Không có điều kiện nộp tiền phạt thì có được xóa án tích không?

Tóm tắt tình huống:

 

Ba tôi bị bắt về tội bán sốđề và bị tuyên phạt 4 thángtù giam và đã ra tù được 2 năm đến nay vẫn chưa
có tiền để đóng phạt cho tòa án là số tiền 4 triệu để được xóa án tích. Vậy nếu ba em không đượcxóa án có ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này của ba em không. Vì gia đình em rấtkhó khăn không có tiền để nộp phạt. Mong được giải đáp sớm. Cảm ơn!
Người gửi: Nguyễn ThịThanh Thảnh


Tư vấn luật: 1900 6589

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửicâu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn,công tyLuật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

– Bộluật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009;

– Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014;

– Thông tư 12/2015/TTLT- BTP- BTC- TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước.

2/ Không có điều kiện nộp tiền phạtthì có được xóa án tích không?

– Thời hạn để được xóa án tích

Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 đã chia racác trường hợp xóa án tích đương nhiên (điều 64), xóa án tích theo quyết địnhcủa tòa án (điều 65) và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt (điều 66). Quy địnhcụ thể về thời hạn đối với mỗi trường hợp trên như sau:

Nhữngtrường hợp đương nhiên được xóa án tích

Điều 64 của Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định các trường hợp đươngnhiên được xóa án tích như sau:

“1. Người được miễn hình phạt.

2. Người bị kết án không phải về các tội xâmphạm đến an ninh quốc gia hoặc về tội phạm chống phá hòa bình, chống loài ngườivà tội phạm chiến tranh nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thờihiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau:

a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo,phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) Ba năm trong trường hợp hình phạt là tù đếnba năm;

c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từtrên ba năm đến 15 năm;

d) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù trên15 năm.”

Xoá án tích theo quyết định của Toà án

Toà án quyết định việc xoá án tích đối với những người đã bịkết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật hình sự,căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấphành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trường hợp sauđây:

+Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạmtội mới trong thời hạn ba năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hếtthời hiệu thi hành bản án;

+Đã bị phạt tù từ trên ba năm đến mười lămnăm mà không phạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kể từ khi chấp hành xong bảnán hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

+Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà khôngphạm tội mới trong thời hạn mười năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từkhi hết thời hiệu thi hành bản án.

–Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tíchlần đầu phải chờ một năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứhai trở đi thì phải sau hai năm mới được xin xóa án tích.

Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt

Trong trường hợp người bị kết án có những biểuhiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công táchoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị, thì có thể đượcToà án xoá án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạnquy định.

Như vậy, để được xóa án tích, ngườibị kết án phảichấphành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bảnán.Đây vừa là nghĩa vụ nhưng đồng thời cũng là quyền lợi bởi nếu họ khôngchấp hành thì sẽ không được xem xét để xóa án tích bất luận vì lý do gì. Thờihạn xóa án tích sẽ được áp dụng tùy vào từng trường hợp cụ thể theo đúng quyđịnh của pháp luật nêu trên.

Bạn thông tin: bố bạn bị bắt về tội bán số đề và bị tuyên phạt 4tháng tù, hiện nay đã ra tù được hai năm. Theo quy định của pháp luật nêu trêntrương hợp của bố bạn thuộc diện đương nhiên xóa án tích khi hết thời hạn 3 nămkể từ khi chấp hành xong hình phạt tù. Tuy nhiên, bố bạn phải nộp khoản tiềnphạt 4 triệu đồng nhưng đến nay do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố bạn chưathể nộp.Với hoàn cảnh kinh tế khó khăn gia đình bạn có thể làm hồ sơ xin miễn giảm khoản tiền này. Điều kiệnđể miễn, giảm các khoản thu vào ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 61Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 như sau:

“Điều 61. Điều kiệnmiễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

1. Người phải thi hànhán được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Không có tài sản hoặccó tài sản nhưng tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thihành án hoặc không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểucho người phải thi hành án và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng;

b) Hết thời hạn 05 năm,kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nướccó giá trị dưới 2.000.000 đồng hoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyếtđịnh thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị từ 2.000.000đồng đến dưới 5.000.000 đồng.

2. Người phải thi hànhán đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước được xét miễn thihành phần nghĩa vụ còn lại khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Thuộc trường hợp quyđịnh tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Hết thời hạn 05 năm,kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới5.000.000 đồng hoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành ánmà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.

3. Người phải thi hànhán đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước mà thuộc trườnghợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì được xét giảm một phần nghĩa vụthi hành án khi có một trong các điều kiện sau đây:

a) Hết thời hạn 05 năm,kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần tư số tiềncòn lại phải thi hành án;

b) Hết thời hạn 10 năm,kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từtrên 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần năm số tiền còn lại phảithi hành án nhưng tối đa không quá 50.000.000 đồng.

4. Người phải thi hànhán đã tích cực thi hành được một phần án phí, tiền phạt nhưng lâm vào hoàn cảnhkinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đaugây ra mà không thể tiếp tục thi hành được phần nghĩa vụ còn lại hoặc lập cônglớn thì được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại.

5. Người phải thi hànhán quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này chỉ được xét miễn hoặc giảm mộtlần trong 01 năm đối với mỗi bản án, quyết định.

Quyết định thi hành ánlần đầu là căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

6. Bộ Tư pháp chủ trì,phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫnĐiều này.”

Như vậy, bạn xét hoàncảnh thực tế của gia đình mình để xem mình có thuộc diện được miễn giảm haykhông? Nếu thuộc diện được miễn giảm thì gia đình bạn nộp hồ sơ xin miễn giảm. Sau khi thực hiện các thủ tụcđược miễn giảm cộng với việc hết thời gian quy định về đương nhiên xóa án tíchbố bạn sẽ được xóa án tích.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về Không có điềukiện nộp tiền phạt thì có được xóa án tích không?Chúng tôi hi vọng rằng anhcó thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn anh vui lòng gọi điện tới tổng đài tưvấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấnvà chuyên viên pháp lý.

Chuyên viên: Trần Thị Ngọc

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Để được giải đáp thắc mắc về: Không có điều kiện nộp tiền phạt thì có được xóa án tích không?
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội – Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
– Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang – 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

 Hưng Yên – Số 73 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào

Vui lòng đánh giá bài viết

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề