Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích đó. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, văn phòng đại diện diễn ra các sự kiện mà do đó, dẫn tới việc chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong khuôn khổ bài viết này, Luật Việt Phong xin cung cấp tới quý khách dịch vụ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Hà Nội nhằm hỗ trợ quý khách giải quyết những vướng mắc trong vấn đề này.

1. Quy định về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện có thể chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong trường hợp văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Khi chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ sau Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện:
– Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
– Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

3. Trình tự Luật Việt Phong thực hiện việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội

Bước 1: Tiếp nhận thông tin cụ thể từ khách hàng và tư vấn các vấn đề pháp lý sơ bộ
Bước 2: Kiểm tra tính pháp lý các yêu cầu của khách hàng và tiến hành soạn thảo hồ sơ và chuyển tới cho khách hàng ký kết. 
Bước 3: Thay khách hàng thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội và theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
Bước 4: Bàn giao toàn bộ kết quả cho khách hàng

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội của Luật Việt Phong

– Quý khách sẽ nhanh chóng nhận được sự tư vấn hoàn toàn miễn phí và chuyên nghiệp của đội ngũ luật sư, chuyên viên của Luật Việt Phong về những yêu cầu pháp lý cũng như thủ tục liên quan tới việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Hà Nội.
– Nhanh chóng nhận được thành quả của quá trình thực hiện dịch vụ chỉ sau 05 ngày làm việc, mọi hồ sơ, thủ tục đều do chuyên viên của chúng tôi đại diện khách hàng soạn thảo và làm việc với cơ quan nhà nước có thầm quyền.
– Được hỗ trợ cung cấp các văn bản pháp lý liên quan hoàn toàn miễn phí.