Một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính phải được cấp Giấy phép bưu chính. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phát sinh những thay đổi liên quan tới Giấy phép bưu chính đã được cấp. Do đó, cần phải tiến hành thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính. Nhận thức được nhu cầu của quý khách hàng trong vấn đề này, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính, nhanh chóng hợp pháp hoá những sửa đổi, bổ sung trong nội dung Giấy phép của quý khách.

1. Quy định của pháp luật về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính bao gồm những nội dung sau:
– Tên doanh nghiệp
– Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư 
– Địa chỉ trụ sở chính
– Loại hình dịch vụ
– Phạm vi cung ứng dịch vụ 
– Giá cước
– Tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ
– Nghĩa vụ của doanh nghiệp
Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

2. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

– Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 47/2011/NĐ-CP;
– Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
– Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.

3. Luật Việt Phong thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính như thế nào?

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn sơ bộ các vấn đề pháp lý, kiểm tra tính hợp pháp các yêu cầu của khách hàng về sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Bước 2: Đại diện cho khách hàng soạn thảo một bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Bước 3: Thay khách hàng nộp hồ sơ tại:
– Sở Thông tin và Truyền thông đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh;
– Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế; 
Đồng thời, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ để tiến hành những sửa đổi, bổ sung khi cần thiết:
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.
– Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.
Bước 4: Trả kết quả tới tay khách hàng

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính của Luật Việt Phong

– Được tư vấn bởi đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, uy tín từ khi hình thành nhu cầu cho sau tới khi nhận được Giấy phép bưu chính đã sửa đổi, bổ sung.
– Được hỗ trợ soạn thảo mọi tài liệu, giấy tờ trong suốt quá trình sửa đổi, bổ sung.
– Cam kết quý khách không cần đi lại trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ, chúng tôi sẽ đại diện thực hiện toàn bộ các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– Cam kết thực hiện trong thời gian nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất
Luật Việt Phong cũng cung cấp dịch vụ có liên quan:
– Ngoài ra, Luật Việt Phong còn cung cấp ưu đãi cho khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ: tư vấn miễn phí thủ tục liên quan, cung cấp hệ thống văn bản pháp luật miễn phí.