Gây tai nạn giao thông làm chết người có bị đi tù không?

Tóm tắt tình huống

Ở chỗ em ở mới xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông. Xe ô tô gây tai nạn làm 2 người đi xe máy chết. Em được biết, người lái xe ô tô này là nhân viên của một kho hàng phế liệu nhưng chưa có Giấy phép lái xe đã lái xe ô tô chở hàng và do người chủ kho giao công việc chở hàng hôm đó do người chủ này có việc bận không đi chở hàng được. Hiện tại người lái xe đó và người chủ kho đều đang trên cơ quan công an để điều tra giải quyết. Luật sư cho em hỏi, hành vi của người lái xe đó có bị đi tù không và người chủ kho có phải chịu trách nhiệm gì không ạ?
Người gửi: Đỗ Yến

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009; 
– Bộ luật Dân sự năm 2015;
– Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT – BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông.

2. Gây tai nạn giao thông làm chết người có bị đi tù không?

Theo bạn cung cấp thông tin thì người lái xe chưa có Giấy phép lái xe ô tô theo quy định nhưng điều khiển xe ô tô và gây tai nạn. Người chủ chỗ làm của người lái xe này mặc dù biết là người này chưa có Giấy phép lái xe nhưng vẫn giao xe của mình  cho người lái xe đó. Hậu quả là người lái xe gây tai nạn giao thông làm cho 2 người chết. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng và bị xử phạt theo pháp luật hình sự.
Thứ nhất, đối với người lái xe gây tai nạn
Theo quy định tại Điều 202 – Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ như sau:
“1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;
B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;
C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.
 Theo đó, người lái xe này có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người khác. Người lái xe này chưa có Giấy phép lái xe theo quy định theo điểm a – khoản 1 – Điều 202 và gây hậu quả rất nghiêm trọng theo quy định tại điểm d – khoản 2 – Điều 202 – Bộ luật Hình sự. Về hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng, tại điểm a – khoản 2 – Điều 2 – Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT – BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định làm chết hai người là trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, người lái xe có bị phạt tù hay không thì phải căn cứ vào cấu thành tội phạm của tội này và hành vi của của người lái xe. Căn cứ vào tình tiết tăn nặng và giảm nhẹ mà Tòa án sẽ quyết định hình phạt đối với người lái xe này. Về cấu thành tội phạm cụ thể như sau:
Về khách thể: xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng
Về chủ thể: phải đủ độ tuổi theo quy định tại Điều 12 – Bộ luật Hình sự và không thuộc trường hợp không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 13 – Bộ luật Hình sự.
Về mặt chủ quan: Là lỗi vô ý của người phạm tội.
Về mặt khách quan: hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy tắc giao thông đường bộ và hành vi này phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả về tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người khác. 
Như vậy, nếu có đủ những yếu tố trên thì người lái xe đó đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 2 – Điều 202 – Bô luật Hình sự và có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Thứ hai, về người chủ kho có chịu trách nhiệm gì không?
Điều 205 – Bộ luật Hình sự quy định về tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ như sau:
“1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”.
Theo đó, người chủ kho này mặc dù đã biết người lái xe không có Giấy phép lái xe theo quy định nhưng vẫn giao xe của mình cho người này lái và gây hậu quả là tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Cũng theo quy định tại điểm a – khoản 2 – Điều 2 – Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT – BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định làm chết hai người là trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng. Như vậy, theo quy định tại khoản 2 – Điều 2015 – Bộ luật hình sự thì người chủ kho này có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Ngoài ra, còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Thứ ba, về trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Khoản 1 – Điều 584 – Bộ luật dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.
Điều 591 – Bộ luật dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm như sau: 
“1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:
a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;
b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
d) Thiệt hại khác do luật quy định.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.
Mức bồi thường thiệt hại do các bên thỏa thuận, người lái xe và người chủ kho đó phải liên đới trong việc bồi thường thiệt hại về tính mạng cho 2 người bị tai nạn đó. 
Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Việt Phong về Gây tai nạn giao thông làm chết người có bị đi tù không? Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn bạn vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Hoàng Thị Nụ

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Để được giải đáp thắc mắc về: Gây tai nạn giao thông làm chết người có bị đi tù không?
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội – Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
– Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang – 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

 Hưng Yên – Số 73 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào

Vui lòng đánh giá bài viết

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề