Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay, cần một cơ chế pháp lý vững chắc để bảo vệ niềm tin của khách hàng với vấn đề này. Pháp luật Việt Nam đã có quy định về các cá nhân, tổ chức có cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc sự quản lý của Bộ Y tế phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Để hỗ trợ quý khách trong nhu cầu nắm giữ được loại giấy chứng nhận này, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm uy tín, hiệu quả và đảm bảo chất lượng.

1. Các trường hợp không cần cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện đối với từng cơ sở sản xuất, kinh doanh; từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm, trừ các trường hợp sau:
– Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng ban đầu nhỏ lẻ. 
– Cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ không có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt. 
– Cơ sở bán hàng rong. 
– Cơ sở kinh doanh bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt. 
– Cơ sở kinh doanh bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 
– Nhà thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận đạt GPP có kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

2. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1a (đối với cơ sở sản xuất) hoặc Mẫu 1b (đối với cơ sở kinh doanh) quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a (đối với cơ sở sản xuất) hoặc Mẫu 2b (đối với cơ sở kinh doanh) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 58/2014/TT-BCT;
– Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
– Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở).

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên ủy quyền thẩm định thực tế tại cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền. Sau khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải gửi kết quả thẩm định về cho cơ quan thẩm quyền cấp trên để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận;
Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” vào Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm theo Mẫu 3a hoặc Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm theo Mẫu 3b quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT;
Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở theo Mẫu 5a (đối với cơ sở sản xuất do Bộ Công Thương thẩm định), Mẫu 5b (đối với cơ sở kinh doanh do Bộ Công Thương thẩm định), Mẫu 5c (đối với cơ sở sản xuất do Sở Công Thương thẩm định) hoặc Mẫu 5d (đối với cơ sở kinh doanh do Sở Công Thương thẩm định) quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 58/2014/TT-BCT.

4. Luật Việt Phong thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

– Tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan
– Soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ của khách hàng lên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương (hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm).
– Đại diện khách hàng theo dõi tiến trình giải quyết.
– Hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ cho việc thẩm định.
– Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung khi hồ sơ thiếu sót.
– Đại diện khách hàng nhận kết quả.
– Bàn giao kết quả cho khách hàng

5. Lợi ích đạt được từ việc sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong

– Được sự tư vấn tận tình chuyên nghiệp của luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm
– Tiết kiệm thời gian, công sức cho việc xin cấp giấy chứng nhận: Quý khách không cần phải đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình xin cấp giấy chứng nhận, mọi giấy tờ, thủ tục đều do chuyên viên của chúng tôi soạn thảo, mang tới cho khách hàng ký kết và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– Được hỗ trợ tư vấn về thủ tục thuế, mô hình công ty, tuyển dụng nhân sự, định hướng thương hiệu…
– Cung cấp văn bản pháp luật hoàn toàn miễn phí