Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng là nhu cầu thiết yếu của nhiều doanh nghiệp khi nguồn tài chính còn chưa ổn định và muốn tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại từ nước ngoài. Tuy nhiên, việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng phải đáp ứng những yêu cầu, trình tự thủ tục phức tạp mà không phải đối tượng nào cũng có thể nắm bắt một cách rõ ràng. Để hỗ trợ, giải đáp những vướng mắc của khách hàng với vấn đề này, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, bảo đảm tính nhanh chóng, uy tín và chất lượng.

1. Yêu cầu với việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Khi có nhu cầu nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện sau:
– Đối với thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:
Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;
Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
– Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư, bao gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng, thuộc các trường hợp sau:
Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;
Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
Nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng các tiêu chí về độ tuổi thiết bị cũng như tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như trên.
Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có thể lấy ý kiến thẩm định công nghệ của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ đối với thiết bị đã qua sử dụng trong hồ sơ dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

Trước hết, doanh nghiệp phải có hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan bao gồm:
– Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan;
– Chứng từ có liên quan.
Tùy từng trường hợp, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.
Ngoải ra, khi nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng, doanh nghiệp còn cần nộp bộ tài liệu sau:
– Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư, cần cung cấp 01 bản sao chứng thực Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo 01 bản chính Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án.
– Đối với các trường hợp khác nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng (kể cả trường hợp dự án đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư mà không có Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu): Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu, gồm một trong các tài liệu sau:
01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng;
01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng.

3. Trình tự Luật Việt Phong thực hiện khi nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về yêu cầu nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, tư vấn các vấn đề pháp lý sơ bộ có liên quan
Bước 2: Yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ cần thiết để soạn thảo hồ sơ
Bước 3: Soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết
Bước 4: Hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục
Bước 5: Thay khách hàng nhận kết quả và bàn giao lại kết quả cho khách hàng
Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện nhập khẩu, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

4. Luật Việt Phong hỗ trợ quý khách hàng trong những vẫn đề gì?

Bên cạnh việc cấp phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng, Luật Việt Phong còn cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ liên quan sau: