Thị trường lao động luôn là một thị trường năng động với sự gia nhập của nhiều chủ thể trong và ngoài nước. Bên cạnh sự tham gia của nhiều người lao động nước ngoài vào thị trường lao động Việt Nam, hiện nay một sự tồn tại phổ biến là hoạt động xuất khẩu lao động, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Dựa trên tình hình đó, nhu cầu thành lập một doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, muốn doanh nghiệp đó chính thức đi vào hoạt động, chủ thể kinh doanh phải được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Vậy, việc xin cấp phép này phải tiến hành như thế nào? Trình tự, thủ tục ra sao? Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ xin cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giúp quý khách nhanh chóng tiếp cận tính pháp lý trong việc gia nhập thị trường dịch vụ năng động, lợi nhuận cao này.

1. Điều kiện doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp chỉ được cấp giấy phép khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Vốn pháp định của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 5 tỷ đồng
– Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
– Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
– Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;
– Có tiền ký quỹ là một tỷ đồng. Trường hợp tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền ký quỹ được sử dụng, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức tiền ký quỹ theo quy định. Doanh nghiệp ký quỹ tại Ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư 21/2007/TT-BLĐXH; 
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 
– Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định; 
– Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ; 
– Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 126/2007/NĐ-CP; 
– Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về trình độ, kinh nghiệm; 
– Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 
– Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao.

3. Trình tự Luật Việt Phong thực hiện việc xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Bước 1: Tư vấn pháp lý sơ bộ về việc xin cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Bước 2: Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh và gửi tới khách hàng ký kết. 
Bước 3: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội. Đồng thời, kiểm tra tiến độ xét duyệt hồ sơ và tiến hành sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một trong những người có thẩm quyền sau đây:
– Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh nghiệp nhà nước;
– Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp không thuộc các trường hợp trên.
Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.
Bước 4: Đại diện khách hàng nhận kết quả và trao tận tay cho khách hàng
Chỉ sau 30 ngày làm việc, Luật Việt Phong đã có thể cung cấp cho quý khách Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giúp doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động dịch vụ sinh lợi nhuận, góp phần phát triển thị trường xuất khẩu lao động tại Việt Nam

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Luật Việt Phong

Việc thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước luôn là một vấn đề nan giải, gây tốn thời gian, công sức của các chủ thể không chuyên, Luật Việt Phong với đội ngũ luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ quý khách mọi thủ tục trong việc xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian, công sức cho quý khách. Quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình xin cấp phép, mọi thủ tục đều do chuyên viên của chúng tôi đại diện cho khách hàng thực hiện.
Luật Việt Phong cung cấp tư vấn miễn phí đối với nhu cầu của khách hàng trong việc xin cấp phép và những vấn đề liên quan.
Cung cấp hệ thống văn bản pháp luật hoàn toàn miễn phí.