Thời hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có giá trị đến thời hạn của giấy ủy quyền và có giá trị tối đa 01 năm kể từ ngày ký, ban hành. Cơ sở nhập khẩu vẫn muốn thực hiện việc nhập khẩu thiết bị y tế cả sau khi giấy phép nhập khẩu đã hết thời hạn hiệu lực thì phải tiến hành việc gia hạn Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế. Để hỗ trợ cho việc nhập khẩu của quý khách diễn ra được liên tục mà vẫn tuân thủ pháp luật, Luật Việt Phong cung cấp dịch vụ gia hạn Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế với thời gian nhanh chóng nhất, đảm bảo tính pháp lý xuyên suốt cho Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế trong quá trình vận hành hoạt động nhập khẩu.
Việc gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế áp dụng trong trường hợp trang thiết bị y tế đã được cấp giấy phép nhập khẩu.
Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nhập khẩu phải nộp về Bộ Y tế tối thiểu là 15 ngày làm việc trước khi giấy phép nhập khẩu hết hiệu lực. Thời điểm nộp hồ sơ được tính từ ngày nộp hồ sơ ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Sau thời hạn này, nếu muốn tiếp tục cấp giấy phép nhập khẩu, đơn vị nhập khẩu phải tiến hành đề nghị cấp mới giấp phép nhập khẩu.

1. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế

– Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép nhập khẩu theo Mẫu 02 quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư 30/2015/TT-BYT.
– Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.
– Giấy chứng nhận ISO của nhà sản xuất trang thiết bị y tế còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.
– Giấy ủy quyền còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.
– Báo cáo kết quả nhập khẩu trang thiết bị y tế đến tính đến thời điểm nộp hồ sơ gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo Mẫu quy định tại Phụ lục số VI ban hành kèm theo Thông tư 30/2015/TT-BYT.

2. Trình tự Luật Việt Phong thực hiện việc gia hạn Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng thông qua trao đổi trực tiếp và phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, cung cấp tới khách hàng những tư vấn những vấn đề liên quan đối với nhu cầu gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
Bước 2: Soạn thảo hồ sơ gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. Hồ sơ được quy định chi tiết tại mục 1
Bước 3: Thay khách hàng nộp hồ sơ tại Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế của Bộ Y tế và theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ để tiến hành những sửa đổi, bổ sung khi cần thiết
Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm xem xét về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép nhập khẩu.
– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Y tế có trách nhiệm gia hạn giấy phép nhập khẩu trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: 
Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế phải có văn bản thông báo cho đơn vị nhập khẩu để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;
Khi nhận được văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu, đơn vị nhập khẩu phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Bộ Y tế. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên dấu tiếp nhận công văn đến của Bộ Y tế;
Trường hợp đã sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu nhưng không đúng với yêu cầu thì Bộ Y tế sẽ thông báo cho đơn vị nhập khẩu để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ nhập khẩu;
Nếu không còn yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhập khẩu thì Bộ Y tế phải tiến hành việc cấp mới giấy phép nhập khẩu.
Bước 4: Trả kết quả tới tay khách hàng ngay khi nhận được Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế từ phía Bộ Y tế.

3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong

– Tư vấn hoàn toàn miễn phí trực tiếp, qua tổng đài điện thoại hay qua email về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động gia hạn Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế
– Hỗ trợ định hướng phát triển thương hiệu
– Được hỗ trợ mọi hồ sơ, thủ tục trong quá trình đề nghị gia hạn Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế, quý khách không cần đi lại trong bất cứ giai đoạn nào của việc gia hạn giấy phép
– Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí

4. Luật Việt Phong cung cấp những dịch vụ liên quan