luật sư bùi khắc hanh

LUẬT SƯ CỘNG TÁC

19006589 | luatsu@luatvietphong.vn

Trình độ học vấn

  • Cử nhân Luật, Đại Học Luật Hà Nội
  • Thạc sĩ Luật, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Xã Hội
  • Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Bộ Tư pháp
  • Thẻ hành nghề Luật sư – Liên đoàn Luật sư Việt Nam
  • Tốt nghiệp các khóa đào tạo nghiệp vụ thương lượng hòa giải, thẩm định giá, tư vấn pháp luật cộng đồng, tài chính, ngân hàng

 Ngôn ngữ hành nghề

  • Tiếng Việt/ Tiếng Anh

 Lĩnh vực hành nghề

  • Tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng vụ án doanh nghiệp, hành chính, dân sự, hình sự, lao động, thương mại, mua bán và sáp nhập, tư vấn pháp luật thường xuyên cho cá nhân, doanh nghiệp…

Kinh nghiệm hành nghề

Luật sư Bùi Khắc Hanh từng có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các văn phòng Công chứng, Pháp chế cho các tập đoàn kinh doanh, môi giới Bất động sản. Hiện nay, Luật sư Bùi KHắc Hanh đang là trưởng Văn phòng Luật sư Cao Đạt – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.