Mẫu quyết định thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

Theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, trụ sở chính doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Theo đó, trụ sở chính vừa là nơi diễn ra các hoạt động nội bộ hàng ngày của các thành viên trong công ty, vừa là nơi doanh nghiệp tiến hành xác lập/chấm dứt các giao dịch kinh doanh. Như vậy, việc lựa chọn và tìm đặt vị trí cho trụ sở của doanh nghiệp là điều thiết yếu hàng đầu của các nhà đầu tư khi bắt đầu thực hiện quyền tự do kinh doanh đã được pháp luật công nhận và đảm bảo.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính có thể được xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào và với nhiều lý do khác nhau tuy nhiên mục đích của việc thay đổi địa chỉ là tạo ra sự khởi sắc hơn trong sản xuất kinh doanh thương mại. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mong muốn của doanh nghiệp đồng thời chịu sự quản lý, điều hành từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau đây Luật Việt Phong cung cấp các căn cứ pháp lý hiện hành liên quan đến trình tự, thủ tục khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

thay doi tru so cong ty 3

Căn cứ pháp lý

Luật sư tư vấn

Dưới đây là biểu mẫu bắt buộc, hiện hành mà doanh nghiệp khi thực hiện quy trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần phải chuẩn bị

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

…, ngày… tháng… năm …

THÔNG BÁO
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: PhòngĐăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………
Tên doanh nghiệp (ghibằng chữ in hoa): ……………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mãsố thuế)
Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệpđăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánhdấu X vào ô thích hợp):
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp                                           □
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp                                   □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệpđăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mãsố thuế):      
Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……………………………………………………………………..

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mãsố thuế):
Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……………………………………………………………………..
Đềnghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bịsáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanhnghiệp bị sáp nhập.
Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ……………………………………………………………….

 

Doanhnghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nộidung đăng ký doanh nghiệp như sau:
(Doanhnghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thayđổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞCHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:
Sốnhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………
Xã/Phường/Thịtrấn: ………………………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thịxã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..
Tỉnh/Thànhphố:…………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………………. Fax(nếu có): ……………………………….
Email (nếu có): ……………………………………………. Website(nếu có): …………………………
□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệpthay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).
□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất,khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấuX vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu côngnghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thôngtin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trongtrường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họvà tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………
Loạigiấy tờ chứng thực cá nhân:
□ Chứng minh nhân dân                                       □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu                                                            □Loại khác (ghi rõ):…………………………
Sốgiấy tờ chứng thực cá nhân:
Ngàycấp: …./…./….Nơi cấp:…………………….. Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:
Sốnhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………
Xã/Phường/Thịtrấn: ………………………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thịxã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..
Tỉnh/Thànhphố: ………………………………………………………………………………………………..
Quốcgia: ………………………………………………………………………………………………………….
Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tưnhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp củadoanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy địnhcủa pháp luật.

□Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng kýdoanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp cónhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trườnghợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dungđăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanhnghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp,chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)


Ngoài biểu mẫu theo đúng quy định trên, người có trách nhiệm thực hiện thủ tục phải chuẩn bị thêm các giấy tờ, tài liệu sau:

• Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận
• Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở
• Lưu ý: trong trường hợp thay đổi trụ sở chính khác về cấp huyện, phải có thêm văn bản của cơ quan quản lý thuế về việc xin chốt thuế chuyển địa điểm cấp huyện.

và được lập thành 1 bộ hồ sơ nộp tại cơ quan quản lý doanh nghiệp nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở mới.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Việt Phong về biểu mẫu thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Chuyên viên: Diệu Linh

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Để được giải đáp thắc mắc về: Mẫu quyết định thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội – Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
– Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang – 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

2/5 - (4 bình chọn)

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề