Một nhà đầu tư khi tiến hành dự án đầu tư tại Việt Nam trong những trường hợp nhất định phải tiến hành đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Dự án đầu tư không thuộc diện cần cấp Quyết định chủ trương đầu tư sẽ chính thức đi vào hoạt động khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành dự án có thể diễn ra một số thay đổi dẫn tới nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc điều chỉnh này vốn không được coi là một thủ tục đơn giản với nhiều chủ thể không chuyên. Nhận thức được nhu cầu của khách hàng trong vấn đề này, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp không thuộc diện cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

1. Các trường hợp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Quyết định chủ trương đầu tư

– Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư.
– Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;
– Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; 
– Trường hợp điều chỉnh vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
– Trường hợp điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư;
– Trường hợp điều chỉnh ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Quyết định chủ trương đầu tư

* Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, hồ sơ bao gồm:
– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.6 ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT;
– Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.
* Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), hồ sơ bao gồm:
– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.6 ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT;
– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
– Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3. Luật Việt Phong thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Quyết định chủ trương đầu tư như thế nào?

Bước 1: Thu thập các thông tin cần thiết về nhu cầu của khách hàng, tiến hành tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan tới điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện việc điều chỉnh
Bước 2: Trên cơ sở thông tin đã tiếp nhận từ phía khách hàng, tiến hành soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Bước 3: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Cụ thể:
– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
– Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
Theo dõi tiến trình xét duyệt hồ sơ, tiến hành sửa đổi, bổ sung khi cần thiết:
– Đối với trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
– Đối với trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có): Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
Bước 4: Đại diện khách hàng nhận kết quả tại cơ quan đăng ký đầu tư và bàn giao lại cho khách hàng

4. Ưu điểm của dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Quyết định chủ trương đầu tư

– Về chất lượng: Luật Việt Phong cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ thay đổi với chất lượng tốt nhất, đảm bảo uy tín và hiệu quả nhất. 
– Về thời gian: Quý khách sẽ nhanh chóng nắm trong tay thành quả của dịch vụ chỉ sau tối đa 10 ngày làm việc, đồng thời được tiết kiệm tối đa thời gian, công sức cho việc điều chỉnh: Mọi hồ sơ, thủ tục đều do chuyên viên của chúng tôi đại diện khách hàng soạn thảo và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Về chi phí: Luật Việt Phong cam kết chi phí tốt nhất, phù hợp với khả năng tài chính của mọi chủ đầu tư.