Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhu cầu vay vốn có một vị trí hết sức quan trọng. Một trong các biện pháp bảo đảm vay vốn phổ biến là việc dùng quyền sử dụng đất để thế chấp. Tuy nhiên, để tiến hành thế chấp quyền sử dụng đất đòi hỏi phải tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ theo quy định pháp luật. Nhằm giúp khách hàng hạn chế rủi ro khi tiến hành thế chấp quyền sử dụng đất, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

1. Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất gồm:
+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;
+ Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
+ Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:
Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;
Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 
Nơi nộp hồ sơ: chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.
Người nộp đơn có thể Nộp trực tiếp; Gửi qua đường bưu điện có bảo đảm hoặcGửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến
Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào sổ địa chính, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận và chứng nhận vào Đơn yêu cầu đăng ký.
Bước 3: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính và trả kết quả thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Nghĩa vụ tài chính gồm: lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, lệ phí trích lục bản đồ địa chính/trích đo địa chính nộp theo quy định của từng tỉnh. 
Người nộp hồ sơ nhận kết quả thủ tục hành chính theo ngày hẹn trả trên phiếu hẹn.
– Thời hạn giải quyết: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm đăng ký và trả kết quả đối với các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. 
Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

3. Công việc Luật Việt Phong thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, Luật Việt Phong sẽ hỗ trợ và thực hiện các công việc sau đây:
– Tiếp nhận hồ sơ và tư vấn chung về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;
– Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;
– Đại diện khách hàng đi thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;
– Đại diện khách hàng giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải khi thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;
– Nhận kết quả và bàn giao lại cho quý khách hàng;
Sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất của Luật Việt Phong, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm bởi chất lượng dịch vụ uy tín, hiệu quả và nhanh chóng. Khách hàng chỉ cần cung cấp các giấy tờ/thông tin cần thiết, Luật Việt Phong sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục pháp lý, đảm bảo an toàn và nhanh chóng. 
Ngoài ra, Luật Việt Phong còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai và các dịch vụ tư vấn khác như sang tên sổ đỏ; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất,…uy tín tại các quận/huyện của Hà Nội cũng như các tỉnh/thành phố khác. Khách hàng có thể liên hệ khi cần sử dụng dịch vụ cụ thể liên quan.