nhân dân quận/huyện nơi thường trú);

– Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch;

-Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu(đối với người yêu của bạn);

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về vấn đề điều kiện, thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn nhân có yếu tố nước ngoài .Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý. 

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Để được giải đáp thắc mắc về: Điều kiện, thẩm quyền và thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội – Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
– Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang – 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Vui lòng đánh giá bài viết

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề