Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài