Quận Đống Đa được biết đến như một địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế, thị trường kinh tế năng động mang tới lợi nhuận cao cho các chủ thể kinh doanh gia nhập và nhận được khá nhiều sự quan tâm đầu tư của các thương nhân nước ngoài. Việc thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại đây như thế nào luôn là một vấn đề nóng bỏng, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của chủ thể kinh doanh ngoài nước. Luật Việt Phong với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp phép thành lập doanh nghiệp sẽ hỗ trợ quý khách trong dịch vụ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại quận Đống Đa, giúp doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập thị trường kinh tế năng động này.

1. Tư vấn trước khi xin cấp phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại quận Đống Đa

Ngay sau khi tiếp nhận nhu cầu của khách hàng về việc thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại quận Đống Đa, Luật Việt Phong sẽ tiến hành mang tới cho quý khách những tư vấn pháp lý sơ bộ như:
– Tư vấn về điều kiện thương nhân nước ngoài được cấp phép thành lập chi nhánh tại quận Đống Đa:
Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.
– Tư vấn về thời hạn của Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại quận Đống Đa
Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.
Thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.
Thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh có thể được gia hạn.
– Tư vấn về mô hình tổ chức, hoạt động
– Tư vấn về ngành, nghề kinh doanh

2. Luật Việt Phong thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn sơ bộ các vấn đề pháp lý, kiểm tra tính hợp pháp các yêu cầu của khách hàng về cấp phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Bước 2: Tiến hành soạn thảo hợp đồng cũng như hồ sơ, giấy tờ liên quan chuyển tới cho khách hàng ký kết. Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:
– Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
– Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
– Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
– Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
– Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;
– Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm:
Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;
Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh.
Các tài liệu phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Bước 3: Thay khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ Công thương. Đồng thời, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ để tiến hành những sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công thương kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công thương cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Bộ Công Thương gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Bộ Công thương cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
Bước 4: Trả kết quả tới tay khách hàng
Như vậy, chỉ sau tối đa 10 ngày làm việc với trường hợp thông thường và 16 ngày làm việc trong trường hợp đặc biệt, Luật Việt Phong đã có thể gửi tới quý khách giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, chính thức đưa chi nhánh đi vào hoạt động sinh lợi nhuận.

3. Tư vấn sau khi được cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại quận Đống Đa

– Tư vấn các thủ tục về thuế, quản trị nội bộ, tuyển dụng nhân sự, hợp tác kinh doanh, định hướng phát triển thương hiệu
– Tư vấn các quy chế pháp lý liên quan đối với thương nhân nước ngoài đầu tư kinh tế tại thị trường Việt Nam
– Cung cấp văn bản pháp luật hoàn toàn miễn phí