Nghị định 115/2013/NĐ-CP về chế độ quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính ; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan; người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu; quyền và nghĩa vụ của cơ

Posted on Nghị định 9 lượt xem

Toàn văn Nghị định 115/2013 do Chính phủ ban hành, quy định về về chế độ quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính (sau đây viết gọn là tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu); trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan; người quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu và có hiệu lực áp dụng từ ngày 18/11/2013

Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về các quy định pháp lý cần thiết được áp dụng để giải quyết những sự việc đang xảy ra trong thực tiễn cuộc sống, nếu chưa rõ vấn đề nào, quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6589 để được luật sư tư vấn và hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề

Trả lời

escort