c37bcb800d34c16a9825

LUẬT SƯ ĐĂNG NGỌC DUỆ

LUẬT SƯ CỘNG TÁC

1900633283 | luatsu@luatvietphong.vn

Trình độ học vấn

  • Cử nhân Luật, Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  • Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp
  • Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Bộ Tư pháp
  • Thẻ hành nghề Luật sư – Liên đoàn Luật sư Việt Nam
  • Tốt nghiệp Học viện Tư Pháp Việt Nam
  • Tốt nghiệp các khóa đào tạo nghiệp vụ thương lượng hòa giải, thẩm định giá, tư vấn pháp luật cộng đồng, tài chính, ngân hàng

 Ngôn ngữ hành nghề

  • Tiếng Việt/ Tiếng Anh

 Lĩnh vực hành nghề

  • Tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng vụ án doanh nghiệp, hành chính, dân sự, hình sự, lao động, thương mại…

Kinh nghiệm hành nghề

Luật sư Đăng Ngọc Duệ từng có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các văn phòng Công chứng, Pháp chế cho các tập đoàn kinh doanh, môi giới Bất động sản.

ảnh 2 01