Một điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải tiến hành đề nghị cấp lại giấy chứng nhận. Luật Việt Phong với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực pháp lý, cung cấp tới quý khách dịch vụ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, hỗ trợ quý khách thực hiện từ A-Z mọi thủ tục liên quan, nhanh chóng đưa quý khách tiếp cận với tính pháp lý của Giấy chứng nhận mới, đảm bảo việc hoạt động kinh doanh hợp pháp của điểm cung cấp dịch vụ.

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Khi tiến hành việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ phải tiến hành nộp hồ sơ bao gồm: 
– 01 (một) đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 06a/ĐĐN hoặc Mẫu số 06b/ĐĐN kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT với những thông tin như sau:
Thông tin cá nhân của chủ điểm 
Thông tin về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lý do đề nghị cấp lại
– Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân của chủ điểm là cá nhân

2. Trình tự Luật Việt Phong thực hiện việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn sơ bộ các vấn đề pháp lý, kiểm tra tính hợp pháp các yêu cầu của khách hàng về cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Bước 2: Đại diện cho khách hàng soạn thảo một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
Bước 3: Thay khách hàng nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao chủ trì việc gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Đồng thời, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ để tiến hành những sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Bước 4: Trả kết quả tới tay khách hàng
Chỉ sau 05 ngày làm việc, Luật Việt Phong đã có thể gửi tới quý khách Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, nhanh chóng đưa điểm cung cấp dịch vụ vào hoạt động với Giấy chứng nhận mới.

3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong

Luật Việt Phong cung cấp tới quý khách sự tư vấn tận tình, chuyên nghiệp từ đội ngũ luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm xung quanh nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Nhanh chóng nhận được thành quả của việc cấp lại Giấy chứng nhận mà vẫn tiết kiệm tối đa thời gian, công sức: Mọi hồ sơ, thủ tục đều do chuyên viên của chúng tôi soạn thảo, chuyển tới cho khách hàng ký kết và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Luật Việt Phong cũng cung cấp dịch vụ liên quan:
Quý khách cũng được cung cấp hệ thống văn bản pháp luật miễn phí, 24/7.