Những điều kiện và trình tự thủ tục để xin tách thửa đất tại tỉnh Phú Yên

Tóm tắt câu hỏi

Xin chào Luật Sư, nhờ Luật Sư tư vấn giúp:
Gia đình tôi ở Huyện Tây Hòa, Phú Yên. Tổng diện tích đất do Mẹ tôi đứng tên là 572m2, trong đó gồm 400m2 đất nhà ở, còn lại 172m2 đất vườn thừa( HKN ). 
Nay Mẹ tôi muốn tách ra 3 thửa, 2 thửa cho Anh và Chị tôi, tổng diện tích đất cần tách cho anh chi tôi là 339m2 trong đó gồm 167m2 đất nhà ở và 172m2 đất vườn thừa Còn lại Mẹ tôi là 233m2 đất nhà ở.
Xin nhờ Luật Sư hướng dẫn cách chia đất để tách được 2 thửa cho anh chi tôi phù hợp với diện tích theo quy định ? Nếu không đủ điều kiện tách 2 thửa thì thửa đất của anh tôi có tách riêng được không? ( thửa của anh tôi sẽ bằng hoặc lớn hơn thửa của chị tôi cả đất nhà ở và đất vườn thừa).
Ghi chú: Gia đình anh chi tôi đều đã lập gia đình riêng và đã xây dựng nhà ở trên 2 thửa đất đang ở hiện đang cần tách trước năm 2012. Việc phân chia đất nhà ở hay đất vườn thừa sẽ do anh chị tôi thống nhất.
Được biết tháng 11/2014, gia đình tôi cũng đã có làm đơn đề nghị xin tách thửa lên phòng TN_MT Huyện Tây Hòa, nhưng bị trả kết quả về không đủ điều kiện với nội dung :
” Lý do: không đủ điều kiện tách thửa theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 5 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 16/05/2012 của UBND Tỉnh Phú Yên. Thửa đất…, Bản đồ…của bà…xin tách làm 3 thửa trong đó có 1 thửa diện tích 66m2 đất HNK không đủ điều kiện tách thửa. ( đối với các xã khu vực nông thôn và không thuộc phát triển đô thị phải có diện tích lớn hơn hoặc bằng 100m2 đất HNK và diện tích đất phải lớn hơn hoặc bằng 60m2 đất ONT đối với đất đã xây dựng nhà ở.)”
Người gửi: Nguyễn Văn Hùng
tach thua dat

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của bạn công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/Cơ sở pháp lý

– Luật Đất Đai 2013;
– Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất Đai;
– Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 16/05/2012 của UBND tỉnh Phú Yên.

2/ Những điều kiện và trình tự thủ tục để xin tách thửa đất tại tỉnh Phú Yên

Như thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi thì đất nhà bạn là đất thuộc khu vực xã nông thôn và không thuộc quy hoạch phát triển đô thị vì vậy để được tách thửa đất, thì cần phải căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Như vậy để xem xét về điều kiện tách thửa thì bạn cần phải tìm hiểu quyết định của ủy ban nhân tỉnh Phú Yên về diện tích tối thiểu được phép tách thửa.
Thứ nhất, đối với phần đất vườn 172m2 sẽ không đủ điều kiện để tách thửa cho anh chị bạn vì khi tách làm hai thửa thì sẽ có 1 thửa 100m2 và 1 thửa 72m2, thửa 72m2 sẽ không dủ điều kiện để tách thửa tối thiểu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 của Quyết định 11/2012/QĐ-UBND tỉnh phú Yên quy định về điều kiện về diện tích tối thiểu để thách thửa đất đối với các loại đất thì đối với đất nông nghiệp đối với các khu vực ở vùng nông thôn và không thuộc diện quy hoạch đô thị thì Diện tích của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích lớn hơn hoặc bằng 100m2. Chính vì vậy, phần đất 172m2 sẽ không đủ điều kiện tách thửa, phần đất này sẽ không được tách thửa và sẽ thuộc phần sở hữu chung của cả anh chị bạn.
Thứ hai, đối với phần đất 162m2 đất nhà ở sẽ đủ điều kiện tách thửa vì theo Quyết định 11/2012/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên thì diện tích của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích lớn hơn hoặc bằng 60m2 đối với đất ở các khu vực xã nông thôn và không thuộc quy hoạch phát triển đô thị. Phần đất 162m2 này sẽ được tách làm 2 thửa mỗi thửa là 81m2 cho anh và chị của bạn hoặc có thể tách theo thỏa thuận nhưng phải thực hiện theo đúng điều kiện để tách thửa đất theo quy định của Quyết định 11 này.
Như vậy, nếu không đủ điều kiện tách hai thửa thì thửa đất của anh trai bạn vẫn không được tách riêng. 
Trình tự thủ tục để tiến hành tách thửa theo quy định của pháp luật Đất đai, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp và phân tích ở trên thì chỉ có thửa đất nhà rộng 176m2 thì mới đủ điều kiện để xin tách thửa. Trình tự thủ tục sẽ theo quy định tại Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: 
“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”
Như vậy, theo quy định này thì  bạn chỉ cần nộp 01 hồ sơ đề nghị tách thửa tại Phòng Tài nguyên và môi trường, những công việc còn lại sẽ do Văn phòng đăng kí đất đai thực hiện.
Hồ sơ xin tách thửa gồm: Đơn xin tách thửa và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về vấn đề Điều kiện và trình tự thủ tục để xin tách thửa đất tại tỉnh Phú Yên Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Chuyên viên: Nguyễn Thị Quỳnh

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại

Để được giải đáp thắc mắc về: Những điều kiện và trình tự thủ tục để xin tách thửa đất tại tỉnh Phú Yên
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội – Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
– Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang – 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

Vui lòng đánh giá bài viết

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề