Về việc tranh chấp đất được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng trước năm 1993

Tóm tắt câu hỏi:

Xin Chào Luật Sư. Chúng tôi rất cám ơn luật Sư xem và trả lời thong tin giúp tôi. Vấn đề của gia đình tôi là như thế này ,sau đây tôi xin trình bày như sau: Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hộ ông Nguyễn Văn Tuấn và hộ ông Võ Văn Luận. Vào năm 1965 thì Mỹ bắt đầu đổ bộ vào miền nam Việt Nam ,vào thời điểm này chiến tranh rất ác liệt thì hộ gia đình ông Luận bỏ đất  đi trốn giặc. Trong thời điểm hộ ông Luận bỏ đi thì hộ gia đình ông Tuấn về ở trên phần đất của ông Luận để bám ấp giữ làng hoạt động cách mạng .Sau thời gian dài bám ấp giữ làng hoạt động cách mạng đến ngày đất nước hòa bình thống nhất sau năm 1975 hộ ông Tuấn tiếp tục canh tác đất này đến năm 1980 theo chỉ thị 299 TTCP về công tác đăng ký kê khai và thống kê ruộng đất ,thì hộ ông Tuấn có đăng ký kê khai với nhà nước về quyền sử dụng đất,đóng thuế đầy đủ cho nhà nước  và được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhà nước cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông Tuấn ,khoảng 2 năm sau vào năm 1992 hộ gia đình ông Luận khiếu nại ở ủy ban xã là đòi lại phần đất mà nhà nước đã cấp QSD đất cho ông Tuấn. Sau khi nhận đơn khiếu nại của hộ ông luận Uỷ ban xã kết hợp với phòng nông nghiệp tiến hành giải quyết ,thành phần giải quyết tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất bao gồm:

1.Trưởng phòng nông nghiệp huyện (1 người )

2.Cán bộ phòng nông nghiệp huyện(1 người)

3.Cán bộ tư pháp xã (1 người)

3. Hội đồng nhân dân xã(1 người)

4.Nguyên đơn: Võ Văn Luận

5. Bị đơn: Nguyễn Văn Tuấn  

Tên chủ đề là : Biên Bản (về việc giải quyết đât)

Nội Dung : giải quyết  đất hộ ông Nguyễn Văn Luận tranh chấp với ông Nguyễn Văn Tuấn diện tích đất 3000m2.hộ ông Luận nói trước giải phóng là đất của gia đình ông. Biên bản này thì phòng nông nghiệp huyện đứng ra giải quyết (1992). Yêu cầu hộ ông Tuấn trả đất cho ông Luận ,hộ ông Tuấn đồng ý trả đất cho ông Luận ,kết thúc phần giải quyết đất .những người ký tên vào biên bản bao gồm : đại diện phòng nông nghiệp huyện ký tên nhưng không ghi rõ họ tên ,nguyên đơn ký tên xong chỉ ghi tên ko ghi đầy đủ họ tên ,bị đơn ký tên ko ghi rõ họ tên ,người lập biên bản ký tên nhưng ko ghi rõ họ tên ,chỉ có tư pháp xã ký tên và ghi rõ họ tên.

BIÊN BẢN NÀY ĐƯỢC LẬP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

BIÊN BẢN NÀY CHỈ CÓ CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ NHƯ ĐÃ NÓI Ở PHẦN TRÊN .KHÔNG CÓ ĐÓNG DẤU CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ .

Ký vào biên bản trả đất cho ông Luận nhưng sau đó ông Tuấn không thực hiện trả đất cho đến nay (2017). Sau thời gian dài hộ ông Tuấn canh tác và sử dụng đến năm 1997 nhà nước có yêu cầu đổi giấy chủ quyền đất thì hộ ông Tuấn nộp giấy chủ quyền đất vào cho ủy ban xã. Nhưng xã không cấp giấy chủ quyền mới bởi vì đất có tranh chấp.

XIN CHO TÔI HỎI NHƯ SAU :

1. Biên bản này không có đóng dấu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

2.Tên nguyên đơn không thống nhất ,lúc thì ghi võ văn luận lúc thì ghi nguyễn văn luận

3. Về chữ ký những người tham dự ,có người ký và có người không ký ,chữ ký và chỉ ghi tên không ghi rõ họ tên . 

Tổng hợp 3 ý nêu trên thì biên bản này hiện nay có giá trị pháp lý để đòi lại Quyền sử dụng đất  hay không? Nếu kiện ra tòa án xét xử thì sẽ áp dụng luật đất đai năm nào để giải quyết? Tôi xin chân thành cám ơn .

Người gửi: Tu Nguyen

news 1471255764

Tư vấn luật: 1900 6589

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Luật Việt Phong. Về vấn đề của bạn, công ty Luật Việt Phong xin tư vấn giúp bạn như sau:

1, Căn cứ pháp lý

– Luật Đất đai 2013;

– Luật Đất đai 1987.

2. Về việc tranh chấp đất được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng trước năm 1993.

Trước hết, theo Điều 100, Luật Đất đai 2013 quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, đầu tiên cần khẳng định, Giấy tờ về Quyền sử dụng đất của  ông Tuấn là có hiệu lực pháp lý trước khi có tranh chấp xảy ra.

Theo Điều 21, Luật Đất đai 1987 (là luật có hiệu lực thi hành lúc bấy giờ) quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp như sau:

Các tranh chấp về quyền sử dụng đất đai do Uỷ ban nhân nơi có đất đai bị tranh chấp giải quyết theo quy định dưới đây:

1- Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn giải quyết các tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân.

Như vậy, theo những thông tin bạn cung cấp, tranh chấp đất đai giữa ông Luận và ông Tuấn do Phòng nông nghiệp huyện đứng ra giải quyết vào năm 1992 là không đúng thẩm quyền, thẩm quyền thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn. Hơn nữa, về hình thức và nội dung của biên bản giải quyết tranh chấp cũng không đúng thủ tục (tên nguyên đơn không nhất quán, một số thành phần tham gia không ký,…). Căn cứ vào các điều trên, ông Tuấn hoàn toàn có quyền khởi kiện ra Tòa để bác bỏ hiệu lực của Biên bản trên và lấy lại Quyền sử dụng đất và sẽ được giải quyết theo quy định của Luật đất đai năm 1987, một số điều khoản có hiệu lực thi hành của Luật Đất đai 2013 và tranh chấp sẽ được giải quyết theo thủ tục Tố tụng của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Việt Phong về Việc tranh chấp đất được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng trước năm 1993. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.

Chuyên viên: Hoàng Phương Dung

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư. Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong)

Để được giải đáp thắc mắc về: Về việc tranh chấp đất được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng trước năm 1993
Vui lòng gọi Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6589

Để gửi Email tư vấn pháp luật, Báo giá dịch vụ pháp lý hoặc đặt Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp.
Vui lòng click tại đây

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT PHONG

 Hà Nội – Biệt thự 2.11 đường Nguyễn Xuân Khoát, KĐT Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm
– Số 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân

 Bắc Giang – 65-67 khu Minh Khai, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

 Hưng Yên – Số 73 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào

Vui lòng đánh giá bài viết

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900 633 283

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Email cho chúng tôi, Luật Việt Phong luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chủ đề