Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu hay Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên?

Tóm tắt tình huống: 

Xin chào Luật sư, tôi có nhặt được một chiếc bình cổ, cho tôi hỏi trong trường hợp này thì tôi có được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó không?
Cảm ơn Luật sư tư vấn!
Người gửi: Trần Giang
{
fun_tel}

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến luật Việt Phong. Về vấn đề của bạn, công ty luật Việt Phong xin tư vấn giúp bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Bộ luật Dân sự 2015.

2. Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ,  tài sản không xác định được chủ sở hữu hay Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên?

Theo quy định của pháp luật tại Điều 228 Bộ luật Dân sự có quy định về Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu:
“1. Tài sản vô chủ là tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản đó.
Người đã phát hiện, người đang quản lý tài sản vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu tài sản đó, trừ trường hợp luật có quy định khác; nếu tài sản là bất động sản thì thuộc về Nhà nước.
2. Người phát hiện tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người giao nộp, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp.
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu.
Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc về người phát hiện tài sản.
Sau 05 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là bất động sản thì bất động sản đó thuộc về Nhà nước; người phát hiện được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.”
Ở tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu thì người đã phát hiện, người đang quản lý tài sản vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu tài sản, trừ trường hợp có quy định khác, nếu là bất động sản thì thuộc về Nhà nước.
Nhưng nếu như người phát hiện tài sản mà không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã hoặc công an cấp xã nơi gàn nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Tại Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên như sau:
“1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.
2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định như sau:
a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước;
b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.”
Ở trường hợp tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên thì người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất đẻ thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
Điểm “mấu chốt” mà bạn có thể hiểu được trong việc xác định hai điểm này bạn có thể tham khảo như sau:
– Đối với xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu: thì đối tượng từ bỏ sẽ là động sản và bất động sản và việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên thì đối tượng bị đánh rơi, bỏ quên chỉ là động sản.
Trên thực tế, thì việc xác định xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu  và việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên thì việc xác định này rất dễ nhầm lẫn. Do đó, Ủy ban nhân dân xã hoặc công an xã sẽ là người xác định rằng: vật đó đã bị chủ sở hữu từ bỏ chưa hay chủ sở hữu đã đánh rơi, bỏ quên đối với vật đó. Nhưng dù xác định đó là tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu hay tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên thì đối tượng bị đánh rơi, bỏ quên thì đều phải tuân theo trình tự, thủ tục như sau:
– Đầu tiên bạn phải giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an nhân dân cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại
– Sau khi bạn giao nộp chiếc bình cổ đó tại Ủy ban nhân dân xã hoặc Công an xã thì việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của bạn, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp.
– Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã và Công an xã: Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu.
– Do thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn nhặt được chiếc bình cổ, do đó đây là một tài sản, với việc nhặt được tài sản này thì bạn sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc bạn.
Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu hay Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Nguyễn Thị Châu

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại

Để được giải đáp thắc mắc về: Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu hay Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên?
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội – Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
– Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang – 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Vui lòng đánh giá bài viết

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề