Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình triển khai dự án có thể phát sinh một vài thay đổi luật định dẫn tới việc phải tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp. Nhận thức được nhu cầu của chủ đầu tư, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ quý khách hàng nhanh chóng đưa những thay đổi của dự án tiếp cận tính pháp lý, hợp pháp.
54 1

1. Những trường hợp phải tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Nhà đầu tư phải tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ  trong khi phát sinh những điều chỉnh, thay đổi sau:
– Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; 
– Tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; 
– Điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.6 ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT;
– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
– Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh:
Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3. Luật Việt Phong thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Bước 1: Thu thập các thông tin cần thiết về nhu cầu của khách hàng, tiến hành tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan tới điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện việc điều chỉnh
Bước 2: Trên cơ sở thông tin đã tiếp nhận từ phía khách hàng, tiến hành soạn thảo hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ được ghi nhận chi tiết tại Mục 2
Bước 3: Đại diện khách hàng nộp 08 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cụ thể:
– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
– Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
Theo dõi tiến trình xét duyệt hồ sơ, tiến hành sửa đổi, bổ sung khi cần thiết:
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến về các nội dung dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của cơ quan đó liên quan đến nội dung điều chỉnh;
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan trên phải có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình;
– Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung liên quan đến nội dung điều chỉnh;
– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;
– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư;
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
Bước 4: Đại diện khách hàng nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký đầu tư và bàn giao kết quả lại cho khách hàng

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Luật Việt Phong

Sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong, khách hàng sẽ được tiếp xúc với một môi trường làm việc hoàn toàn chuyên nghiệp với đội ngũ luật sư, chuyên viên đầy kinh nghiệm và lòng nhiệt tình. Chúng tôi không chỉ cung cấp cho quý khách những kết tinh của việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất, kinh tế nhất mà còn giúp quý khách hạn chế tối đa thời gian, công sức bỏ ra cho quá trình điều chỉnh để quý khách có thể thực hiện những thủ tục khác cho sự phát triển của dự án. 
Bên cạnh đó, khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong vẫn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ dịch vụ từ phía Công ty chúng tôi, được giải đáp mọi thắc mắc liên quan hoàn toàn miễn phí và mọi lúc mọi nơi.