Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan khác nhau dẫn đến việc các doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của mình. Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền. Trong phạm vi bài viết, công ty Luật Việt Phong tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh như sau:

1. Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh 

– Thành phần hồ sơ bao gồm:
+Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
+ Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Thủ tục chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

* Trình tự thực hiện:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ 
Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Nộp hồ sơ
Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. 
Bước 3. Trả kết quả
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh hoặc văn bản thông báo từ chối;

3. Công việc Luật Việt Phong thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ 

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh, công ty Luật Việt Phong sẽ hỗ trợ những công việc sau:
– Tư vấn đầy đủ các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty;
– Hỗ trợ soạn thảo Hồ sơ xin chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh;
– Thay mặt Quý Công ty thực hiện việc nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Đại diện theo ủy quyền của quý khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ và trả lời của Phòng Đăng ký Kinh doanh;
– Đại diện nhận kết quả cho khách hàng và khiếu nại quyết định từ chối (nếu có).

4. Phương thức tiếp cận dịch vụ của Luật Việt Phong

– Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng cho quý khách hàng có điều kiện thời gian đến trụ sở công ty Luật Việt Phong yêu cầu tư vấn;
– Tư vấn qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: Quý khách hàng ở xa hoặc không có thời gian đến tư vấn trực tiếp có thể liên hệ tổng đài luật sư 1900 6589, Quý khách hàng chỉ cần nhấc điện thoại và Gọi 1900 6589 sau khi kết nối sẽ được luật sư tư vấn chu đáo, tận tình theo quy định pháp luật;
– Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư luatsu@luatvietphong.vn Luật sư tiếp nhận thông tin và phản hồi tư vấn trong vòng 03 ngày làm việc;