Người nước ngoài không có giấy tờ gì có được nhập quốc tịch Việt Nam không?

Tóm tắt câu hỏi:

Người nước ngoài không có giấy tờ gì có được nhập quốc tịch Việt Nam không?

Xin chào luật sư. Tôi là người nước ngoài (Hàn Quốc). Sống ở Viêt Nam 14 năm rồi. Có gia đình rồi mà chưa có đăng ký kết hôn. Tôi bị mất hộ chiếu lâu năm rồi và nhà nước tôi không cho làm mới hộ chiếu. Nay tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì làm như thế nào?

Tôi còn muốn hỏi là: nếu người nước ngoài không có giấy tờ gì hết thì có nhập quốc tịch được không. Tôi rất muốn được nhập quốc tịch để thay đổi cuộc sống mới. Vợ tôi là người Việt Nam, giờ tôi muốn đăng ký kết hôn thì phải làm những thủ tục gì?

Xin cảm ơn luật sư!

Người gửi: Lý Công Tấn (Hàn Quốc)

Người nước ngoài không có giấy tờ gì có được nhập quốc tịch Việt Nam không?

( Ảnh minh họa:Internet)
Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi 1900 6589

 

Luật sư tư vấn:

Xin chào anh! Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của anh, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn chi tiết anh như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

– Luật quốc tịch Việt Nam 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014;

– Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014;

– Luật Hộ tịch năm 2014.

2/ Người nước ngoài không có giấy tờ gì có được nhập quốc tịch Việt Nam không?

Khoản 5 Điều 3 Luật quốc tịch Việt Nam có định nghĩa:

“Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam là công dân nước ngoài và người không quốc tịch thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam.”

Như thông tin anh đã cung cấp thì anh là người Hàn Quốc, có quốc tịch Hàn Quốc đã thường trú ở Việt Nam được 14 năm. Giờ anh muốn nhập quốc tịch Việt Nam, theo Luật Quốc tịch Việt Nam anh phải đáp ứng được các điều kiện tại Khoản 1 Điều 19 Luật quốc tích Việt Nam như sau:

“1.Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.”

Nếu anh đáp ứng được các điều kiện trên thì anh có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, khi đó anh phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật quốc tịch Việt Nam, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép. Anh phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Anh không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

“a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

2.Những người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này thì được miễn các giấy tờ tương ứng với điều kiện được miễn.”

Như vậy, nếu anh bị mất hộ chiếu thì anh có thể dùng các giấy tờ khác có giá trị thay thế Hộ chiếu để nộp cho cơ quan nhà nước, đó là những giấy tờ có giá trị chứng minh quốc tịch Hàn Quốc của anh. Hồ sơ anh hoàn thiện và nộp cho Sở Tư pháp nơi anh cư trú. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được quy định cụ thể tại Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam.

Trường hợp anh hỏi, nếu người nước ngoài không có bất kỳ một loại giấy tờ nào thì cũng có thể được nhập quốc tịch Việt Nam. Đó có thể là người không quốc tịch hoặc người có quốc tịch nước ngoài nhưng bị mất hết giấy tờ tùy thân. Theo đó, tùy từng trường hợp cụ thể mà cơ quan nhà nước có thể xem xét để người đó được nhập quốc tịch Việt Nam. Nhưng điều kiện bắt buộc là người đó đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày Luật Quốc tịch 2008 có hiệu lực và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam. (Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam). Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam trong trường hợp này được quy định cụ thể tại Nghị định 78/2009/NĐ-CP.

Theo thông tin mà anh cung cấp thì vợ anh là người Việt Nam, giờ anh muốn đăng ký kết hôn thì anh phải đáp ứng được các quy định của pháp luật Hôn nhân và Gia đình về độ tuổi kết hôn, tự nguyện kết hôn và không vi phạm điều cấm tại Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình.

Về thủ tục đăng ký kết hôn thì anh phải thực hiện những thủ tục sau:

– Nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

– Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

 

 

 

Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài gồm những giấy tờ sau:

– Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu);

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam được cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ; giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ hoặc có chồng. Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiện tại không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó.

– Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ xác nhận xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

– Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);

– Bản sao sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam).

Anh có thể nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc nộp đến Sở Tư pháp nơi anh thường trú để được giải quyết.

Anh có thể thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn trước khi làm thủ tục nhập quốc tịch, thì khi anh nhập quốc tịch anh sẽ không cần thiết phải đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về Người nước ngoài không có giấy tờ gì có được nhập quốc tịch Việt Nam không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại

Để được giải đáp thắc mắc về: Người nước ngoài không có giấy tờ gì có được nhập quốc tịch Việt Nam không?
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội – Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
– Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang – 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Vui lòng đánh giá bài viết

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề