Từ khóa: Xúc phạm người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động sẽ bị xử phạt thế nào?