Quận Long Biên với vị trí cửa ngõ phía Đông Bắc thủ đô, là cầu nối phát triển kinh tế giữa các tỉnh lân cận với Hà Nội và giữa các quận Hà Nội với các thị trường kinh tế tiềm năng trong khu vực trọng điểm Bắc bộ cùng với kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đã và đang trở thành điểm sáng kinh tế thu hút đầu tư. Nếu quý khách có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó tại quận này nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, thủ tục và hồ sơ như thế nào. Hãy để Luật Việt Phong hỗ trợ quý khách trong việc thành lập văn phòng đại diện tại Long Biên, “khai sinh” và đặt những bước đệm vững chắc đầu tiên cho sự phát triển bền vững của văn phòng đại diện.
134 1

1. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Long Biên

– Thông báo lập văn phòng đại diện theo mẫu tại Phụ lục II-12 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT với những nội dung bao gồm:
Mã số doanh nghiệp;
Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;
Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;
Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
Thông tin đăng ký thuế;
Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
Giấy tờ chứng thực cá nhân bao gồm:
Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
Nếu quý khách là thương nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập văn phòng ở Việt Nam, cần có bộ hồ sơ sau cho việc thành lập:
– Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
– Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
– Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
– Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:
Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;
Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.
Tài liệu phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Điều kiện của thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại quận Long Biên

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi đáp ứng các điều kiện sau:
– Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
– Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
– Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
– Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

3. Luật Việt Phong thực hiện việc thành lập văn phòng đại diện tại quận Long Biên như thế nào?

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn sơ bộ các vấn đề pháp lý, kiểm tra tính hợp pháp các yêu cầu của khách hàng về thành lập văn phòng đại diện tại quận Long Biên
Bước 2: Đại diện cho khách hàng soạn thảo hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại quận Long Biên. Hồ sơ được chi tiết tại Mục 1
Bước 3: Thay khách hàng nộp 1 bộ hồ sơ tại:
– Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội đối với trường hợp thành lập văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam
– Sở Công Thương thành phố Hà Nội đối với trường hợp thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. 
Đồng thời, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ để tiến hành những sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số văn phòng đại diện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân trong nước.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
Bước 4: Tiến hành khắc dấu và thông báo mẫu dấu văn phòng đại diện lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Bước 5: Trả kết quả tới tay khách hàng
Như vậy, chỉ sau 03 ngày làm việc, Luật Việt Phong đã có thể gửi tới tay quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân trong nước và sau 10 ngày làm việc với trường hợp thông thường và 16 ngày đối với trường hợp đặc biệt, quý khách là thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại quận Long Biên cũng có thể nhận được Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, chính thức đưa văn phòng đại diện vào hoạt động trên thực tế.

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Long Biên

– Được tư vấn hoàn toàn miễn phí, tận tình và chuyên nghiệp về tính hợp pháp của nhu cầu cũng như các hồ sơ, thủ tục liên quan tới nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại Long Biên
– Được hỗ trợ những dịch vụ liên quan sau thành lập văn phòng đại diện
– Nhanh chóng nhận được thành quả mà không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình thành lập: Mọi hồ sơ, giấy tờ đều do chuyên viên của chúng tôi soạn thảo và đại diện làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Được cung cấp văn bản pháp luật hoàn toàn miễn phí