Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Chủ thể kinh doanh có nhu cầu thực hiện khuyến mại trong những trường hợp nhất định phải tiến hành đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật. Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ đăng ký hoạt động khuyến mại đại diện khách hàng, đảm bảo tính pháp lý cho việc khuyến mại của chủ thể kinh doanh có nhu cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả.
115 1

1. Quy định pháp luật về khuyến mại

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá trị của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định 37/2006/NĐ-CP.
Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Điều 7 Nghị định 37/2006/NĐ-CP.
Các hình thức khuyến mại phải đăng ký bao gồm:
– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;
– Các hình thức khuyến mại khác theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại

– Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM-2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC);
– Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC);
– Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
– Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);
– Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Luật Việt Phong thực hiện việc đăng ký thực hiện khuyến mại như thế nào?

Bước 1: Tiếp nhận thông tin cụ thể từ khách hàng và tư vấn các vấn đề pháp lý sơ bộ
Bước 2: Kiểm tra tính pháp lý các yêu cầu của khách hàng và tiến hành soạn thảo hồ sơ và chuyển tới cho khách hàng ký kết. Hồ sơ được ghi nhận cụ thể tại Mục 2
Bước 3: Thay khách hàng thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại:
– Sở Công thương nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Bộ Công thương nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên
Đồng thời, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ, sửa đổi bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu.
– Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, cơ quan quản lý nhà nước ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại cơ quan quản lý nhà nước;
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC) cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. 
– Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu KM-6 hoặc KM-7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC), trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do;
– Trường hợp Bộ Công thương là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Công thương nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Công thương.
Bước 4: Bàn giao toàn bộ kết quả cho khách hàng
Như vậy, chỉ trong vòng 07 ngày làm việc, quý khách hàng đã nhận được thành quả của việc thực hiện dịch vụ: Văn bản xác nhận việc đăng ký khuyến mại.

4. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong

Khi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong, quý khách sẽ nhận được sự tư vấn tận tình, chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí từ phía luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi về những vấn đề liên quan tới việc đăng ký khuyến mại.
Quý khách cũng sẽ nhanh chóng nhận được thành quả của việc đăng ký hoạt động khuyến mại nhưng vẫn được đảm bảo tiết kiệm tối đa thời gian, công sức cho việc đăng ký: Mọi hồ sơ, thủ tục đều do chuyên viên phía chúng tôi soạn thảo và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Luật Việt Phong cũng gửi tới quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi hệ thống văn bản pháp luật hoàn toàn miễn phí khi có yêu cầu.