LUẬT GIA LÊ PHẠM QUỲNH CHI

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

Trình độ học vấn

  • Cử nhân Luật, Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  • Tốt nghiệp các khóa đào tạo nghiệp vụ thương lượng hòa giải, thẩm định giá, tư vấn pháp luật cộng đồng, tài chính, ngân hàng.

Ngôn ngữ hành nghề

  • Tiếng Việt/Tiếng Anh

Lĩnh vực hành nghề

  • Tư vấn pháp luật, tranh tụng vụ án doanh nghiệp, hành chính, dân sự, hình sự, lao động, thương mại…

Kinh nghiệm hành nghề

Bà Lê Phạm Quỳnh Chi là một chuyên viên từng có kinh nghiệm 6 năm công tác tư pháp tại Uỷ ban nhân dân Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Ngoài ra, bà cũng được đánh giá là một người có chuyên môn rất tốt trong các lĩnh vực pháp lý về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh thương mại…